Distrikt

Ett distrikt är en samarbetsform som innebär att flera lokala föreningar går samman och arbetar tillsammans i ett distrikt. Distriktets verksamhet leds av en styrelse som planlägger, leder och ansvarar för distriktets verksamhet.


Fibromyalgidistriktet Halland

Distriktet består av föreningarna i Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Distrikt: