Broschyrbeställning vårdinrättningar och lokalföreningar

För att öka kunskapen om fibromyalgi inom vården, samt för att nå fler patienter, erbjuder vi vårdinrättningar gratis broschyrer. Använd beställningsformuläret nedan eller kontakta vårt kansli på tel. 031- 41 44 11 eller via e-post, info@fibromyalgi.se. Glöm inte att ange beställda broschyrer i beställningsrutan under broschyren. Max beställningsantal per broschyr är 50 st. Beställningsformuläret kan även användas av Fibormyalgiförbundets lokalföreningar.

Broschyrerna kan även laddas ner i PDF-format.

Patientbroschyr
Patientbroschyr
En broschyr för dem som har fibromyalgi, eller känner någon som har drabbats av det. Denna broschyr finns även i förkortad version på engelska, spanska, tyska, franska, serbiska, arabiska och persiska.

Ladda ner i PDF-format.
Medicinsk broschyr
Medicinsk broschyr
Den medicinska broschyren är sammansatt av Eva Kosek. professor i klinisk smärtforskning. Den är skriven på fackspråk och har en stor referenslista. Broschyren riktar sig till läkare och vårdpersonal.

Ladda ner i PDF-format.
Barn- och ungdomsbroschyr
Barn- och ungdomsbroschyr
En broschyr om hur det är att vara ung och ha fibromyalgi, framtagen för barn/unga med FM, anhöriga och skola. llustrationer av Kristina Granholm.

Ladda ner i PDF-format.
Riktlinjer för arbetsplatsförändringar
Riktlinjer för arbetsplatsförändringar
En broschyr avsedd som ett hjälpmedel för att underlätta återgång till arbetslivet/fortsatt arbetsliv för personer med fibromyalgi. Lämnas lämpligtvis till arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsgivare.

Ladda ner i PDF-format.