Svenska nyheter och artiklar 2014

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förenklar tillsammans
Tillsammans med Arbetsförmedlingen har Försäkringskassan tagit fram förslag som förenklar för den som har rätt till rehabiliteringspenning.
2014-12-12
» Läs mer
Kyla + smärta + vitlök + senap = sant
För vissa människor upplevs kyla inte bara som kall utan som direkt smärtsam. Det behöver inte ens handla om riktigt låga temperaturer, utan bara temperaturer under 20 °C. En grupp forskare i Lund har nu funnit vad det är i kroppen som åstadkommer denna koppling mellan kyla och smärta. Det visar sig vara samma receptor (mottagare) som reagerar på de starka ämnena i senap och vitlök.
2014-12-09
» Läs mer
Handikappförbundens debattartikel om FN:s kritik av Sverige
Mitt under regeringskrisen är det den Internationella funktionshinderdagen. Handikappförbunden uppmärksammar dagen genom konferensen Rörelse i rätt riktning, som bland annat innehåller samtal om mänskliga rättigheter, demokrati och diskrimineringsskydd.
2014-12-04
» Läs mer
Rättssäkerheten behöver stärkas
Pressmeddelande från Handikappförbunden.
2014-10-30
» Läs mer
"Regeringen sviker funktionshinderrörelsen"
Regeringsförklaringen innehöll flera förslag som många inom funktionshinderrörelsen uppskattade. Den tillsammans med löften som partierna lämnat före valet bidrog till att förväntningarna på statsbudgeten var höga.
2014-10-24
» Läs mer
"Läkarna bäst på att avgöra sjukpenning"
Läkarintygen måste få en mycket större tyngd i bedömningen av individens rätt till sjukpenning, skriver Anne Carlsson och Ingrid Burman.
2014-10-22
» Läs mer
Ny debattartikel från Handikappförbunden
”Nu är det viktigt att regeringens löften förverkligas”
2014-10-07
» Läs mer
Politisk majoritet för funktionshinderfrågor
Handikappförbunden kommenterar valet. Sverige får en ny regering och det finns nu majoritet för de flesta av de politiska förslag som Handikappförbunden lade fram inför valet och som partierna fick ta ställning till i en enkät.
2014-09-19
» Läs mer
Tidsgränser gör inte människor friska
Pressmeddelande från Handikappförbunden - I dag rapporterar SVT Nyheter att antalet långtidssjukskrivna ökar snabbare än på mycket länge. Antalet personer som varit långtidssjukskrivna i över ett år blir allt fler.
2014-09-12
» Läs mer
"Är Sverige på väg mot världens bästa sjukvård?"
95 procent av hälso- och sjukvårdens beslutsfattare anser att forskning och utveckling av nya läkemedel har betydelse för vårdens kvalitet.
2014-09-11
» Läs mer
Läkemedelsvärlden - ”Förtroendet för vården riskerar att minska”
LmV tar pulsen på Kristdemokraterna. Anders Andersson anser att det vore en olycklig utveckling om fler läkemedel inte ingår i förmånerna och att en viktig fråga för kommande mandatperiod är att fortsätta förbättra tillgängligheten till läkemedel.
2014-09-10
» Läs mer
Gemensam debattartikel från Handikappförbundens medlemsorganisationer
Funktionshinderpolitiken behövs i valdebatten!
2014-09-09
» Läs mer
Handikappförbundens valenkät till partierna: Flera partier otydliga om statsbidragen
Fråga nummer 5 handlar om statsbidragen till funktionshinderrörelsen.
2014-09-05
» Läs mer
Handikappförbundens valenkät
Fråga nummer 4 handlar om ökad utbildning om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen. Frågan löd så här: Är ni beredda att i regeringsställning efter valet 2014, säkerställa en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen?
2014-09-02
» Läs mer
Debatt: Den ideella sektorn behöver en stabil ekonomi

2014-08-29
» Läs mer
Handikappförbundens valenkät:
Resultat från Handikappförbundens valenkät till partierna: Oenighet om hur fattigdomen ska förhindras.
2014-08-26
» Läs mer
Handikappförbundens valenkät till partierna: En majoritet vill höja taket för lönebidrag
Resultat från Handikappförbundens valenkät till partierna: En majoritet vill höja taket för lönebidrag.
