Internationella nyheter och artiklar 2014

Enkät bland spanska FM-patienter
Enkät visar att FM-patienter som uppsöker den spanska primärvården upplever en stor påverkan på familj och arbete, med ett stort bortfall av arbetsförmåga.
2014-12-15
» Läs mer
Vitamin D och central överkänslighet hos patienter med långvarig smärta
Studie från University of Bern i Schweiz.
2014-12-09
» Läs mer
Könsskillnader vad gäller psykologisk respons på smärta hos patienter med fibromyalgi
Studiens syfte var att undersöka om män respektive kvinnor med FM uppvisar några skillnader vad gäller funktion, smärtans svårighetsgrad, smärtrelaterade övertygelser eller hur man hanterar sin smärta.
2014-12-03
» Läs mer
Mer bevis krävs angående nyttan av balneoterapi och hydroterapi vid hantering av fibromyalgi
Resultatet av en litteraturgranskning avseende hantering av fibromyalgi visade att det gällande balneoterapi och hydroterapi behövs fler högkvalitativa studier med större urvalsstorlek och fokus på långsiktiga resultat och upprätthållande av positiva behandlingseffekter.
2014-11-27
» Läs mer
Från medicinering till meditation
Efter en 30 dagar lång vistelse på ett smärthanteringscenter känner Lauren Zalewski att hon åter har blivit den person som hon var innan alla år av smärta från fibromyalgi och lupus började.
2014-10-28
» Läs mer
Störda signaler för belöning och smärta hos patienter med fibromyalgi
Ny forskning pekar på att störningar i hjärnsignalerna för belöning och straff bidrar till att öka smärtkänsligheten, s.k. hyperalgesi, hos fibromyalgipatienter.
2014-10-15
» Läs mer
Var fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom skiljer sig åt (och var de inte gör det)
Det har pratats om en hel del muskelproblem som tycks vara likheter mellan fibromyalgi (FM) och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Läkaren dr Batman m.fl. tror att ME/CFS och FM är liknande tillstånd som skiljer sig åt i form av hur mycket av trötthet respektive smärta som föreligger. Båda tillstånden drabbar främst kvinnor och liknande läkemedel används vid båda tillstånden.
2014-10-10
» Läs mer
Ensamhet, daglig smärta och uppfattningen av mellanmänskliga händelser hos vuxna med fibromyalgi
Amerikansk studie.
2014-10-07
» Läs mer
Lidokaininjektioner kan minska smärtkänsligheten hos fibromyalgipatienter
Patienter diagnostiserade med fibromyalgi känner smärta överallt i kroppen, men läkare har ofta svårt att komma fram till vad som orsakar smärtan och har därför problem med vilken behandling som ska sättas in.
2014-09-30
» Läs mer
Obalans mellan oxidanter och antioxidanter hos fibromyalgipatienter
Studie gällande statusen för oxidanter/antioxidanter hos FM-patienter jämfört med friska kontrollpersoner.
2014-09-30
» Läs mer
Träna din hjärna för att vinna över smärtan: Nytt hopp för kroniska smärtpatienter
En brittisk studie har funnit att smärtande områden på kroppen kan kontrolleras genom positivt tänkande.
2014-09-25
» Läs mer
Hudrelaterade symptom vid fibromyalgi
FM-patienter kan ha hudrelaterade symptom i samband med sin fibromyalgi.
2014-08-29
» Läs mer
Skräddarsydd fibromyalgibehandling med hjälp av smarta telefoner
Fibromyalgipatienter blev mer aktiva och mindre inriktade på smärta efter att ha deltagit i ett forskningsprogram som involverade smarta telefoner.
2014-08-28
» Läs mer
Vibrationsträning kan ge viss lindring vid fibromyalgi
En pilotstudie utförd vid Indiana University fann att helkroppsvibrationsträning kan minska smärtsymptom och öka livskvaliteten hos personer diagnostiserade med fibromyalgi.
2014-08-26
» Läs mer
Inflammatoriska kemokiner – en diagnostisk biomarkör för fibromyalgi?
