Internationella nyheter och artiklar 2012

Genetiskt genombrott kan innebära en ljusning för ME och fibromyalgi
Kommer epigenetik att kunna ge svaret på vad som orsakar ME och FM?
Följande vet man kan utlösa kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) och fibromyalgi (FM): bakterieinfektioner, virusinfektion...
2014-09-29
» Läs mer
Markör för tidigt åldrande kopplad till fibromyalgismärta
Ny amerikansk forskning föreslår att ett biologiskt mått på för tidigt åldrande skulle kunna vara kopplat till fibromyalgismärta.
I studien undersökte forskarna längden på telomerer – specialiserade strukturer på de yttersta ändarna på våra kromosome...
2014-09-25
» Läs mer
Vilka hälsoaspekter skiljer sig mellan arbetande och icke arbetande kvinnor med FM?
Studie utförd vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
BAKGRUND Kvinnor med fibromyalgi upplever stora svårigheter med att hantera ett arbete. Rapporterad arbetsförmåga hos kv...
2012-12-21
» Läs mer
Djurterapi kan lindra fibromyalgismärta
Djur ger villkorslös kärlek och dömer dig inte när du har en sjukdom som de flesta människor inte förstår. Beroende på vilket djur det är kan det vara dyrt och tidskrävande att ta hand om det på heltid. En ny studie visar emellertid att man inte behöver ha ett husdjur på heltid för att få positiva effekter av djurterapi.
Djurterapi är en alternativ metod som används för att hjälpa personer som lider av olika medicinska tillstånd. Djuren är...
2012-12-18
» Läs mer
Smärtlindring som kan hålla i sig 100 gånger längre än den som fås vid traditionell akupunkturbehandling
Forskare vid universitetet i North Carolina har genom en urgammal medicinsk metod hittat ett nytt sätt att uppnå långvarig smärtlindring.
I en artikel publicerad i tidskriften Molecular Pain beskriver forskarna hur deras utforskande av den molekylära mekanis...
2012-12-18
» Läs mer
Magdans minskade smärtan hos fibromyalgipatietner
Studie visar att FM-patienter som började ett magdansprogram upplevde mindre smärta, bättre funktionell kapacitet, högre livskvalitet samt fick en bättre självbild.
Forskare i Brasilien studerade 80 kvinnor med FM som slumpmässigt delades in i antingen en dansgrupp eller en kontrollgr...
2012-12-17
» Läs mer
Sömnbesvär förvärrar FM-patienters livskvalitet
En ny amerikansk studie av FM-patienter belyser sömnbesvärens inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten hos denna patientgrupp.
Endast 11,2 % av de undersökta FM-patienterna uppgav att de inte hade några insomningssvårigheter, inga problem att förb...
2012-12-12
» Läs mer
Effekten av balneoterapi och sjukgymnastik på lungfunktionen hos patienter med fibromyalgi
Turkisk studie.
Effekterna av balneoterapi (medicinsk badbehandling) vid fibromyalgi är välundersökt, förutom dess effekt på andningsrel...
2012-12-11
» Läs mer
Fibromyalgi kan ha en väsentligt negativ inverkan på relationen med familj och vänner
Fibromyalgi sätts ofta i samband med försämringar vad gäller förmågan att utföra dagliga aktiviteter och att utföra sitt arbete. Det finns emellertid begränsad information om fibromyalgins inverkan på förhållandet med familj och vänner.
Denna undersökande studie utformades som en enkät som gick ut till ett stort urval av vuxna med fibromyalgi. Enkäten han...
2012-12-11
» Läs mer
Personlig smärtbehandling kan vara möjlig
En undersökning av de molekylära orsakerna till ett tillstånd känt som ”Man on Fire Syndrome” har fått forskare vid Yale att utveckla en strategi som skulle kunna leda fram till en individuellt utformad smärtbehandling och som även kan förutse vilka patienter med långvarig smärta som kommer att svara på behandlingen.
Den nya studien, publicerad i Nature Communications, använde sig av sofistikerade tekniker med atommodeller för att leta...
2012-11-30
» Läs mer
Fibromyalgi och kost
Om du har fibromyalgi har du säkert undrat över om du på något sätt kan lägga om din kost för att förbättra fibromyalgisymptom som trötthet och smärta.
Det finns ingen forskning som har visat att det finns vissa livsmedel som alla med fibromyalgi bör undvika, och inte hel...
2012-11-29
» Läs mer
Funktionell kapacitet, muskelstyrka och fall bland kvinnor med fibromyalgi
Brasiliansk studie från 2012.
Patienter med fibromyalgi har svårigheter med aktiviteterna i det dagliga livet, de uppvisar minskad muskelstyrka samt e...
2012-11-21
» Läs mer
Smärtkänslighet vid fibromyalgi kopplas samman med enzymet COMT
Spansk studie har funnit nya bevis tyder på att genetiska faktorer kan bidra till individuella skillnader i smärtkänslighet, risken för att utveckla kliniska smärtsjukdomar samt effektiviteten av smärtbehandlingar.
Avsikten med denna studie var att undersöka förhållandet mellan tre vanliga haplotyper av COMT-genen som påverkar omsätt...
2012-11-06
» Läs mer
Kan munsårsvirus ligga bakom fibromyalgi?
