Ansökan om forskningsbidrag

Om du vill ansöka om forskningsbidrag från Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse fyller du i nedanstående ansökan och skickar in den till oss.

Har du frågor angående din ansökan? Skriv till forskning@fibromyalgi.se.
Ansökan om forskningsbidrag
Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse är innehavare av 90-konton. Detta innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att pengarna verkligen går till rätt ändamål och att endast en mindre del går till kostnader för insamling och administration.

Läs mer om 90-konto