MYOPAIN 2007

Den 7:e Myopain-konferensen hölls i Washington D.C. 19-23 augusti 2007. Gun Alm och Rigmor Gullberg, ordförande respektive ledamot i Sveriges Fibromyalgiförbund, deltog.

 

Stora delar av konferensen behandlade fibromyalgi. Något av de viktigaste som kom upp när det gäller fibromyalgi var:

 • Sjukdomen sitter i centrala nervsystemet och är inte en reumatisk sjukdom.
 • Fibromyalgi är genetiskt betingad.
 • Vid kronisk smärta blir det dålig cirkulation i musklerna, dvs. musklerna blir dåligt syresatta för att blodflödet blir sämre.
 • Depression och ångest är ett symptom som tillsammans med de andra symptomen inte har med upplevelsen av att inte bli trodd att göra, utan det är en del i sjukdomsbilden som uppstår pga. störningen i centrala nervsystemet.
 • Diagnosen fibromyalgi skall inte ställas som en uteslutningsdiagnos. Det är inga svårigheter att ställa rätt diagnos, sedan skall man undersöka om patienten har fler sjukdomar.

Dessa punkter var något som många talare tog upp, bl a medicinske doktor Dieter Pongratz från Tyskland, DJ Clauw från Michigans universitet, medicine doktor Jon Russel, USA, Laurence Bradley m fl.

Följande säger medicine doktor John Russel, USA:

Sömnen har stor betydelse vid fibromyalgi. Det är oerhört viktigt att få ordning på sömnen hos fibromyalgipatienter.

Till en början kan det handla om patienter som söker för sina sömnproblem. Vid vidare undersökning visar de sig även ha fibromyalgi men de tycker att sömnen är det största problemet. Personer med fibromyalgi får ingen djupsömn. Har man smärta kan man inte sova. Man kan jämföra fibromyalgidrabbades sömn med en person som har druckit mycket alkohol och vaknar upp dålig dagen efter: dåligt humör, allmänt irriterad, grusiga ögon och tål inte ljus och ljud. Det är fibromyalgidrabbads vardag. Det är mycket vanligare med dessa sömnproblem hos fibromyalgipatienter än hos patienter i övrigt. Vid sömn sjunker hjärtverksamheten hos normalbefolkningen. Men gäller inte alls i samma utsträckning hos personer med fibromyalgi.

 

John Russel tycker inte att man skall utesluta alla andra sjukdomar först, innan man ställer diagnosen fibromyalgi. Man kan ställa diagnosen fibromyalgi för att sedan utreda om patienten har någon annan sjukdom också.

Följande är viktigt i behandling av fibromyalgipatienter:

 • Attityd
 • Diagnos
 • Utbildning
 • Psykisk behandling
 • Följa upp hur livet blir

Följande säger medicine doktor Dieter Pongratz, Tyskland:

Cirka 10 % av dem som drabbas av fibromyalgi behöver också psykologisk behandling. Muskelbiopsi är till för forskning, inte för att ställa diagnos.

Det är mycket viktigt att utreda fibromyalgipatienter. De kan ju även ha en neurologisk sjukdom som orsakar smärtan, i vissa fall även psykosomatisk.

Fibromyalgi har inget med blod att göra.

Följande säger Laurence Bradley på kliniken för immunologi och reumatologi, Universitetet i Alabama, USA:

Forskning på familjerelaterad fibromyalgi har förekommit under flera år och av ett flertal forskare. Man har upptäckt att det är fler som har fibromyalgi i flera generationer än vad som gäller för ett flertal andra sjukdomar. Man har också forskat på hur serotoninhalten ligger hos patienter med fibromyalgi eftersom man har kommit fram att det har betydelse vid smärta.

 

Man har undersökt 20 familjer med fibromyalgi mot en testgrupp på 36 familjer. Det har varit svårigheter att få män att delta i studien.

Man har upptäckt att det är viktigt hur man tar fram personer för forskning för att vara säker på att få fram den lägsta genetiska smärttröskeln som fanns bland fibromyalgidrabbade, mindre än hälften så stor som hela testgruppen i alla de olika tester som gjordes.

 

Risken är större att drabbas av fibromyalgi om sjukdomen finns i släkten.

Följande säger Kathleena Sluka vid universitetet i Iowa, USA:

Det finns två typer av smärta; kronisk och lokal.

 

Fibromyalgismärta är abnorm.

Följande säger Daniel Clauw vid universitetet i Michigan:

Centrala nervsystemet har stor betydelse för fibromyalgi. Serotoninhalten har också stor betydelse.

Det kommer aldrig att finnas en universalbehandling för fibromyalgi, behandlingen måste vara individuell.

Mediciner som tar bort delar av smärtan har betydelse. Av betydelse är även att behandla sömnstörningar.

Hur patienten tänker runt sin smärta och sjukdom har stor betydelse. Därför har kognitiv beteendeterapi varit bra.

Fibromyalgi innebär inte samma sak för alla patienter. Vi måste titta på individen och ge individuell behandling.

Vid undersökning har vi upptäckt att personer som har fibromyalgi, och som är deprimerade, är mycket mer olyckliga över sin smärta. Kontrollgruppen har lättare att hantera sin smärta.

Följande säger Dr Stuart Silverman, Beverly Hills, California, USA:

Primärt sitter smärtan i centrala nervsystemet.

Det är mycket viktigt att bryta smärtfixeringen hos fibromyalgipatienten.

 

Behandling av FM:

 • kognitiv beteendeterapi
 • träning med kort intensitet
 • akupunktur

Det är helt klarlagt att fibromyalgi är en genetiskt betingad sjukdom. Patienter som tänker mycket på sin smärta upplever mer smärta även om de inte har det. Därför är det mycket viktigt att bryta smärtfixeringen hos patienten. Studien visar att Lyrica minskar smärtan hos FM-patienter. Dosen ligger på 300, 450 eller 600mg/dag.
Studien visar att Lyrica har ett mycket bra resultat på FM.

I studien som gjorts har 10 000 personer deltagit. Lyrica är väldigt välstuderat för fibromyalgipatienter.

Studier som gjorts av medicine doktor R. Freynhagen, Dusseldorf, Tyskland, visar följande:

Nackproblem är vanligt hos FM-patienter, men det syns inget på röntgen. De har enbart konstaterat att så är fallet, men ingen har någon förklaring.

 

 

Sammanfattningsvis talas det om fibromyalgi som en helt fristående sjukdom. Ingen nämner fibromyalgi som en reumatisk sjukdom, vilket känns väldigt bra.


Rapporterat av: Gun Alm