Orsakas fibromyalgi av ett munsårsvirus? Forskare i Alabama tror det.
“Vi kan ha hittat en ganska stor bit i det pussel som ingen ännu hittills har lyckats lägga”. En typ 2, klinisk studie a...
2012-10-31
» Läs mer
Hypervigilans vid FM eller ME/CFS
Vissa forskare tror att hypervigilans är ett inslag i fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Viss forskning stödjer denna hypotes medan annan inte gör det.
Hypervigilans: ett tillstånd av att vara konstant på spänn, på sin vakt och extremt medveten om miljön runtomkring. Tank...
2012-10-31
» Läs mer
Undersökning om läkares erfarenheter och uppfattningar om diagnos och behandling av fibromyalgi
Resultat av internationell enkät.
Fibromyalgi (FM) är ett tillstånd som karaktäriseras av utbredd smärta och som beräknas drabba 0,5-5 % av den allmänna b...
2012-10-30
» Läs mer
Ozonterapi som tilläggsbehandling vid hantering av fibromyalgi
En öppen, spansk-kubansk pilotstudie
Syftet med studien var att utvärdera effektiviteten och toleransen av ozonterapi som komplementär behandling vid hanteri...
2012-10-26
» Läs mer
Kognitiv beteendeterapi ökar smärtframkallad aktivering i prefrontala cortex hos patienter med fibromyalgi
Behandling med kognitiv beteendeterapi leder till kliniska förbättringar hos FM-patienter, tillsammans med ökad aktivitet och ”anslutning” i hjärnans områden för smärtmodulering.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är allmänt använt för att behandla långvarig smärta, men förståelsen för hjärnmekanismerna...
2012-10-25
» Läs mer
Qigong lindrar fibromyalgismärta
Att utföra qigong verkade avsevärt minska smärtan hos patienter med fibromyalgi och minska sjukdomens inverkan. Detta enligt en randomiserad kanadensisk studie.
Eftersom viss tidigare forskning har föreslagit att qigong skulle kunna vara bra vid fibromyalgi värvade kanadensiska fo...
2012-10-25
» Läs mer
Vulvasmärta kopplad till fibromyalgi och långvarig smärta
Kvinnor med långvarig vulvasmärta (vulvodyni) har ökad risk för att drabbas av andra långvariga smärttillstånd. Detta enligt en studie vid University of Michigan Health System.
Den nya forskningen visar på en 2-3 gånger högre sannolikhet att kvinnor som lider av detta smärtsamma underlivstillstån...
2012-10-23
» Läs mer
Samsjukdomar och nytta av behandlingar vid fibromyalgi
Undrar du vad andra fibromyalgipatienter använder sig av för typ av terapier att lindra sina symptom och hur de värderar dessa behandlingar? Emma K. Guymer tittade på nyckelsymptom, förekomst av samsjukdomar samt användning av olika behandlingar hos 150 FM-patienter i Australien.
Av de 150 patienterna uppfyllde 63 % det strikta kriteriet gällande ömma punkter (dvs. de hade minst 11 av de 18 ömma pu...
2012-10-23
» Läs mer
Ribos till hjälp vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
Tillskott av D-ribos förbättrade energinivåerna, sömnen, den mentala klarheten, välbefinnandet samt gav smärtlindring hos patienter med fibromyalgi (FM) och kroniskt trötthetssyndrom (CFS).
Detta enligt en ny amerikansk studie ledd av medicine doktor Jacob Teitelbaum (The Open Pain Journal. 2012:5:32-37). Kro...
2012-10-19
» Läs mer
Koffeinintag länkat till smärtans svårighetsgrad vid fibromyalgi
Ny forskning har funnit en koppling mellan koffeinkonsumtion och smärtans svårighetsgrad vid fibromyalgi, och även om ett lågt till måttligt intag av koffein uppvisade lite, eller inget, samband med smärtans svårighetsgrad så är nyheterna sämre för dem som hinkar i sig mängder av kaffe regelbundet.
De nya uppgifterna, presenterade på American Pain Societys senaste årsmöte, uppvisade ett statistiskt signifikant samban...
2012-10-19
» Läs mer
Krav på perfektionism innebär sämre hälsa för kvinnor med fibromyalgi
Kvinnor med fibromyalgi och som även har perfektionistiska drag tenderar att ha sämre hälsa än de som inte är perfektionister. Detta enligt forskning från York University.
Studien, publicerad i tidskriften Journal of Psychosomatic Research, är baserad på ett urval av 489 kvinnor med fibromya...
2012-10-17
» Läs mer
Inflammation och stressrespons vid fibromyalgi
En nyligen utförd studie tyder på att ett samband mellan inflammation och obalans i stressystemet skulle kunna vara en underliggande del vid fibromyalgi.
Forskarna analyserade blod från 25 kvinnor med FM och jämförde mot en kontrollgrupp. Alla i fibromyalgigruppen uppvisade...
2012-10-17
» Läs mer
Hormoner en utmaning när det gäller fibromyalgipatienter
I forskningen om vad det är som orsakar fibromyalgi har vissa studier avslöjat samband mellan fibromyalgi och obalans i vissa hormoner. Dessa studier pekar på att det kan finnas en koppling mellan ett flertal olika hormonobalanser och fibromyalgi, vare sig det handlar om att dessa obalanser är ett resultat eller en effekt av smärttillståndet i sig.
