Internationella nyheter och artiklar 2008

Att leva med fibromyalgi och kronisk trötthet
Livsstilsförändringar och rätt medicinering kan hjälpa till att minska trötthet och rastlös sömn orsakad av fibromyalgi.
2008-12-17
» Läs mer
Syndromet ”Restless Legs” (RLS) är vanligt bland kvinnliga fibromyalgipatienter
Specialenheten för sömnstörningar vid Avesta Lasarett har i en studie utvärderat förekomsten av RLS i en grupp av kvinnliga patienter diagnostiserade med FM.
2008-12-15
» Läs mer
Nya fas3-data om milnacipran
BioSpace har rapporterat resultaten från en ny fas3-studie av milnacipran mot fibromyalgi. Studien visade att milnacipran minskar smärtan samt förbättrar patientens fysiska funktion och allmänna sjukdomsupplevelse.
2008-12-15
» Läs mer
Fibromyalgipatienter har förändrat blodflöde till hjärnan
Patienter med fibromyalgi uppvisar ett förändrat blodflöde till hjärnan. Fibromyalgi är en sjukdomsprocess som karaktäriseras av utbredd, långvarig smärta, huvudvärk, morgonstelhet, dåligt minne, koncentrationssvårigheter, domnande och stickande känslor i kroppen och en generellt försämrad funktionalitet, både i det sociala och yrkesverksamma livet.
2008-12-15
» Läs mer
Att diagnostisera fibromyalgi: Vanliga feldiagnoser
Fibromyalgisymptom påminner om symptom från många andra sjukdomar. Diagnostisera fibromyalgi: Vanliga feldiagnoser - Jackie Yencha gick in i väggen när hon var 22 år. “Jag kunde inte hantera smärtan längre”, säger hon. “Jag var fruktansvärt utmattad, mådde inte bra, sov dåligt”. Men det tog Yencha sju år att få en korrekt diagnos – fibromyalgi.
2008-12-15
» Läs mer
Anställda kvinnor med fibromyalgi
Nya undersökningsrapporter visar på att hälsostatusen för kvinnor med fibromyalgi gagnas om de har en anställning.
2008-12-15
» Läs mer
Onormal hjärnstruktur förutspår svårighetsgraden av fibromyalgisymptom
Bildskanning kallad ”magnetisk resonansdifussions-tensor” (MR-DTI) och en magnetisk resonansbild av voxelbaserad* morfometri (MR-VBM) uppvisade vad forskarna kallar ett ”markant mönster av förändringar i hjärnans morfologi” hos personer med fibromyalgi (FM).
2008-12-08
» Läs mer
Kan genetiska faktorer i fibromyalgi hjälpa till att identifiera patienter med olika förändrade frekvenser av immunceller?
Det finns ett gemensamt samförstånd om att fibromyalgi (FM) är extremt heterogent. Patienter uppvisar olikheter vad gäller kliniska symptom samt endokrina och immunologiska parametrar. I denna studie har vi utvärderat endokrina och immunologiska särdrag hos tydliga delmängder av FM-patienter.
2008-12-08
» Läs mer
Existerar smärtlindring för fibromyalgi?
Fibromyalgi kan ses som en komplex sjukdom. Bara genom att uttala det skulle människor kunna tro att det handlar om något mycket allvarligt. Nåväl, inte riktigt. Det är bra att alla i dag kan få tillgång till lindring av smärta orsakad av fibromyalgi. Det är ett hälsobekymmer som är relaterat till muskler och skelett. Det anses vara en kronisk sjukdom och dess symptom inkluderar utmattning, problem med irriterad tarm, ledsmärta och huvudvärk.
2008-12-05
» Läs mer
Akupunktur: En uppdatering
Som licensierad akupunktör får jag ofta frågan från både medicinska yrkespersoner och lekmän om akupunktur verkligen ”fungerar” och om det egentligen inte ska anses vara en del av ett trossystem snarare än en vetenskap.
2008-11-28
» Läs mer
Magnesiumbrist, fibromyalgismärta och hemoglobin A1C
Stickande, stötande och skärande huvudvärk och det obevekliga antalet tester är något som är alltför vanligt för både fibromyalgi- och diabetespatienter. De senaste 20 åren har det skett framsteg både vad gäller diabetes och fibromyalgi. Även om diabetes tidigare fick uppmärksamhet från forskare har fibromyalgi nu börjat få lika mycket uppmärksamhet från forskarna.