2014-08-20
» Läs mer
De flesta partier vill förändra rehabiliteringskedjan
Resultat från Handikappförbundens valenkät till partierna: De flesta partier vill förändra rehabiliteringskedjan
2014-08-19
» Läs mer
”Lusten att vara aktiv har räddat mig”
Katarina Wellington har ständigt ont men har med hjälp av beteendeterapin ACT lärt sig att acceptera smärtan för att kunna leva det liv hon vill. Hon försöker se sin smärta som en liten irriterande gubbe som alltid ska vara med. ”Jag måste helt enkelt acceptera att han finns där,” säger hon.
2014-06-30
» Läs mer
Patienter ska ha mer makt över sin vård men behöver också ta den själv
Sara Riggare och Björn Bragée är båda patienter men mycket mer än så. Entreprenör, läkare, forskare, applikationsutvecklare, tv-personlighet, opinionsbildare, föregångare, irritationsmoment är några andra epitet som beskriver andra sidor hos dem. De två, och patientmaktutredaren Johan Assarsson, deltog i ett seminarium på temat patientmakt i Stockholm den 28 maj 2014.
2014-06-17
» Läs mer
Flickor och pojkar hanterade smärta olika
Pojkar och flickor verkar hantera smärta olika, enligt en ny avhandling.
2014-06-11
» Läs mer
Fibromyalgi - en nyckel på spåren
För ett par år sedan disputerade Diana Kadetoff med en doktorsavhandling som kan bli en viktig nyckel till diagnostik och behandling av fibromyalgi.
2014-06-05
» Läs mer
Betydelsen av fibromyalgiföreningar för kvinnor med FM
En studie publicerad i december 2013, utförd vid Luleå Tekniska Universitet, visar att medlemskap i fibromyalgiföreningar stärker kvinnor med fibromyalgi.
2014-05-22
» Läs mer
Vänersborg-Trollhättans Fibromyalgiförening uppmärksammad i radio
På Internationella Fibromyalgidagen den 12 maj stod Vänersborg-Trollhättans Fibromyalgiförening på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) och informerade om fibromyalgi och blev även intervjuade av Radio P4 Väst.
2014-05-16
» Läs mer
Ridningen ger välmående
Två kvinnor med fibromyalgi som har fått FaR (Fysisk aktivitet på recept) och som blir hjälpta genom ridning.
2014-05-16
» Läs mer
Ta reda på om apoteket har ditt läkemedel hemma
Fass och Sveriges Apoteksförening har nu ett verktyg på sina hemsidor som gör att man kan ta reda på om det apotek man tänker gå till har det aktuella läkemedlet hemma eller om det måste beställas.
2014-05-06
» Läs mer
Fibromyalgi: Terapin hjälper mig hantera smärtan
I takt med att värken i kroppen förvärrades började Bettan Harsia-Ollas att dra sig undan vännerna och isolera sig. Men en kurs i terapiformen ACT blev en vändpunkt. – Jag har ett bra liv i dag och har accepterat smärtan.
2014-04-07
» Läs mer
Kroniskt sjuka får samordna egen vård
Vården av personer med mer än en kronisk sjukdom står för hälften av de samlade sjukvårdskostnaderna. Men vårdens struktur gör vården ineffektiv.
2014-03-27
» Läs mer
Magnetstimulering hjälpte vid fibromyalgi
Patienter med fibromyalgi rapporterade vissa förbättringar av livskvaliteten när de fick behandling med så kallad transkraniell magnetstimulering, enligt en liten randomiserad studie i tidskriften Neurology.
2014-03-27
» Läs mer
Bostadsort avgör vem som får rätt mot Försäkringskassan
Chansen att som sjuk få rätt mot Försäkringskassan i domstol varierar fortfarande stort över landet. I Luleå får fyra av tio rätt, i Stockholm bara en av tio. Domstolarnas rättssäkerhet granskas just nu av två olika instanser.
2014-03-21
» Läs mer
Första miljonerna i regeringens satsning på kroniskt sjuka på väg
Pengarna i regeringens kronikerstrategi börjar nu rulla ut. Fortbildning av allmänläkare och utvärdering av vårdcentraler är några projekt som får del av miljonerna.
2014-03-07
» Läs mer
Nationell satsning för att lyfta vården av kroniska sjukdomar
Den nationella samordnaren Roger Molin ska hålla ihop arbetet kring den ”Nationella strategin för förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar”. Strategin beslutades av regeringen den 16 januari 2014. Satsningen omfattar 450 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor under 2014.
2014-02-06
» Läs mer
Usel smärtsjukvård
Jan Lidbeck, smärtläkare med mer än tjugo års erfarenhet, skräder inte orden: – Ingen annan patientgrupp inom kroppssjukvården har behandlats så illa. Det är en skandal som kan jämföras med tvångssteriliseringarna, säger han.
2014-01-14
» Läs mer