De första studierna som påstod att det förelåg hormonella obalanser hos FM-patienter baserade sig på det faktum att fibr...
2012-10-15
» Läs mer
Hur hjärnan tolkar smärta och hur man kan få lindring
Hur ont du har styrs från hjärnan.
Neuroforskare vid Stanford University School of Medicine ville veta om känslor av romantik och förälskelse kan övervinna...
2012-10-15
» Läs mer
13 misstag som FM-patienter ofta gör
Att hantera konstant, daglig smärta kan vara tufft, men det kan vara ännu svårare om du ramlar i några av de vanligaste fallgroparna.
Alla gör vi misstag, men det finns några som kan göra att det blir ännu svårare att hantera fibromyalgin. Lär dig att ...
2012-10-11
» Läs mer
Lindra stressen genom att fokusera
Mindfulness är ett terapeutiskt verktyg som kan lindra stress, ångest och depression och även vissa fysiska problem.
Trafikstockningar. Jobbproblem. Besök av svärföräldrarna. Livet är fullt av stress och oftast känner man av det både fys...
2012-10-04
» Läs mer
Sjögrens syndrom och fibromyalgi
Det finns så många sekundära symptom vid fibromyalgi att det kan vara svårt att hålla reda på dem alla. Du tror att du har hört talas om alla symptom när du plötsligt upptäcker ytterligare ett. Men är dessa symptom relaterade till fibromyalgi eller bör man uppsöka läkare för att ta reda på om det handlar om något annat?
Svaret är ”ja”, du bör alltid uppsöka läkare om du upplever nya symptom eftersom de inte alltid behöver ha samband med f...
2012-10-04
» Läs mer
Håranalys visade på mineralbrist hos FM-patienter
Medan många forskare studerar blod och urin hos FM-patienter för att fastställa om det föreligger onormala mineralnivåer så använder ett forskningsteam från Korea sig av en annan metod – de undersöker hår. Deras studie av hårprover visar att fibromyalgipatienter, jämfört med friska vuxna, har lägre nivåer av viktiga mineraler.
I undersökningen från 2011 ingick 44 kvinnor med fibromyalgi och 122 friska kontrollpersoner med en genomsnittsålder på ...
2012-10-03
» Läs mer
En översikt av fibromyalgi och sömnstörningar
Fibromyalgi och sömnproblem går hand i hand. Vissa forskare tror att fibromyalgi i sin kärna är en sömnstörning, men oavsett om det är det eller inte så är störd sömn definitivt en viktig del av syndromet som helhet.
Sömnbrist leder till fysisk och mental utmattning, vilket ökar den ”fibrodimma” som är förknippad med fibromyalgi. Icke-...
2012-10-01
» Läs mer
Effekt av viktnedgång på livskvaliteten hos FM-patienter med fetma
Randomiserad, kontrollerad studie med syfte att undersöka om viktnedgång kan leda till förbättringar hos patienter med fibromyalgi.
FM-patienter med fetma delades slumpmässigt in i två grupper, där den ena gruppen fick gå på ett 6 månader långt viktmin...
2012-10-01
» Läs mer
När smärtan stör din sömn
Oavsett om det rör sig om ont i ländryggen eller en värkande tand så är smärta tillräckligt jobbigt att hantera när man är vaken. Smärta som under natten totalt förstör din sömn kan emellertid göra dig fullständigt utmattad.
“På grund av smärtan kan man helt enkelt inte uppnå den avslappning och lugn som behövs för att man ska kunna somna”, sä...
2012-09-28
» Läs mer
Studie visar att övervikt påverkar FM-symptomens svårighetsgrad
Enligt en studie utförd vid Mayo-kliniken i USA, och som publicerades i februari 2012, är patientens vikt en faktor som påverkar fibromyalgisymptomen.
"Vi ser ett samband mellan BMI och symptomens svårighetsgrad samt livskvalitet hos patienter med fibromyalgi”, säger stu...
2012-09-27
» Läs mer
”Fibrodimma” och ”sovande hjärnor” vid fibromyalgi och ME/CFS
Har fibrodimma någonsin fått dig att känna som att din hjärna helt enkelt ”stänger av sig” eller ”somnar” ett tag? Ny forskning som har undersökt hjärnor utsatta för sömnbrist pekar på att det kan vara exakt det som händer.
Sömnen är onormal och icke-återuppbyggande vid både fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom och detta har gjort att må...
2012-09-21
» Läs mer
Samband mellan arbete/arbetsföhållanden och fysiska och mentala symptom för personer med fibromyalgi
Amerikansk studie.
SYFTE Denna studie undersöker fysiska och mentala hälsosymptom utifrån anställningsstatus och arbetsförhållanden. METOD...
2012-09-20
» Läs mer
Neurologiska effekter av livsmedelstillsatt glutamat kan bidra till FM-symptom
Mononatriumglutamat kan förvärra symptom hos vissa FM-patienter.
SYFTEAtt undersöka och jämföra mononatriumglutamat (MSG) med placebo vad gäller effekterna på fibromyalgisymptom hos per...