Forskning visar på förändrad kemokinprofil hos fibromyalgipatienter.
2014-06-10
» Läs mer
Antioxidanter uppvisar stor potential som möjlig behandling vid neuropatisk smärta
Neuropatisk smärta, dvs. smärta som orsakas av skadade nerver eller en störning i nervsystemet, är en daglig realitet för miljoner människor.
2014-06-02
» Läs mer
Behandling med låg-nivå-laser vid fibromyalgi
Ett flertal kliniska behandlingar har föreslagits för att hantera symptom vid fibromyalgi. Behandling med låg-nivå-laser (LLLT) skulle kunna vara ett användbart verktyg för att behandla denna sjukdom. Detta enligt en nyligen publicerad brasiliansk studie.
2014-05-28
» Läs mer
Studier av träning vid fibromyalgi
Vad fungerar och varför?
2014-05-23
» Läs mer
Inblick i orsaken till kronisk smärta
Ny förståelse för hur den mänskliga hjärnan reagerar på långvarig smärta skulle äntligen kunna leda till förbättrad behandling för patienter. Detta enligt forskare vid University of Adelaide i USA.
2014-05-05
» Läs mer
Massageterapi vid fibromyalgi
En systematisk granskning och metaanalys av randomiserade, kontrollerade studier.
2014-04-28
» Läs mer
Fibromyalgipatienter uppvisade låga melatoninnivåer
Melatoninets roll i den kliniska statusen för patienter med fibromyalgi
2014-04-22
» Läs mer
Störning i sympatiska nervsystemet vid FM, ME/CFS, IBS och IC
Ny granskning förstärker teorin om en störning i sympatiska nervsystemet vid FM, ME/CFS, IBS och IC.
2014-04-14
» Läs mer
Personer med glutenintolerans benägna att utveckla fibromyalgi
Samtidigt som patienter med glutenintolerans/överkänslighet för gluten har mer än 10 % risk att utveckla fibromyalgi så uppvisar fibromyalgipatienter samma förekomst av glutenintolerans som den allmänna befolkningen. Detta enligt en italiensk studie publicerad hösten 2013.
2014-04-14
» Läs mer
Inflammation vid fibromyalgi
Vad är dess roll?
2014-04-11
» Läs mer
Effektiviteten av biofeedback som behandling vid fibromyalgi
Tysk studie om effekten av biofeedback vid fibromyalgi.
2014-04-03
» Läs mer
Identifiering av undergrupper av fibromyalgi
Ny forskning skulle kunna hjälpa till att i forsknings- och behandlingssyfte identifiera undergrupper av fibromyalgi.
2014-04-03
» Läs mer
Faktorer som främjar ett hållbart arbete för kvinnor med fibromyalgi
Svensk studie från 2013.
2014-04-03
» Läs mer
Massageterapi vid fibromyalgi
En systematisk granskning och metaanalys av randomiserade, kontrollerade studier.
2014-03-27
» Läs mer
Könsskillnader vad gäller sömn och fibromyalgisymptom
Ny forskning från 2014 pekar på könsrelaterade skillnader vad gäller sömn bland personer med fibromyalgi.
2014-03-18
» Läs mer
Dålig sömn knuten till utbredd smärta och fibromyalgi
Ny forskning från Storbritannien visar att icke-återuppbyggande sömn hos vuxna över 50 år är starkt knuten till uppkomsten av utbredd smärta, ett kännetecken vid fibromyalgi.
2014-03-06
» Läs mer
Enkät om sömnproblem
Följande är resultatet av en enkät om sömn som den patientägda, amerikanska hälsoportalen ProHealth presenterade i januari 2014. Anledningen till genomförandet av enkäten var att sömnproblem är ett av de svåraste symptomen vid FM och ME/CFS.
2014-02-26
» Läs mer
Relationen mellan ålder och symptomens svårighetsgrad respektive livskvalitet hos patienter med fibromyalgi
Amerikansk studie.
2014-01-07
» Läs mer