Svenska nyheter och artiklar 2013

Regeringen och SKL överens - miljardsatsning på rehabilitering och förbättrade sjukskrivningar
Regeringen har idag kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en fortsättning på arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen samt utöka möjligheten till rehabilitering för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta återgång till arbete. Överenskommelsen rymmer även fördjupade medicinska utredningar och fortsatt pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar (AFU).
2013-12-16
» Läs mer
Framtidens läkare oförberedda att behandla långvarig smärta
Stor europeisk studie visar på brister i de svenska läkarutbildningarna när det gäller att behandla smärta
2013-11-12
» Läs mer
Viktigt att följa upp smärtpatienter
Mycket är individuellt när det gäller upplevelsen och behandlingen av smärta. Det framkom under Läkemedelskongressens första dag.
2013-11-12
» Läs mer
Forskning om akut och kronisk smärta belönas med SalusAnsvarspriset 2013
Professor Eija Kalso, Helsingfors universitet och docent Eva Kosek, Karolinska Institutet, Stockholm, tilldelas SalusAnsvarspriset 2013. De två får priset för forskning som har ökat förståelsen för hur smärta kan utvecklas från en viktig varningssignal, till att bli ett kroniskt tillstånd hos många människor.
2013-10-24
» Läs mer
Nu kraftsamlar Försäkringskassan för att bättre möta enskildas behov
Försäkringskassan kommer från årsskiftet 2014 att börja arbeta efter en ny modell där resurser styrs om till att motsvara den enskildes behov på ett bättre sätt. Den nya modellen utgår från sex olika livssituationer.
2013-10-15
» Läs mer
Vann mot Försäkringskassan efter tre års kamp
Lotta Johansson, 45, tog strid mot Försäkringskassan i 41 ­månader och tre domstolar – och vann. Domen kan leda till att fler får rätt till sjukersättning. – Jag grät när beskedet kom, säger hon.
2013-10-14
» Läs mer
Ny dom kan ge fler rätt till sjukersättning
En dom från Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar nu reglerna om vem som har rätt till sjukersättning vid långvarig sjukdom, det som tidigare kallades förtidspension.
2013-10-10
» Läs mer
Mind-body-metoder viktiga vid kronisk smärta
En genomgång nyligen av en rad studier visar att mind-body-metoder kan minska smärta och indikerar även att de kan bidra till att vända på smärtbetingade förändringar i hjärnan.
2013-10-01
» Läs mer
Snart ska kunderna kunna se vilka apotek som har ett visst läkemedel hemma
En konsekvens av att det nu finns flera apotekskedjor är att det saknas en samlad information om vilka apotek som har ett visst läkemedel i sina lager. Men tack vare ett samarbete mellan Sveriges Apoteksförening och LIF – de forskande läkemedelsföretagen kommer inom kort den samlade informationen att vara tillgänglig. Senast vid halvårsskiftet 2014 ska apotekskunder kunna söka fram en aktuell information om var ett visst läkemedel finns.
2013-09-26
» Läs mer
Storsatsning på kronikers vård
Regeringen satsar 450 miljoner kronor på en strategi för kroniska sjukdomar. Patientgrupper och specialister vill att pengarna används till några få konkreta satsningar där de gör mest nytta.
2013-09-19
» Läs mer
Bilstödet minskar med 113 miljoner kronor
Minskat bilstöd och brist på nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder för människor med funktionsnedsättning, det är två delar i höstens budgetproposition som Handikappförbunden reagerar på.
2013-09-19
» Läs mer
Dans och teater lindrade mångårig värk
Smärtan i min kropp har minskat betydligt! Det konstaterar Kerstin Scheffer, före detta förskollärare och idag pensionär. Hon fick dansa och spela teater som en del i ett forskningsprojekt om hur kultur kan påverka människor med fibromyalgi.
2013-09-04
» Läs mer
Patienter får svar om utbyte av läkemedel i nytt informationsmaterial
Idag lanserar TLV och Läkemedelsverket ett nytt informationsmaterial i flera delar om det generiska utbytet. Utgångspunkten är patientens frågor och funderingar. Materialet presenteras på mässan Apotek och egenvård i Kista och finns på myndigheternas hemsidor.
2013-09-03
» Läs mer
”Jag vägrar låta smärtan styra mitt liv”
När läkarna gav henne besked om att hon skulle bli sjukpensionär vid 26 års ålder, valde Therese istället att utbilda sig till friskvårds- och massageterapeut, och idag jobbar hon heltid som PT och träningsinstruktör. Träningen har blivit en naturlig del av hennes vardag – precis som smärtan hon känner som aldrig kommer försvinna.
2013-08-22
» Läs mer
Ny patientlag inte tillräckligt för att ge patienterna större inflytande
Med förslagen från patientmaktsutredningen är det tänkt att patienternas position ska stärkas. Uttryckt på ett alternativt vis ska makt och inflytande förskjutas i riktning mot patienterna – bland annat ska det bli lättare att söka vård utanför det egna landstinget. Hur dessa förslag kan komma att påverka sjukvården diskuterades på ett seminarium arrangerat av SKL, Sveriges kommuner och landsting, den 3 juli 2013.
2013-08-07
» Läs mer
Fibromyalgi - en osynlig sjukdom
Svårt att få hjälp - Fibromyalgi är en sjukdom som inte syns och som i regel drabbar kvinnor i medelåldern. Och kvinnorna har ofta svårt att få hjälp av sjukvården, visar en ny avhandling vid Luleå Tekniska Universitet.
2013-06-12
» Läs mer
Ny metod för att utreda arbetsförmåga testas nu i åtta landsting
Den nya metoden för att bedöma arbetsförmåga hos den som varit sjukskriven i 180 dagar kommer nu att testas i åtta landsting. Ett av de viktigaste målen är att öka den enskildes delaktighet och förståelse för besluten.
2013-05-22
» Läs mer
En dag för att uppmärksamma fibromyalgi
Söndagen den 12 maj är det dags för den Internationella Fibromyalgidagen. I Sverige firas den med att fibromyalgiföreningar anordnar marscher på 14 olika platser runt om i landet. En av marscherna kommer att gå av stapeln i Köping.
2013-05-13
» Läs mer
Folksjukdomens gåta nära lösas
Fibromyalgins gåta kan ­vara på väg att lösas. Enligt en banbrytande svensk studie kan sjuk­domen bero på en ­inflammation i centrala nervsystemet. – Det skulle kunna förklara den generella smärtan i kroppen, säger Diana ­Kadetoff, forskare i neurovetenskap.
2013-04-23
» Läs mer
Bättre och enklare om du blir sjuk
Försäkringskassan kraftsamlar för att skapa en ny, bättre och enklare sjukförsäkringsprocess. Nu ökar vi fokus på de mest behövande och siktar på att radikalt förkorta handläggningstiderna. Målet är att öka tryggheten för den enskilde om livet tar en ny vändning.
2013-04-23
» Läs mer
Sysselsättningen sjunker brant för personer med funktionsnedsättning
Sysselsättningsgraden för människor med funktionsnedsättning dalar kraftigt. För kvinnorna är situationen värst: av dem har bara 39 procent ett jobb.
2013-04-17
» Läs mer
Försäkringskassan får massiv kritik
Kvantitet sätts före kvalitet. Inspektionen för socialförsäkringen sågar Försäkringskassans handläggning av sjukpenning.
2013-04-17
» Läs mer
Låga kunskaper om fibromyalgi förvärrar för patienterna
Kunskaperna om fibromyalgi är för låga både bland politiker, myndigheter och i vården. Det leder till onödigt stort lidande och stora kostnader. Fibromyalgi måste tas på större allvar och patienterna behöver snabbare få sina diagnoser, anser Anna Evertsson som är ledamot i Sveriges Fibromyalgiförbund.
2013-04-15
» Läs mer
Läkarintyg håller fortfarande inte måttet
Nästan hälften av läkarintygen underkändes när Försäkringskassan granskade intygens kvalitet.
2013-04-15
» Läs mer
Satsa på det friska hos patienter med fibromyalgi
Det är viktigt att rehabilitering av fibromyalgipatienter får ta tillräckligt med tid och att terapierna lockar fram patientens friska och starka sidor. Det anser Peter Andersson, som är specialist i rehabiliteringsmedicin och allmänmedicin.
2013-04-12
» Läs mer
Patienter måste få delta
Trots att patienter har lagstadgad rätt till information och inflytande, visar flera SBU-rapporter på problem med utanförskap och bristande delaktighet.
2013-04-11
» Läs mer
Bara antidepressiva vid fibromyalgi fungerar dåligt
En stor genomgång av flera stora studier visar att de vanligaste medicinerna som ges i USA vid fibromyalgi fungerar dåligt. Bäst resultat får de som ändrar sin livsstil samtidigt.
2013-04-05
» Läs mer
500 nya praktikplatser för funktionsnedsatta
Minst 500 personer med funktionsnedsättning ska få praktikplats inom Försäkringskassan under de kommande tre åren. Redan i vår börjar de första praktikanterna.
2013-04-04
» Läs mer
Sömnbrist påverkar kroppen ”dramatiskt”
Sömnbrist har en fundamental påverkan på våra gener. Det konstaterar brittiska forskare efter att ha analyserat blodprover från 26 människor som först fick sova i upp till tio timmar och sedan färre än sex timmar.
2013-03-26
» Läs mer
Om läkaren fick chans att hjälpa patienterna
Det har blivit allt svårare för mig som utbildad läkare att använda min kunskap för att hjälpa patienter. Jag måste skrika i min förtvivlan över hur människor behandlas. Tänk om landstingets ansvariga använt resurserna till att låta patienter få hjälp i stället för att använda dem till att skriva hundratals brev där man nekar dem vård? Tänk om medmänsklighet och behandlingsresultat fick styra vården av smärtpatienter? Det skriver Johan Hambræus, överläkare vid Smärtkliniken i Umeå.
2013-02-28
» Läs mer
Wivecka fick rätt efter 13 års kamp
Plötsligt rasar en markis ner i bakhuvudet på förskolläraren Wivecka Svensson. 13 år senare medger försäkringsbolaget att hennes smärtor beror på olyckan.
2013-02-27
» Läs mer
Sex av tio upplever inte att hindren för tillgänglighet har blivit färre
Trots många år av satsningar på att få bort hinder i samhället för personer med funktionsnedsättning tycker nära en av fyra att antalet hinder blivit fler, och drygt sex av tio anser inte att hindren minskat alls de senaste fem åren. Samtidigt anser endast tretton procent att de har goda möjligheter att påverka politik i den kommun de bor i. Detta visar en ny undersökning från Humana där över 900 brukare har deltagit.
2013-02-15
» Läs mer
Vill ha recept på paracetamol
Giftinformationscentralen vill receptbelägga paracetamol. Anledningen är att förgiftningar med paracetamol ökar kraftigt i Sverige.
2013-01-17
» Läs mer
Samma metod ska mäta arbetsförmåga
Frisk, eller sjuk? Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan komma till olika slutsatser om vad som är det ena eller andra. Men nu ska de enas om en bedömningsmetod.
2013-01-17
» Läs mer