2012-09-20
» Läs mer
Utvecklingen av nytt läkemedel för behandling av fibromyalgi går framåt
Ett gammalt läkemedel i ny form fortsätter att ta sig framåt genom kliniska studier och tillverkaren hoppas att läkemedlet så småningom kommer att bli godkänt som behandling vid fibromyalgi.
TONIX Pharmaceticals har meddelat att de har avslutat en tidig fas av testning av vad som kallas TNX-102, som är arbetsn...
2012-09-17
» Läs mer
Undersökning om fibromyalgi: Allmänhetens uppfattning om dem som lever med fibromyalgi
En ny undersökning från USA visar hur det amerikanska samhället ser på personer med fibromyalgi. Den uppvisar skillnader mellan allmänhetens uppfattningar och uppfattningarna hos dem som lever med fibromyalgi.
Ungefär 92 % av den allmänna befolkningen har hört talas om fibromyalgi. Undersökningen visar att var tredje person kän...
2012-09-17
» Läs mer
Ny studie visar att akupunktur hjälper vid långvarig smärta
Akupunktur ger mer lindring vid olika typer av långvarig smärta än vad konventionell behandling gör och bör anses som ett validerat behandlingsalternativ menar författarna till en nyligen avlutad metaanalys.
För rygg- och nacksmärta, artros och långvarig huvudvärk var smärtvärdena för de patienter som fick akupunktur lägre än ...
2012-09-13
» Läs mer
Effekt på kort sikt av lokal behandling med kapsaicin vid svår fibromyalgi
Syftet med denna studie var att utvärdera den kortsiktiga effekten av lokal behandling med kapsaicin hos patienter med svår fibromyalgi.
130 FM-patienter delades slumpmässigt in i två grupper. 56 kvinnor och 4 män utgjorde kontrollgrupp och fortsatte med si...
2012-09-12
» Läs mer
Fibromyalgi och myofasciellt smärtsyndrom
Vad är skillnaden mellan fibromyalgi & myofasciellt smärtsyndrom?
Fibromyalgi och myofasciellt smärtsyndrom går ofta hand i hand. Eftersom de ofta överlappar varandra, och delar flera ge...
2012-09-11
» Läs mer
Graviditet och antidepressiva medel vid FM och CFS
En stor studie pekar på att användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten kan öka risken för prematur (för tidig) födsel och en speciell typ av antidepressiva kunde kopplas samman med epileptiska anfall hos fostret.
Det är vanligt att personer med FM eller ME/CFS får utskrivet antidepressiva medel även om det inte föreligger någon dep...
2012-09-07
» Läs mer
Effektiviteten av övervakad träning i kombination med TENS hos kvinnor med fibromyalgi
Turkisk studie från 2012.
Målet med denna studie var att undersöka resultatet av övervakad träning i kombination med TENS hos kvinnor med fibromya...
2012-08-30
» Läs mer
Hinder för fortsatt arbete bland personer med fibromyalgi
Studie om arbetsförmåga vid FM.
BAKGRUND Arbetsoförmåga är vanligt bland kvinnor med fibromyalgi. Målet med denna studie var att undersöka vilka hälsopr...
2012-08-30
» Läs mer
Pregabalin (Lyrica) hjälper fibromyalgipatienter att sova
Vanligt upplevda sömnsvårigheter vid fibromyalgi förbättrades under 4 veckors behandling med pregabalin (Lyrica)
Enligt en randomiserad studie förbättrades vanligt upplevda sömnsvårigheter vid fibromyalgi avsevärt under 4 veckors beh...
2012-08-29
» Läs mer
Inget samband mellan väderväxlingar och förvärrade symptom vid FM
Många patienter med fibromyalgi skyller sina förvärrade symptom på vädret, men när man analyserade effekten av olika meteorologiska förhållanden kunde man endast upptäcka mycket få, och små, effekter.
Detta är preliminära resultat. Många patienter med fibromyalgi skyller sina förvärrade symptom på väderomslag, men när m...
2012-08-25
» Läs mer
Strukturell smärta kontra fibromyalgismärta
Varifrån kommer din smärta? Om du har fibromyalgi kan svaret bli långt.
En av nycklarna till att förstå alla de olika smärttyper vi upplever är att skilja på strukturell smärta och smärta som ...
2012-08-23
» Läs mer
Vad är orsaken till fibromyalgi?
Svaret på den frågan är inte lätt att hitta! Forskarna har faktiskt letat efter det svaret under flera decennier.
Vi har ännu inte ett fullständigt svar, men det finns ett antal saker som forskarna tror att det handlar om:Fibromyalgi ...
2012-08-22
» Läs mer
D-vitamin kan hjälpa vid fibromyalgi
Endast 15 % av fibromyalgipatienterna i en mindre studie hade tillräckliga nivåer med D-vitamin, vilket pekar på att det skulle kunna användas som behandling vid FM.
I gruppen på 36 patienter hade 28 % D-vitaminbrist och 62 % hade nivåer som ansågs otillräckliga. Tidigare studier som h...
2012-08-15
» Läs mer
Effekten av sömnbrist speglar den av fysisk stress
Ny studie visar att svår sömnbrist påverkar immunsystemet och ger samma fysiska respons som man kan se vid utsättande av stress.
Forskare i Holland och Storbritannien jämförde antalet vita blodkroppar hos 15 friska, unga män under normala sömnförhål...
