Skriftlig förklaring

Den 1 september 2008 lanserade fem representanter i Europaparlamentet - Jolanta Dickute, Kathy Sinnott, Frieda Brepoels, Nicolae Vlad Popa och Adamos Adamou - en s.k. skriftlig förklaring (written declaration) om fibromyalgi där de ber om ett erkännande av fibromyalgi och om en ökad medvetenhet om fibromyalgins konsekvenser. Detta är det första steget i ett försök att mobilisera europeiska beslutsfattare och nationella medlemsstater att börja titta på frågorna kring fibromyalgi.

SFF skickade en uppmaning till alla Sveriges ledamöter i EU-parlamentet, sammanlagt 19 stycken, och bad dem att skriva under förklaringen. Fyra av dem skrev under: Anders Wijkman, Lena Ek, Carl Schlyter och Hélène Goudin. Vi fick besked från moderaterna att de inte skriver under några  skrifliga förklaringar alls.

 

Förklaringen godkänd
I december 2008 godkände EU-parlamentet den skriftliga förklaringen om fibromyalgi, vilket var en stor seger för alla som hade arbetat för detta, samt för alla FM-patienter i Europa.

I förklaringen uppmanas EU-kommissionen och EU-rådet att:

  • utveckla en samhällelig strategi med avseende på fibromyalgi i syfte att erkänna fibromyalgi som en sjukdom.
  • hjälpa till att öka medvetenheten om sjukdomen och underlätta informationen till yrkesverksamma inom vården samt patienter genom att stödja europeiska och nationella medvetenhetskampanjer.
  • uppmuntra EU:s medlemsstater att förbättra möjligheterna till diagnos och behandling.
  • underlätta forskning om fibromyalgi genom att inrätta arbetsprogram inom ” EU 7th
  • Framework Programme for Research” och framtida forskningsprogram.
  • underlätta utvecklingen av program för att samla in data/fakta om fibromyalgi.