2008-11-21
» Läs mer
Avslag för Cymbalta i Europa
Fibromyalgipatienter är förtvivlade efter det europeiska läkemedelsverkets avslag gällande det första läkemedlet mot fibromyalgi i Europa.
2008-11-21
» Läs mer
Ribos kan öka energinivån och lindra smärta
Många människor har så mycket smärta och trötthet att de tror att de måste sluta på sina jobb. Att ta ribos innebär emellertid för många att de känner att en enorm tyngd har lyfts från deras axlar och att de är redo att återuppta sina karriärer igen.
2008-11-12
» Läs mer
Johns Hopkins och National Fibromyalgia Association lanserar utbildningsinitiativ för att överbrygga klyftorna mellan diagnos och vård
Johns Hopkins University School of Medicine, Institute for Johns Hopkins Nursing och National Fibromyalgia Association tillkännagav i dag lanseringen av ”Fibromyalgia Circle of Care Initiative” på det årliga vetenskapliga mötet för ACR/ARHP, 24-29 oktober 2008 i San Francisco.
2008-11-11
» Läs mer
Lär dig om fibromyalgismärta
Det är det vanligaste kroniska smärttillståndet, med långvarig, utbredd smärta, och påverkar mer än sex miljoner amerikaner. Men sjukdomen fibromyalgi förblir fortfarande mystisk och missförstådd.
2008-10-31
» Läs mer
Fibromyalgi hos barn
”Det kändes som att du inte hade någon energi. Jag kände mig nedstämd för att jag inte visste vad som pågick.” Hon visste inte vad som pågick, men Ashleigh Zinski och hennes mamma visste att något var fel. Susan Zinski säger att Ashleigh led av extremt illamående, kronisk trötthet, ömma och värkande muskler och svår huvudvärk.
2008-10-20
» Läs mer
Fibromyalgins frustration
Lösningen på fibromyalgi: Ett genombrott närmar sig för att läka din kropp och ta tillbaka ditt liv
2008-10-20
» Läs mer
Genomförbarhet och effektivitet av aerobiskt träningsprogram för barn med fibromyalgi
Randomiserad kontrollerad pilotstudie.
2008-10-16
» Läs mer
Hostmedicin mot fibromyalgi
Det är möjligt att hostmedicinsformeln ”dextrometorfan” kan hjälpa människor som lider av fibromyalgi. I en studie genomförd av vetenskapsmän vid universitetet i Florida verkade hostmedicinen lindra smärtintensiteten hos dem som lider av fibromyalgi.
2008-10-14
» Läs mer
Primärvårdsläkare spelar nyckelroll vid diagnostisering och hantering av fibromyalgi
Primärvårdsläkare befinner sig i frontlinjen vad gäller hantering av fibromyalgi, och det med rätta, säger en sakkunnig i smärthantering i programmet ”Case Studies in Fibromyalgia: Connecting the Dots from Diagnosis to Pain Management” (Fallstudier i fibromyalgi – att koppla samman punkterna från diagnos till smärthantering) som hölls i samband med PAINWeek 2008.
2008-10-10
» Läs mer
Testning och behandling av uttröttade binjurar
Binjuretillskott, som DHEA och lakritsextrakt, är inte stereoider, men de ger samma slutresultat, nämligen uttröttade binjurar, för att producera sitt eget nödvändiga kortisol (som hydrokortisonesteroider ersätter). Patienter behöver undersöka dessa och studera producentens rekommendationer före användandet. Det är ännu bättre om din läkare står bakom dig och övervakar framstegen och eventuella oönskade effekter.
2008-10-10
» Läs mer
Gabapentin effektiv mot fibromyalgismärta
Ny forskning, stödd av National Institutes of Healths National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), visar att det antikonvulsiva (kramplösande) läkemedlet gabapentin, som används för vissa typer av anfall, kan utgöra en effektiv behandling av smärta och andra symptom associerade med det vanligtvis svårbehandlade och långvariga smärttillståndet fibromyalgi.
2008-10-06
» Läs mer
De senaste framstegen vad gäller behandling av fibromyalgi
Förutom de mest vanliga symptomen förenade med fibromyalgi, vilka är uppenbara, kan personer som lider av detta hälsoproblem också lida av sömnlöshet, sömnapné, tarmproblem samt urinblåse- och urinvägsproblem. Det kan orsaka mycket problem för patienten. Patienten får en lägre livskvalitet. Hennes/hans arbetsliv och sociala liv blir lidande. På ytan verkar situationen vara desperat, men detta betyder inte att du ska misströsta. I dag finns hjälp tillgänglig för att behandla fibromyalgi och forskningen är på väg att hitta den senaste behandlingen.
2008-09-30
» Läs mer
Riskfylld behandling av CFS och fibromyalgi
Personer som lider av kroniskt trötthetssyndrom (CFS) och fibromyalgi kan må bättre genom att man ökar nivåerna av stresshormonet kortisol med låga doser av hydrokortison. Enligt läkaren Kent Holtorf medför denna enkla behandling en markant mindre risk och en större vinstpotential än nuvarande utbrett accepterade behandlingar av de två tillstånden. En del CFS- och fibromyalgiexperter är dock inte helt övertygade.
2008-09-15
» Läs mer
Milnacipran lindrar kärnsymptomen vid fibromyalgisyndrom
En 12-veckorskur av 200 mg milnacipran dagligen verkar vara ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för patienter med fibromyalgisyndrom. Detta rapporterade forskare på den 21.a kongressen vid European College of Neuropsychopharmacology Congress (ECNP).
2008-09-15
» Läs mer
Sömn länkat till fibromyalgi
Amerikanska forskare säger att de genom att göra mätningar under sömnen kan särskilja fibromyalgipatienter från patienter som inte lider av detta kroniska smärttillstånd.
2008-09-15
» Läs mer
En smärta som inte syns
Rosa Ann Evans och Della Pressler ser inte sjuka ut. Deras blodprov är normala. Deras röntgen visar inte något onormalt. Men under fernissan av ett hälsosamt yttre har båda en konstant smärta som ibland blir så svår att den begränsar deras kapacitet att röra sig och fungera normalt i samhället.
2008-08-28
» Läs mer
Att minska fibromyalgitrötthet
Brist på djup och återuppbyggande sömn, den typ som inträder i fas fyra av sömncykeln, har identifierats som en av huvudorsakerna till fibromyalgitrötthet. Särskilda sömnstörningar har nämnts som orsaker till att inte kunna uppnå djupsömn. Vid sidan om smärta är trötthet/utmattning det vanligaste fibromyalgisymptomet.
2008-08-25
» Läs mer
Sömnproblem förvärrar fibromyalgisymptom
Resultaten av en undersökning publicerad i julinumret av tidskriften ”Arthritis and Rheumatism” tyder på att patienter som lider av syndromet fibromyalgi (FM), en kronisk smärtstörning i muskler och skelett, har en hög allmän förekomst av sömnstörningar och att dessa spelar en viktig roll i att förvärra patienternas symptom.
2008-08-22
» Läs mer
Nyttan av vitaminer vid fibromyalgi
Fibromyalgi är en sjukdom där patienterna lider av långvarig muskelsmärta och beröringskänslighet. I svåra fall blir känsligheten så allvarlig att t o m kläder mot huden orsakar patienten smärta.
2008-08-13
» Läs mer
Fibromyalgi - en frustrerande mystisk sjukdom
Föreställ dig att varje dag ha ont överallt, utan något avslut i sikte. Förena det med en fysisk utmattning som aldrig riktigt lägger sig, inte ens med tillräcklig sömn och vila. Lägg till sömnlöshet, hjärndimma och depression. Det värsta är att det inte finns någon bot.
2008-08-11
» Läs mer
Min fibromyalgiresa
Jag diagnostiserades med fibromyalgi i april 1999, efter det att några vänner och jag hade dansat ”line dance” och jag knappt kunde gå dagen efter. Jag hade gått till akuten och uppsökt många läkare två år före min diagnos. Jag fick höra att jag hade allt från ”Carpel Tunnel Syndrome” (CTS) till depression.
2008-08-05
» Läs mer
Hur vattenträning kan hjälpa vid fibromyalgi
Det fysiska tillståndet fibromyalgi karakteriseras av smärta och värk i leder, senor och muskler. Tidigare trodde man att detta tillstånd var psykiskt snarare än fysiskt, men det har nu slagits fast att det förekommer kemiska förändringar hos människor med fibromyalgi.
2008-07-16
» Läs mer
Doktorsavhandling visar att yoga hjälper till att lindra smärta
Marita Wolf började gå på yoga för att hon trodde att det skulle kunna hjälpa henne att klara av sin fibromyalgismärta.
2008-07-11
» Läs mer
Träning och fibromyalgi
Det finns mer bevis för att träning kan förbättra både humöret och kroppsfunktionen för människor med fibromyalgi.
2008-07-07
» Läs mer
Hur ligger det till? En enkel förklaring av fibromyalgi.
Att förstå en komplex störning - för dem som inte har den.
2008-07-03
» Läs mer
En första rapport från fibromyalgiundersökning vid City of Hope
Ämne: “Höga plasmanivåer av MCP-1 och eotaxin ger bevis för att grunden till fibromyalgi är immunologisk.”* - den första publiceringen av en tre år lång undersökning av fibromyalgipatienter hos fibromyalgispecialisten medicine doktor R. Paul St. Amand ** och det biomedicinska forsknings- och behandlingscentret City of Hope (“En immunologisk och genetisk analys av autoinflammatoriska gener i fibromyalgi”)
2008-07-02
» Läs mer
Första resultaten av data från studien Phase IIa om UCB:s lakosamid för behandling av fibromyalgi
UCB tillkännagav i dag resultat baserade på analyser av deras kliniska studie Phase IIa av lakosamid som behandling mot fibromyalgi.
2008-06-27
» Läs mer
Att ta itu med sin fibromyalgi
Fibromyalgi är en smärtsam, kronisk sjukdom som inte är lätt att diagnostisera. Symptom som man ska vara uppmärksam på inkluderar konstant smärta, stela muskler och ömma områden på kroppen. Patienter blir extremt trötta på grund av sömnbrist
2008-06-27
» Läs mer
Möjliga orsaker till fibromyalgi
Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd där du har långvarig smärta i vissa delar av kroppen. Det är en muskulär smärta, speciellt runt lederna. Det kan också förekomma smärta koncentrerad till ryggmärg, hjärna, nacke, axlar etc.
2008-06-23
» Läs mer
Pregabalin (Lyrica) effektivt mot fibromyalgismärta oavsett förekomst av ångest eller depression
Pregabalin (Lyrica) förbättrar viktiga symptomområden hos patienter med fibromyalgi enligt ett stort globalt försök vars resultat rapporterades här på EULAR 2008, den årliga kongressen för European League Against Rheumatism.
2008-06-17
» Läs mer
Forskning från fakulteten för hälsovetenskap på Jyvaskylas universitet ger nya rön om fibromyalgi
”Fysisk hälsa hos kvinnor som har fibromyalgi och som har passerat övergångsåldern” är nya utredningsresultat som specificeras i en undersökning publicerad i International Journal of Sports Medicine.
2008-06-17
» Läs mer
Ny global studie visar att fibromyalgi innebär en avsevärd belastning och att den kan ha en potentiell inverkan på ekonomin
En ny global studie av fibromyalgipatienter och läkare visar att fibromyalgi, ett långvarigt smärttillstånd, resulterar i låg livskvalitet och innebär en finansiell börda för patienter, vilket ofta resulterar i en oförmåga att arbeta och tjäna pengar.
2008-06-16
» Läs mer
En osynlig sjukdom
Fibromyalgi är ett gäckande medicinskt tillstånd som orsakar smärta och kronisk trötthet.
2008-06-09
» Läs mer
Lilly skickar in kompletterande ansökan om nytt läkemedel Cymbalta (R) för kronisk smärta till amerikanska läkemedelsverket
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) meddelade att de har lämnat in en kompletterande ansökan om ett nytt läkemedel (sNDA) till det amerikanska läkemedelsverket (FDA) för att få godkännande för en ny beteckning för Cymbalta (R) (duloxetinen HCl) för hanteringen av kronisk smärta.
2008-06-04
» Läs mer
Fibromyalgismärta knuten till störning i centrala nervsystemet
Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som orsakar utbredd smärta och ömhet i hela kroppen. I en studie från University of Michigan, publicerad i tidskriften ”The Journal of Pain”, bestyrks det genom patienters ökade känslighet för ljud och tryck på huden att fibromyalgi har att göra med avvikelser i det centrala nervsystemet.
2008-06-03
» Läs mer
Hopp för dem som lider av fibromyalgi
I en tid när de flesta kvinnor njuter av aktiva liv kunde Patti Eglington inte ta sig ur sängen. Drabbad av en outhärdligt smärta verkade hennes kropp förråda henne. Eglingtons tillstånd gjorde henne till fånge i sitt eget hem och hindrade henne från att vara en praktisk och aktiv mamma för sin unga dotter. ”Jag kände mig som en 80-årig kvinna i en 40-årings kropp”, säger hon.
2008-05-28
» Läs mer
Fibromyalgisymptom
Majoriteten av dem som lider av syndromet fibromyalgi (FM) har en form av allmänt utspridd muskelsmärta eller smärta på ca 18 ömma punkter (tender points) på kroppen. Smärtan känns oftast överallt även om den kan starta i en viss del av kroppen, såsom nacke och axlar, och över tiden sedan sprida sig till andra delar av kroppen.
2008-05-27
» Läs mer
Brist på medvetenhet ett bakslag för diagnos och behandling av fibromyalgi
Stelhet och ledsmärta, extrem trötthet, sömnlöshet, stelhet och svaghet, migrän, försämring av minnet och dålig koncentration. Dessa är de försvagande symptom som varje dag orsakar allvarlig, långvarig smärta för de ca 10 miljon amerikaner som är drabbade av fibromyalgi.
2008-05-26
» Läs mer
Fibromyalgi och tilläggssymptom
Ända sedan jag var en ung flicka har jag klagat över smärta. Jag förstod inte varför jag hade så ont. Det var inte förrän alldeles nyligen som jag blev diagnostiserad med denna livsbegränsande sjukdom.
2008-05-26
» Läs mer
Fibromyalgi drabbar kvinnor oftare än män
Fibromyalgi kan drabba så många som 3 - 6 procent av USA:s befolkning. Kvinnor drabbas mer än män, men det är oklart vad orsaken till denna skillnad är.
2008-05-16
» Läs mer
Fibromyalgi nu i strålkastarljuset
Lisa Davenport visste att allt inte stod rätt till. Den här ”drivkraftiga initiativtagaren”, som hon beskriver sig själv, fann att hon fick svårare och svårare att fungera och led av en oförklarlig smärta, huvudvärk och konstant trötthet som trotsade hennes Typ A-personlighet.
2008-05-16
» Läs mer
Träning kan lindra fibromyalgismärta
Yoga och andra lätta, fysiska aktiviteter har visat sig öka livskvaliteten för personer med långvarig smärta. Studier visar att de som lider av långvarig smärta kan reducera graden av smärtsymptom genom att lägga till måttfull träning till sin behandling.
2008-05-14
» Läs mer
Att bekämpa fibromyalgismärta
Melissa Meszko säger att homeopatisk behandling har lindrat hennes fibromyalgismärta. För inte så länge sedan kunde Melissa Meszko inte komma upp ur sin säng – än mindre bädda den. I över 15 år har hon fått höra att hon har en mängd olika sjukdomar. ”De talade om för mig att det berodde på hormoner, de sade att det är reumatism”, säger Meszko. ”Jag tror att de tänkte att jag bara var tokig”.
2008-05-08
» Läs mer
Att hantera sin fibromyalgi
Tips på hur man hanterar sin sjukdom är väldigt viktigt för människor som är drabbade av fibromyalgi.
2008-04-03
» Läs mer
Fibromyalgismärta är kopplad till förändringar i signalsubstans i hjärnan
Forskare vid universitetet för Michigan Health System har hittat en nyckelkoppling mellan smärta och en specifik hjärnmolekyl. Detta är en upptäckt, som ger ny inblick in i det ofta gäckande och kroniska smärttillståndet fibromyalgi.
2008-03-13
» Läs mer
Yoga ger lindring för människor med fibromyalgi
Nya studier visar att yogautövning kan lindra ömhet i muskler och ”tender points” orsakade av fibromyalgi (FM).
2008-03-04
» Läs mer
Fibromyalgismärta – ett komplicerat tillstånd
Läkare upplever svårigheter med att diagnostisera fibromyalgi och till dags dato har man inte hittat någon lösning. Men det betyder inte att det inte finns något hopp om ett botemedel mot fibromyalgi
2008-02-25
» Läs mer
Studie visar att simning lindrar fibromyalgsmärta
Tre entimmarspass per vecka lindrade fibromyalgisymptomen.
2008-02-21
» Läs mer