2012-08-15
» Läs mer
Långvarig stress kopplat till försämrat minne
En studie av möss visar att långvarig stress kan leda till minnesproblem genom att glutamatsignaleringen i hjärnans prefrontala cortex störs.
Unga råttor av hankön som utsattes för upprepade stressituationer uppvisade en avsevärd försämring av minnet och glutama...
2012-08-10
» Läs mer
Långvarig behandling med opioider kan skapa hormonobalans
Preliminära resultat av en mindre studie pekar på ett flertal hormonobalanser hos patienter som har behandlats med opioider under minst 20 år.
Forskare menar att man bör undersöka eventuella hormonobalanser hos svårbehandlade smärtpatienter som går på långvarig o...
2012-08-10
» Läs mer
Nya rön om kognitiv störning vid FM
Ny forskning hjälper till att sprida ljus över den kognitiva störning associerad med fibromyalgi och som ofta kallas ”fibrodimma”.
Studien använde sig av två stycken hämmande, kognitiva test. De kallas så eftersom de mentala processerna stoppas eller ...
2012-08-09
» Läs mer
Behandling med tillväxthormon för ihållande smärtlindring och förbättring av livskvalitet vid svår fibromyalgi
Tillväxthormon skulle kunna vara en effektiv komplementerande behandling för smärta och trötthet vid fibromyalgi, speciellt bland de FM-patienter som uppvisar låga värden för IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor1).
Funktionella defekter avseende utsöndring av tillväxthormon (GH) och dess effekt som komplementär behandling har föresla...
2012-08-08
» Läs mer
Attitydförändring kan lindra långvarig smärta genom förbättring av sömnen
De som lider av långvarig smärta och som lär sig att inte älta sin smärta så mycket kan sova bättre och uppleva mindre daglig smärta. Detta enligt forskning utförd på 214 personer med långvarig ansikts- och käksmärta.
“Vi har funnit att personer som ältar sin smärta och som har mer negativa tankar om sin smärta inte sover lika bra, vilk...
2012-06-29
» Läs mer
Skrattets fördelar vid FM och ME/CFS
Vi har alla hört klyschan att ett gott skratt är den bästa medicinen. Du kanske blir förvånad att höra att den medicinska vetenskapen faktiskt backar upp det och att skratt har visat sig leda till en mängd kroppsliga förändringar som kan vara välgörande för dem som lider av FM eller ME/CFS.
Man har inte undersökt skrattets betydelse vid just de här sjukdomarna, men forskarna upptäcker mer och mer om skrattet ...
2012-06-26
» Läs mer
Studie visar på störd glutamatreglering vid fibromyalgi
En ny studie ger ännu mer belägg för höga nivåer av signalsubstansen glutamat vid fibromyalgi och föreslår att en sänkning av glutamatnivåerna skulle kunna hjälpa till att lindra symptomen.
Forskarna utförde två typer av hjärnröntgen – magnetisk resonansröntgen (MRI) och spektroskopi (MRS) – vilka uppvisade a...
2012-06-25
» Läs mer
Betydelsen av försämrad sömn vid FM utforskad
Många FM-patienter klagar över dålig sömn och studier har visat att avbruten sömn hos personer som lider av andra smärttillstånd förutsäger den upplevda kliniska smärtan nästföljande dag.
I den här studien antog ett forskarteam från universitetet i Florida att en minskning av den totala sömntiden skulle led...
2012-06-25
» Läs mer
Dålig sömn inte en faktor som påverkar fibromyalgismärta
Dålig sömn är inte någon väsentligt, oberoende variabel för smärtintensitet och smärtans varaktighet hos patienter med fibromyalgi. Detta enligt en ny studie.
Fibromyalgipatienter har ofta problem med att sova och forskare från universitetet i Florida ville fastställa huruvida s...
2012-06-15
» Läs mer
Omskolning av amygdala vid FM och ME/CFS
En studie från 2012 pekar på att en kropps-/sinnesträning som kallas ”amygdalaomskolning” skulle kunna vara en effektiv behandlingsmetod vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom.
Denna mindre studie är den första som undersöker den här metoden. Studien omfattade 21 personer som gick på behandling p...
2012-06-14
» Läs mer
Patienter med FM uppvisar försämrad kommunikation i hjärnans smärthämmande nätverk
Ny forskning visar att hjärnan hos personer med fibromyalgi uppvisar en fysiologisk obalans i det smärthämmande nätverket.
Smärthämning är en process som gör att upprepad smärtsam stimuli hos en frisk person gör mindre och mindre ont. Tidigare...
2012-06-11
» Läs mer
Skiljer sig fibromyalgi åt mellan könen?
Män är ofta underrepresenterade inom fibromyalgiforskningen och antas ofta inte vara lika drabbade som de typiskt ”överkänsliga” kvinnorna. Men som man hade kunnat ana så visar nu forskningen att denna syn är inkorrekt.
Fibromyalgisymptomens allmänna påverkan uppmättes genom validerade mätverktyg i en studie som leddes av filosofie doktor...
2012-05-31
» Läs mer
Lika men olika – fibromyalgi, myofasciellt smärtsyndrom och underfunktion av sköldkörteln
Det har pratats en hel del om likheter mellan fibromyalgi, underfunktion av sköldkörteln och myofasciellt smärtsyndrom. Faktum är att många blir feldiagnostiserade eftersom sjukdomarna har flera symptom gemensamt.
Även om flera symptom finns hos alla dessa tre sjukdomstillstånd så finns det många olikheter. Fibromyalgi (FM) är klass...
2012-05-28
» Läs mer
Ny upptäckt om personlighet och fysiologi vid fibromyalgi
Fibromyalgi har länge kopplats ihop med vissa personlighetstyper, både av den medicinska sfären och av vissa patienter. Denna observation har dock alltid varit kontroversiell och många har haft invändningar mot sådana stereotyper och anklagande, icke-fysiologiska egenskaper för en fysisk sjukdom.
Ny forskning kan komma att ändra detta genom att den knyter både fibromyalgi OCH personliga egenskaper till en fysiologi...
2012-05-25
» Läs mer
Forskare utvärderar kombinationen läkemedel och beteendeterapi vid fibromyalgi
Amerikanska forskare ska undersöka om två sorters behandlingar är bättre än en för patienter med fibromyalgi.
Forskare från University of Rochester Medical Center och University of Washington School of Medicine kommer att utvärder...
2012-05-25
» Läs mer
Växlingar i den nattliga hjärtrytmen potentiell biomarkör för fibromyalgi
I dagsläget finns det varken något laboratorietest eller någon röntgenteknik som kan skilja personer med fibromyalgi från friska personer.
Bristen på en objektiv biomarkör har hindrat fibromyalgiforskningen och erkännandet av sjukdomen. Analys av förändringar...
2012-05-24
» Läs mer
Genetisk komponent ger ökad smärtkänslighet
En ny studie publicerad i tidskriften European Journal of Pain ger ytterligare belägg för en genetisk komponent vid fibromyalgi.
Forskare har hittat en koppling mellan genetiskt material och smärtkänsligheten hos personer med FM. Forskarna säger att...
2012-05-16
» Läs mer
7 tillstånd som ofta förväxlas med fibromyalgi
Om du pratar med ett helt rum fullt med FM-patienter får du troligtvis höra ett flertal historier som beskriver år av osäkerhet innan diagnosen fibromyalgi blev fastställd. Du kommer antagligen också att få höra många berätta om att de blev feldiagnostiserade med andra sjukdomar innan läkaren fastställde att de faktiskt hade fibromyalgi.
Det är inte ovanligt att fibromyalgi feldiagnostiseras och förväxlad med en annan sjukdom och vice versa. Det finns fler...
2012-05-03
» Läs mer
Finns det en koppling mellan personlighet och fibromyalgi?
Kan din personlighet påverka sannolikheten för att utveckla en sjukdom? Vissa forskare tror att så kan vara fallet med fibromyalgi.
Det finns ingen känd orsak till fibromyalgi, ett tillstånd som karaktäriseras av långvarig utbredd smärta utan orsak. En...
2012-04-26
» Läs mer
Vetenskapligt bevisat att massage lindrar smärta
Enligt en studie publicerad i nättidningen Science Translational Medicine visar att massage underlättar tillväxten av nya mitokondrier i skelettmusklerna samt hjälper till att minska inflammationer. Många idrottsutövare skulle skriva under på att massage är smärtlindrande och att den medför en snabbare återhämtning, och nu har forskare bevisen som bekräftar det.
Forskarna tittade på genetiska data i muskelprover från 11 unga män efter att de hade kört ett hårt träningspass på en m...
2012-04-24
» Läs mer
Att behandla låg serotoninhalt vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
Hur du kan påverka kroppens serotoninnivå
Du kan påverka din serotoninnivå på 4 olika sätt: LäkemedelTillskottFödaSolljusLÄKEMEDEL VID STÖRD SEROTONINREGLERINGDu ...
2012-04-04
» Läs mer
Serotonin och blodflöde vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
Man hör mycket om att serotoninnivåerna är låga vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom och det är vanligtvis i relation till serotoninets funktion som signalsubstans. Serotonin är emellertid också involverat i resten av din kropp, i egenskap av hormon, och en kroppsomfattande serotoninstörning tros kunna bidra till ett flertal FM-symptom och samsjukdomar.
Namnet serotonin kommer från den funktion man upptäckte först, vilken är att dra samman blodkärlen – ”sero” betyder seru...
2012-04-04
» Läs mer
Individualiserad behandling vid fibromyalgi
Även om du har utbredd värk så består dina fibromyalgisymptom av så mycket mer. Vore det inte bra om din läkare kunde utforma ett personligt behandlingsprogram åt dig som riktar in sig på specifika symptom i stället för att behandla dig som han/hon behandlar alla andra med FM? Detta står i fokus i en medicinsk rapport skriven av smärtspecialisten Vibor Milunovic och hans kollegor i Kroatien och Chicago, USA.
Milunovic framhåller att det föreligger ett stort problem vad gäller definitionen av smärta som ”en obehaglig sensorisk ...
2012-03-28
» Läs mer
Fibromyalgismärta påverkar den kognitiva funktionen negativt
Smärta är den primära faktorn bakom kognitiva försämringar hos patienter med fibromyalgi. Den har större inverkan än depression, ångest, sömnsvårigheter och läkemedelsanvändning, rapporterade Stefan Duschek, filosofie doktor från universitetet i München, vid den sjätte världskongressen arrangerad av World Institute of Pain.
