Internationella nyheter och artiklar 2013

Metallallergi kan utlösa fibromyalgi
Inflammation orsakad av metall kan utlösa fibromyalgi hos patienter med metallallergi.
2014-10-15
» Läs mer
Kvinnors smärta mer komplex än mäns
Kronisk smärta hos kvinnor är mer komplex och svårbehandlad än kronisk smärta hos män, menar en av Australiens ledande neuroforskare, dr. Mark Hutchinson från avdelningen för medicinsk vetenskap vid University of Adelaide.
2013-12-16
» Läs mer
Nya studier kan ha funnit orsaken till FM och ge hopp om lindring
Två nya studier som fokuserar på problem med sköldkörteln, hypofysen och hypotalamus kan innebära nya vägar till lindring för fibromyalgidrabbade.
2013-12-04
» Läs mer
Effekten av koenzym Q10 vid fibromyalgi
Spansk studie med syfte att utvärdera effekterna före och behandling med CoQ10 (oralt) vid fibromyalgi.
2013-12-03
» Läs mer
Värre fibromyalgisymptom hos unga och medelålders
Det kan verka bakvänt, men unga och medelålders fibromyalgipatienter rapporterar om värre symptom och sämre livskvalitet än vad äldre patienter gör.
2013-11-28
» Läs mer
Världsomspännande databas av hjärnröntgenbilder utvecklad för att accelerera forskning och behandling av kronisk smärta
En ny databas med hundratals hjärnröntgenbilder, och annan klinisk nyckelinformation, kommer att hjälpa forskare att ta hitta likheter och skillnader mellan olika kroniska smärttillstånd, bland annat migrän, IBS, fibromyalgi och RA. Man hoppas genom detta kunna påskynda forskningen och utvecklingen av nya behandlingsmetoder.
2013-11-25
» Läs mer
Patologisk orsak till fibromyalgi upptäckt?
National Biotechnology Information Center (NBIC) vid National Institutes of Health (NIH) offentliggjorde nyligen resultatet av en studie finansierad av bidrag från läkemedelsföretagen Eli Lilly Pharmaceuticals och Forest Laboratories. Man hävdar att man nu har funnit en patologisk orsak till fibromyalgi.
2013-11-25
» Läs mer
Undersökning visar att fibromyalgi påverkar kärlekslivet negativt
En ny, amerikansk undersökning av FM-patienter visade att drygt hälften anser att den kroniska smärtan avsevärt har skadat deras kärleksrelationer.
2013-11-22
» Läs mer
Möjlig terapeutisk effekt av CoQ10-tillskott vid FM
Spansk studie från 2013.
2013-11-21
» Läs mer
Ytterligare belägg för immunsystemtest för diagnostisering av fibromyalgi
Enligt forskning som nyligens presenterades vid American College of Rheumatologys årliga möte skulle ett diagnostiskt test för fibromyalgi kunna komma från en komponent i immunsystemet.
2013-11-19
» Läs mer
Stressframkallad allodyni (förstärkt smärtrespons)
Tysk studie om att stress kan orsaka förstärkt smärtrespons.
2013-11-12
» Läs mer
Förhöjda nivåer av IL-17A hos patienter med fibromyalgi
Brasiliansk studie.
2013-11-06
» Läs mer
Hjärtfrekvensvariabilitet hos patienter med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
- en systematisk granskning
2013-11-05
» Läs mer
Fibromyalgi - en sjukdom utan medicinskt "hem"
Det ideala skulle vara att klassa den som en neurologisk sjukdom, menar experterna.
2013-11-01
» Läs mer
Musik kan lindra vid långvarig smärta
Att regelbundet lyssna på musik kan hjälpa till att lindra långvarig smärta.
2013-10-29
» Läs mer
Insulinresistens möjlig riskfaktor för kognitiv försämring hos fibromyalgipatienter
Italiensk studie.
2013-10-16
» Läs mer
Nervstimulering kan lindra fibromyalgismärta
Mindre studie visade på förbättring av livskvaliteten hos FM-patienter.
2013-09-30
» Läs mer
Forskare utvecklar tillförlitligt blodprov för att fastställa fibromyalgi
Amerikanska forskare har utvecklat ett tillförlitligt sätt att använda sig av blodprov för att fastställa fibromyalgi. Om detta test i framtiden blir tillgängligt för allmänpraktiserande läkare skulle det kunna förkorta väntetiden på diagnos med flera år.
