MYOPAIN

International MYOPAIN Society (IMS) är en icke-vinstdrivande, internationell, tvärvetenskaplig, medicinsk organisation för forskare, läkare, andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, individer som går en hälsorelaterad utbildning, institutioner, stiftelser och kommersiella företag som är intresserade av att utbyta idéer eller forskning. Organisationen ägnar sig åt att sprida information om smärtstörningar som har med mjukvävnader att göra, såsom syndromen myofasciellt smärtsyndrom (MPS) och fibromyalgi (FM).

 

Organisationen uppnår sitt mål genom att:

  • stödja internationella MYOPAIN-möten
  • uppmuntra vetenskapliga studier
  • underlätta interaktionen mellan intresserade yrkeskollegor
  • utveckla samstämmiga expertåsikter inom besläktade ämnen
  • utbildningsstöd för lägre forskartjänster inom klinisk medicin och forskning.