FM-patienter fick sämre resultat vad gällde matematiskt tänkande och uppmärksamhetskontroll jämfört med friska kontrollp...
2012-03-27
» Läs mer
Att radera nervminnen kan lindra långvarig smärta
En ny studie pekar på att man kan få kontroll över långvarig smärta genom att radera nervminnen.
För vissa är smärtan så intensiv att de inte ens klarar av att ha kläder mot huden. För andra innebär det att varje steg...
2012-03-27
» Läs mer
Kortikal elektrisk stimulering vid fibromyalgi
En amerikansk studie publicerad i januari 2012 i tidskriften Pain Medicine stödjer tidigare upptäckter om att icke-invasiv, kortikal, elektrisk stimulering till viss del skulle kunna vara effektivt mot fibromyalgisymptom.
Vid icke-invasiv, kortikal, elektrisk stimulering fästs elektroder på utsidan av huvudet och via dessa elektroder skicka...
2012-03-15
» Läs mer
Kopplingen mellan IBS och fibromyalgi
Finns det en koppling mellan dessa två sjukdomar?
Så många som en tredjedel av dem som lider av IBS har utöver tarmrelaterade symptom uppgett symptom såsom hudutslag, spä...
2012-03-12
» Läs mer
Sexuell funktion hos kvinnor och män med fibromyalgi
Spansk studie från 2011 visar på sexuell dysfunktion hos både kvinnor och män med FM.
Sexuell dysfunktion har satts i samband med ett flertal olika smärttillstånd, inklusive fibromyalgi. Litteraturen vad gä...
2012-02-28
» Läs mer
Naltrexon kan lindra långvarig smärta
Studie pekar på att en låg dos av opioidantagonisten naltrexon kan lindra smärta i samband med fibromyalgi.
I en ny, randomiserad studie rapporterade FM-patienter om avsevärt större smärtlindring med naltrexon jämfört med placeb...
2012-02-28
» Läs mer
Gåtan fibromyalgi – ”Jag har ont överallt”
”Jag har ont överallt”. Så säger miljoner amerikaner som är drabbade av fibromyalgi. Vad vet vi om denna gåtfulla sjukdom och om hur man kan kontrollera den?
Wendy Hunters problem började sista året i gymnasiet, när hon började få ont i sina leder och bröstkorg, plus att hon he...
2012-02-23
» Läs mer
Koenzym Q(10): En ny behandlingsmetod vid fibromyalgi?
Fallstudie med 5 patienter, utförd vid universitetet Pablo de Olavide-CSIC i Sevilla, Spanien.
Koenzymet Q10 (CoQ(10)) är en livsviktig elektronbärare i den mitokondriella andningskedjan och även en kraftfull antiox...
2012-02-23
» Läs mer
Solterapi vid fibromyalgi
Solljus kan lindra ömma muskler och ge avslappning, men det är inte allt. En studie från 2011 visar att UV-strålar även kan lindra fibromyalgismärta genom att få hudcellerna att producera med D-vitamin.
Att vara ute i vanligt solljus gör att din hud producerar vitamin D. Detta vitamin gör mer än att bidra till ett starkt ...
2012-02-22
» Läs mer
Yoga minskar de fysiska och psykiska symptomen av långvarig smärta hos kvinnor med fibromyalgi
Denna studie är den första som undersöker yogans effekt på kortisolnivåerna hos kvinnor med fibromyalgi – en sjukdom som främst drabbar kvinnor och som karaktäriseras av utbredd långvarig smärta samt trötthet/utmattning. Vanliga symptom inkluderar också muskelstelhet, sömnstörningar, mag-/tarmobehag, ångest och depression.
Tidigare forskning har visat att kvinnor med fibromyalgi har lägre kortisolnivåer än normalt, något som bidrar till smär...
2012-02-22
» Läs mer
Fibromyalgi och IBS
Är syndromet ”irriterad tarm”, IBS, och fibromyalgi sammankopplade? Det är fråga som många som lider av dessa båda kroniska tillstånd frågar sig.
Svaret skulle kunna sprida ljus över vad det är som orsakar dessa sjukdomar, men det svaret har visat sig vara svårt att...
2012-02-22
» Läs mer
Social och individuell börda vid fibromyalgi
Fransk studie.
Till studien rekryterades 88 FM-patienter. Majoriteten av patienterna (84,1 %) var ordinerade läkemedel för sin fibromya...
2012-02-21
» Läs mer
Magnesiumbehandling vid fibromyalgi
Varför skulle magnesium lindra dina fibromyalgisymptom och hur kommer det sig att effekten blir ännu större om man även lägger till det tricykliska antidepressiva medlet amitriptylin? Det finns definitivt likheter mellan de kliniska symptomen på fibromyalgi och magnesiumbrist, t.ex. muskelsmärta, kramp, huvudvärk och dålig sömn. Men har fibromyalgipatienter för låga nivåer av magnesium? Svaret varierar beroende på vilken del av blodet man undersöker.
En studie ledd av den turkiska läkaren Selda Bagis gör det lättare att förstå sambandet mellan magnesiumbrist, dina symp...
2012-02-16
» Läs mer
För många FM-patienter är smärtan inte det värsta
Ny studie från Nya Zealand, publicerad i The New Zealand Medical Journal.
SYFTE Vad gäller diagnos och behandling av fibromyalgi (FM) fokuserar man i dagsläget på upplevelsen av utbredd smärta. ...
2012-02-09
» Läs mer
Beteendeterapi kan lindra fibromyalgi hos barn
Att lära tonåringar hantera långvarig smärta kan ge dem viss lindring, visar en mindre studie.
Forskarna delade in 114 tonåringar med långvarig smärta i två grupper – en som fick beteendeterapi under sex månader och...
2012-02-09
» Läs mer
Träning minskar den upplevda smärtan hos fibromyalgipatienter
Efter att fibromyalgipatienter hade deltagit i ett 6 veckor långt träningsprogram minskade aktiviteten i det område i hjärnan som har hand om smärthantering och kognitiva funktioner. Detta enligt en studie från Georgetown University Medical Center.
Forskarna upptäckte att hjärnfunktionen är mer strömlinjeformad efter träning eftersom färre av hjärnans resurser då är ...
2012-02-09
» Läs mer
Är fibromyalgi ärftligt?
Baserat på forskning är den rådande uppfattningen om fibromyalgi att den inte är ärftlig i klassisk mening, utan snarare på ett komplext sätt som involverar ett flertal gener (polygena anlag).
VAD ÄR SKILLNADEN? Vid en klassiskt ärftlig sjukdom är det generna som du får från dina föräldrar som är den största avg...
2012-02-09
» Läs mer
Kraniosakral terapi minskade fibromyalgipatienters smärta
Kraniosakral terapi är en lätt beröringsteknik som utövas av många massageterapeuter. Ny forskning har visat att den kan ge avsevärd smärtlindring för FM-patienter.
En randomiserad, kontrollerad studie undersökte effekterna av kraniosakral terapi med avseende på förändringar i hjärtry...
2012-02-08
» Läs mer
Att skriva en bok hjälper henne att hantera sin kroniska sjukdom
Sheila Dembowski befann sig på botten i sin kamp mot fibromyalgin när hennes läkare bad henne att beskriva sig själv.
"Jag är sjuk”, sade hon till honom. "Och vad mer?" frågade han. Hon visst inte vad hon skulle svara, så han svarade i he...
2012-02-05
» Läs mer
Kombination av sjukgymnastbehandlingar vid fibromyalgi
Studie från 2011 visar att veckobehandlingar med ultraljud plus TENS minskar smärtan med 50 procent.
De två vanligaste behandlingarna som sjukgymnaster använder sig av vid muskuloskeletal smärta är ultraljud och TENS (tra...
2012-02-02
» Läs mer
Hur ont gör det? Vetenskapen undersöker den biomedicinska diagnosen av smärta
Orsakar vetenskapen om diagnostisering av smärta att ett antal smärtdrabbade måste försvara sin heder?
Forskning från universitetet i Cincinnati undersöker diagnostiseringen av smärta som gäckar vetenskapliga test samt det ...
2012-02-02
» Läs mer
10 saker att sluta göra mot dig själv om du har FM och/eller CFS
När du har en kronisk sjukdom som fibromyalgi eller kroniskt trötthetssyndrom har du tillräckligt mycket att kämpa emot – du behöver inte göra det ännu värre för dig själv!!
Det är svårt att INTE göra det eftersom det enligt samhällets definition är ”fel” på en om man inte alltid orkar vara i ...
2012-02-02
» Läs mer
Kvinnor är det känsliga könet när det gäller att känna smärta
Känner kvinnor mer smärta än män?
Det har länge varit känt att vissa smärtrelaterade tillstånd som t.ex. fibromyalgi, migrän och IBS (känslig tarm) är van...
2012-01-31
» Läs mer
Hur kan jag skilja mellan fibromyalgismärta och smärta från kroniskt trötthetssyndrom?
Att ha en av sjukdomarna ME/CFS eller FM är tillräckligt komplicerat, men att sedan lägga till en eller flera andra kroniska sjukdomar kan kännas som att hela världen vänds upp och ner.
Mitt liv stoppades först upp av ME/CFS. Sedan lades fibromyalgi till listan och sedan även interstitiell cystit (IC). In...
2012-01-11
» Läs mer
Att förstå genombrottssmärta och smärtskov
Genombrottssmärta är ett faktum för många cancerpatienter, men experter har nu upptäckt att dessa plötsliga och tillfälliga uppblossanden av smärta även kan drabba dem som lider av andra sjukdomar.
Ny forskning bekräftar att genombrottssmärta är vanlig bland patienter som inte har cancer. En ny studie publicerad i Jo...
2012-01-11
» Läs mer
Meditation har potential att förändra hjärnans fysiska struktur
Studie visar att meditation ger starkare förbindelse mellan olika delar av hjärnan.
År 2009 fann forskare vid UCLA att vissa regioner av hjärnan hos personer som länge hade utövat meditation var större oc...
2012-01-09
» Läs mer
Att få energin att räcka till vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
Hur man får saker gjorda utan att göra för mycket.
När man lever med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom är nyckeln till att hantera sina symptom att sänka sin aktiv...
2012-01-03
» Läs mer