2013-09-18
» Läs mer
Överlappande strukturella och funktionella hjärnförändringar hos patienter med långvarig fibromyalgi
Det finns omfattande bevis för hjärnförändringar hos patienter med FM och det är möjligt att central formbarhet är avgörande för övergången från akut till långvarig smärta. Förhållandet mellan hjärnstruktur och hjärnfunktion är emellertid lite forskat kring.
2013-09-04
» Läs mer
Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) minskar smärta, trötthet och smärtrespons vid fibromyalgi
Amerikansk studie.
2013-08-28
» Läs mer
Effekter av shiatsumassage vid hantering av fibromyalgi
En kontrollerad pilotstudie
2013-08-14
» Läs mer
Forskare kan ha hittat orsaken till fibromyalgismärta
Forskare kan nu ha funnit orsaken till den huvudsakliga smärtan vid fibromyalgi och i motsats till vad många tror härstammar den inte från hjärnan. Upptäckten markerar slutet på ett långvarigt mysterium om denna sjukdom. Fram tills nyligen har många läkare trott att sjukdomen har varit inbillad eller psykisk, men forskarna har nu visat att källan till fibromyalgismärtan kommer från en oväntad källa – nämligen ett överskott av blodkärl i handen.
2013-06-25
» Läs mer
Studie av gener i familjer med fibromyalgi
I en ny studie som undersökte generna i 116 familjer där flera familjemedlemmar hade fibromyalgi fann forskarna belägg för en starkt genetisk komponent.
2013-06-13
» Läs mer
Måttlig motion förvärrar inte smärtan hos personer med fibromyalgi
För många med fibromyalgi är till och med tanken på motion smärtsam. Ändå visar en studie från Wake Forest Baptist Medical Center att träning inte förvärrar smärtan som har med sjukdomen att göra, utan att den över tid snarare kan lindra den.
2013-06-11
» Läs mer
Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare vid fibromyalgi
Forskare inom det internationella nätverket Cochrane Collaboration genomförde en granskning av forskningen på effekten av serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-läkemedel) vid fibromyalgi.
2013-05-28
» Läs mer
Låg kroppstemperatur spelar nyckelroll vid fibromyalgi
Forskning utförd av dr. David Jerigan vid Hansa Center for Optimum Health, i Kansas, USA, visar att låg kroppstemperatur är en gemensam nämnare hos patienter med diagnosen fibromyalgi.
2013-05-03
» Läs mer
Kreatintillskott vid fibromyalgi
En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie.
2013-04-18
» Läs mer
Stress, hjärnan och långvarig smärta
Patienter med långvarig eller återkommande smärta vet hur stressande deras sjukdomstillstånd kan vara. Forskning pekar på att det kan finnas psykologiska orsaker till denna stress, orsakade av förändringar i hjärnstrukturen, som gör dessa patienter ännu mer känsliga för stress och smärta.
2013-03-28
» Läs mer
Patienters och yrkesverksammas syn på hantering av fibromyalgi
Ny, spansk studie baserad på intervjuer med 12 FM-patienter och 9 anställda inom hälso-sjukvårdssektorn.
2013-03-27
» Läs mer
Frågor uppstår kring diagnostiskt test för fibromyalgi
Ett diagnostiskt test för patienter med fibromyalgi kommer snart att vara tillgängligt i USA, men vissa experter ifrågasätter dess värde.
2013-02-28
» Läs mer
Tidig klimakteriestart och fibromyalgi
Ny forskning ger ökade belägg för en koppling mellan tidig klimakteriestart och fibromyalgi.
2013-02-21
» Läs mer
Partnerns reaktion kan påverka smärthanteringen
Enligt en ny studie, publicerad i tidskriften Journal of Pain, kan kronisk smärta utgöra ett hinder för kommunikationen mellan makar/partners. Detta kan i sin tur påverka den drabbade partnerns förmåga att hantera smärtan.
2013-01-10
» Läs mer
Att ha kontroll över din kroppssmärta
När du spänner musklerna på övre delen av kroppen för att skrubba rent utegrillen eller arbeta vid datorn är det förståeligt att din nacke och skuldror kommer att värka. Men varför ska dina benmuskler börja göra ont om de inte har fått sig en genomkörare? En ny dansk, studie förklarar varför två minuters spänning av skuldermusklerna kan öka smärtan i benen för dem som lider av fibromyalgi.
2013-01-08
» Läs mer