Internationella nyheter och artiklar 2008

Att leva med fibromyalgi och kronisk trötthet
Livsstilsförändringar och rätt medicinering kan hjälpa till att minska trötthet och rastlös sömn orsakad av fibromyalgi.
Jackie Yencha är någon som får saker och ting gjorda. Hon har lidit av fibromyalgi och kronisk trötthet under den störst...
2008-12-17
» Läs mer
Syndromet ”Restless Legs” (RLS) är vanligt bland kvinnliga fibromyalgipatienter
Specialenheten för sömnstörningar vid Avesta Lasarett har i en studie utvärderat förekomsten av RLS i en grupp av kvinnliga patienter diagnostiserade med FM.
BAKGRUND Den allmänna förekomsten av syndromet ”restless legs” (myrkrypningar), RLS, hos befolkningen ligger mellan 2-15...
2008-12-15
» Läs mer
Nya fas3-data om milnacipran
BioSpace har rapporterat resultaten från en ny fas3-studie av milnacipran mot fibromyalgi. Studien visade att milnacipran minskar smärtan samt förbättrar patientens fysiska funktion och allmänna sjukdomsupplevelse.
Den placebokontrollerade prövningen involverade 1 025 patienter som genom ett slumpmässigt urval fick 100 mg milnacipran...
2008-12-15
» Läs mer
Fibromyalgipatienter har förändrat blodflöde till hjärnan
Patienter med fibromyalgi uppvisar ett förändrat blodflöde till hjärnan. Fibromyalgi är en sjukdomsprocess som karaktäriseras av utbredd, långvarig smärta, huvudvärk, morgonstelhet, dåligt minne, koncentrationssvårigheter, domnande och stickande känslor i kroppen och en generellt försämrad funktionalitet, både i det sociala och yrkesverksamma livet.
Smärtans svårighetsgrad är oftast mer konstant än andra former av smärta och kan komma och gå inom loppet av en kort stu...
2008-12-15
» Läs mer
Att diagnostisera fibromyalgi: Vanliga feldiagnoser
Fibromyalgisymptom påminner om symptom från många andra sjukdomar. Diagnostisera fibromyalgi: Vanliga feldiagnoser - Jackie Yencha gick in i väggen när hon var 22 år. “Jag kunde inte hantera smärtan längre”, säger hon. “Jag var fruktansvärt utmattad, mådde inte bra, sov dåligt”. Men det tog Yencha sju år att få en korrekt diagnos – fibromyalgi.
Hennes första diagnos – reflektorisk sympatisk dystrofi – resulterade i experimentell kirurgi som inte innebar någon som...
2008-12-15
» Läs mer
Anställda kvinnor med fibromyalgi
Nya undersökningsrapporter visar på att hälsostatusen för kvinnor med fibromyalgi gagnas om de har en anställning.
Emellertid verkade inte en anställning skydda kvinnor från att utveckla tillståndet, rapporterar läkaren Susan Reisine o...
2008-12-15
» Läs mer
Onormal hjärnstruktur förutspår svårighetsgraden av fibromyalgisymptom
Bildskanning kallad ”magnetisk resonansdifussions-tensor” (MR-DTI) och en magnetisk resonansbild av voxelbaserad* morfometri (MR-VBM) uppvisade vad forskarna kallar ett ”markant mönster av förändringar i hjärnans morfologi” hos personer med fibromyalgi (FM).
I denna studie fann man onormal hjärnmorfologi (form och struktur) i flera olika områden av hjärnan. Förändringar som up...
2008-12-08
» Läs mer
Kan genetiska faktorer i fibromyalgi hjälpa till att identifiera patienter med olika förändrade frekvenser av immunceller?
Det finns ett gemensamt samförstånd om att fibromyalgi (FM) är extremt heterogent. Patienter uppvisar olikheter vad gäller kliniska symptom samt endokrina och immunologiska parametrar. I denna studie har vi utvärderat endokrina och immunologiska särdrag hos tydliga delmängder av FM-patienter.
I motsats till tidigare försök att identifiera delmängder av FM-patienter baserat enkom på deras psykologiska och kognit...
2008-12-08
» Läs mer
Existerar smärtlindring för fibromyalgi?
Fibromyalgi kan ses som en komplex sjukdom. Bara genom att uttala det skulle människor kunna tro att det handlar om något mycket allvarligt. Nåväl, inte riktigt. Det är bra att alla i dag kan få tillgång till lindring av smärta orsakad av fibromyalgi. Det är ett hälsobekymmer som är relaterat till muskler och skelett. Det anses vara en kronisk sjukdom och dess symptom inkluderar utmattning, problem med irriterad tarm, ledsmärta och huvudvärk.
Detta är ett vanligt problem hos dem som har ett aktivt schema och som är engagerade i intensiva fysiska aktiviteter som...
2008-12-05
» Läs mer
Akupunktur: En uppdatering
Som licensierad akupunktör får jag ofta frågan från både medicinska yrkespersoner och lekmän om akupunktur verkligen ”fungerar” och om det egentligen inte ska anses vara en del av ett trossystem snarare än en vetenskap.
När jag svarar på dessa frågor kan jag lyckligtvis hänvisa till en växande mängd litteratur som stödjer användningen av ...
2008-11-28
» Läs mer
Magnesiumbrist, fibromyalgismärta och hemoglobin A1C
Stickande, stötande och skärande huvudvärk och det obevekliga antalet tester är något som är alltför vanligt för både fibromyalgi- och diabetespatienter. De senaste 20 åren har det skett framsteg både vad gäller diabetes och fibromyalgi. Även om diabetes tidigare fick uppmärksamhet från forskare har fibromyalgi nu börjat få lika mycket uppmärksamhet från forskarna.
För en tid sedan godkände det amerikanska läkemedelsverket, FDA, två läkemedel för behandling av fibromyalgi; Lyrica och...
2008-11-21
» Läs mer
Avslag för Cymbalta i Europa
Fibromyalgipatienter är förtvivlade efter det europeiska läkemedelsverkets avslag gällande det första läkemedlet mot fibromyalgi i Europa.
Bryssel - Den 24 oktober kom den europeiska kommittén CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) med en negat...
2008-11-21
» Läs mer
Ribos kan öka energinivån och lindra smärta
Många människor har så mycket smärta och trötthet att de tror att de måste sluta på sina jobb. Att ta ribos innebär emellertid för många att de känner att en enorm tyngd har lyfts från deras axlar och att de är redo att återuppta sina karriärer igen.
Enligt Jacob Teitelbaum, medicine doktor, är denna typ av lättnad mycket vanlig efter intag av ribos hos patienter med f...
2008-11-12
» Läs mer
Johns Hopkins och National Fibromyalgia Association lanserar utbildningsinitiativ för att överbrygga klyftorna mellan diagnos och vård
Johns Hopkins University School of Medicine, Institute for Johns Hopkins Nursing och National Fibromyalgia Association tillkännagav i dag lanseringen av ”Fibromyalgia Circle of Care Initiative” på det årliga vetenskapliga mötet för ACR/ARHP, 24-29 oktober 2008 i San Francisco.
Det resultatbaserade utbildningsinitiativet ska ge vårdgivare utbildning vad gäller sjukdomsstatus och de senaste terape...
2008-11-11
» Läs mer
Lär dig om fibromyalgismärta
Det är det vanligaste kroniska smärttillståndet, med långvarig, utbredd smärta, och påverkar mer än sex miljoner amerikaner. Men sjukdomen fibromyalgi förblir fortfarande mystisk och missförstådd.
Under september kommer Iowa-avdelningen av Arthritis Foundation, tillsammans med stödgrupper, patienter, förespråkare oc...
2008-10-31
» Läs mer
Fibromyalgi hos barn
”Det kändes som att du inte hade någon energi. Jag kände mig nedstämd för att jag inte visste vad som pågick.” Hon visste inte vad som pågick, men Ashleigh Zinski och hennes mamma visste att något var fel. Susan Zinski säger att Ashleigh led av extremt illamående, kronisk trötthet, ömma och värkande muskler och svår huvudvärk.
Den skärpta och atletiska 13-åringen var trög och långsam och hade ont. Hon hoppade av basketlaget och hennes betyg sj...
2008-10-20
» Läs mer
Fibromyalgins frustration
Lösningen på fibromyalgi: Ett genombrott närmar sig för att läka din kropp och ta tillbaka ditt liv
Över åtta miljoner amerikaner lider av fibromyalgi, ett kroniskt tillstånd karakteriserat av utbredd smärta, utmattning,...
2008-10-20
» Läs mer
Genomförbarhet och effektivitet av aerobiskt träningsprogram för barn med fibromyalgi
Randomiserad kontrollerad pilotstudie.
MÅL Att fastställa genomförbarheten av en randomiserad och kontrollerad 12-veckorsstudie av träning hos barn med fibromy...
2008-10-16
» Läs mer
Hostmedicin mot fibromyalgi
Det är möjligt att hostmedicinsformeln ”dextrometorfan” kan hjälpa människor som lider av fibromyalgi. I en studie genomförd av vetenskapsmän vid universitetet i Florida verkade hostmedicinen lindra smärtintensiteten hos dem som lider av fibromyalgi.
Fibromyalgisyndromet innebär omfattande smärta i muskler och skelett samt utmattning. Det finns ingen känd orsak till sj...
2008-10-14
» Läs mer
Primärvårdsläkare spelar nyckelroll vid diagnostisering och hantering av fibromyalgi
Primärvårdsläkare befinner sig i frontlinjen vad gäller hantering av fibromyalgi, och det med rätta, säger en sakkunnig i smärthantering i programmet ”Case Studies in Fibromyalgia: Connecting the Dots from Diagnosis to Pain Management” (Fallstudier i fibromyalgi – att koppla samman punkterna från diagnos till smärthantering) som hölls i samband med PAINWeek 2008.
”Det är precis så som det ska vara”, noterade moderatorn Kevin L. Zacharoff, MD, narkosläkare och smärthanteringskonsult...
2008-10-10
» Läs mer
Testning och behandling av uttröttade binjurar
Binjuretillskott, som DHEA och lakritsextrakt, är inte stereoider, men de ger samma slutresultat, nämligen uttröttade binjurar, för att producera sitt eget nödvändiga kortisol (som hydrokortisonesteroider ersätter). Patienter behöver undersöka dessa och studera producentens rekommendationer före användandet. Det är ännu bättre om din läkare står bakom dig och övervakar framstegen och eventuella oönskade effekter.
Detta verkar så uppenbart och ändå är den medicinska världen, av anledningar jag inte förstår, motvillig till att erkänn...
2008-10-10
» Läs mer
Gabapentin effektiv mot fibromyalgismärta
Ny forskning, stödd av National Institutes of Healths National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), visar att det antikonvulsiva (kramplösande) läkemedlet gabapentin, som används för vissa typer av anfall, kan utgöra en effektiv behandling av smärta och andra symptom associerade med det vanligtvis svårbehandlade och långvariga smärttillståndet fibromyalgi.
I detta NIMAS-stödda, randomiserade, dubbelblinda kliniska försök omfattande 150 kvinnor (90 %) och män med sjukdomen, f...
2008-10-06
» Läs mer
De senaste framstegen vad gäller behandling av fibromyalgi
Förutom de mest vanliga symptomen förenade med fibromyalgi, vilka är uppenbara, kan personer som lider av detta hälsoproblem också lida av sömnlöshet, sömnapné, tarmproblem samt urinblåse- och urinvägsproblem. Det kan orsaka mycket problem för patienten. Patienten får en lägre livskvalitet. Hennes/hans arbetsliv och sociala liv blir lidande. På ytan verkar situationen vara desperat, men detta betyder inte att du ska misströsta. I dag finns hjälp tillgänglig för att behandla fibromyalgi och forskningen är på väg att hitta den senaste behandlingen.
Forskare som arbetar inom hälsoområdet spenderar tid till att forska mer om de senaste behandlingarna av fibromyalgi. Så...
2008-09-30
» Läs mer
Riskfylld behandling av CFS och fibromyalgi
Personer som lider av kroniskt trötthetssyndrom (CFS) och fibromyalgi kan må bättre genom att man ökar nivåerna av stresshormonet kortisol med låga doser av hydrokortison. Enligt läkaren Kent Holtorf medför denna enkla behandling en markant mindre risk och en större vinstpotential än nuvarande utbrett accepterade behandlingar av de två tillstånden. En del CFS- och fibromyalgiexperter är dock inte helt övertygade.
Kroniskt trötthetssyndrom är en nedbrytande tillstånd vars orsaker är osäkra och som uppstår mer hos kvinnor än hos män ...
2008-09-15
» Läs mer
Milnacipran lindrar kärnsymptomen vid fibromyalgisyndrom
En 12-veckorskur av 200 mg milnacipran dagligen verkar vara ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för patienter med fibromyalgisyndrom. Detta rapporterade forskare på den 21.a kongressen vid European College of Neuropsychopharmacology Congress (ECNP).
Dubbelblinda, placebo-kontrollerade undersökningar har gett bevis för effektiviteten av noradrenalin- och serotoninåteru...
2008-09-15
» Läs mer
Sömn länkat till fibromyalgi
Amerikanska forskare säger att de genom att göra mätningar under sömnen kan särskilja fibromyalgipatienter från patienter som inte lider av detta kroniska smärttillstånd.
Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som även innefattar utmattning och ett flertal ömma punkter som orsakar smärta vid...
2008-09-15
» Läs mer
En smärta som inte syns
Rosa Ann Evans och Della Pressler ser inte sjuka ut. Deras blodprov är normala. Deras röntgen visar inte något onormalt. Men under fernissan av ett hälsosamt yttre har båda en konstant smärta som ibland blir så svår att den begränsar deras kapacitet att röra sig och fungera normalt i samhället.
FIBROMYALGISYMPTOM ÄR SVÅRA ATT TOLKA OCH BEHANDLA Förutom långvarig smärta lider de också av kronisk trötthet och dep...
2008-08-28
» Läs mer
Att minska fibromyalgitrötthet
Brist på djup och återuppbyggande sömn, den typ som inträder i fas fyra av sömncykeln, har identifierats som en av huvudorsakerna till fibromyalgitrötthet. Särskilda sömnstörningar har nämnts som orsaker till att inte kunna uppnå djupsömn. Vid sidan om smärta är trötthet/utmattning det vanligaste fibromyalgisymptomet.
På en skala från “obetydlig” till “oförmögen” särskiljs fibromyalgitrötthet från den allmänna känslan av utmattning och ...
2008-08-25
» Läs mer
Sömnproblem förvärrar fibromyalgisymptom
Resultaten av en undersökning publicerad i julinumret av tidskriften ”Arthritis and Rheumatism” tyder på att patienter som lider av syndromet fibromyalgi (FM), en kronisk smärtstörning i muskler och skelett, har en hög allmän förekomst av sömnstörningar och att dessa spelar en viktig roll i att förvärra patienternas symptom.
Tillsammans med sina kollegor analyserade doktor Silvia M. Bigatti, från Indiana University-Purdue University i Indianap...
2008-08-22
» Läs mer
Nyttan av vitaminer vid fibromyalgi
Fibromyalgi är en sjukdom där patienterna lider av långvarig muskelsmärta och beröringskänslighet. I svåra fall blir känsligheten så allvarlig att t o m kläder mot huden orsakar patienten smärta.
Sjukdomen orsakar också ”ömma leder”, eller med andra ord smärta på ömma punkter på kroppen, vilket inkluderar nacke, ax...
2008-08-13
» Läs mer
Fibromyalgi - en frustrerande mystisk sjukdom
Föreställ dig att varje dag ha ont överallt, utan något avslut i sikte. Förena det med en fysisk utmattning som aldrig riktigt lägger sig, inte ens med tillräcklig sömn och vila. Lägg till sömnlöshet, hjärndimma och depression. Det värsta är att det inte finns någon bot.
De som lider av fibromyalgi behöver inte föreställa sig den mardrömmen. De lever den. Dagligen. Det kroniska smärtsyndro...
2008-08-11
» Läs mer
Min fibromyalgiresa
Jag diagnostiserades med fibromyalgi i april 1999, efter det att några vänner och jag hade dansat ”line dance” och jag knappt kunde gå dagen efter. Jag hade gått till akuten och uppsökt många läkare två år före min diagnos. Jag fick höra att jag hade allt från ”Carpel Tunnel Syndrome” (CTS) till depression.
Jag var en av de lyckosamma, eftersom det inte tog lång tid för mig att få en diagnos. Efter dansincidenten bodde min hu...
2008-08-05
» Läs mer
Hur vattenträning kan hjälpa vid fibromyalgi
Det fysiska tillståndet fibromyalgi karakteriseras av smärta och värk i leder, senor och muskler. Tidigare trodde man att detta tillstånd var psykiskt snarare än fysiskt, men det har nu slagits fast att det förekommer kemiska förändringar hos människor med fibromyalgi.
Fibromyalgi är inte kopplat till skador, sjukdom eller kroppens dåliga förmåga att läka muskler. Fibromyalgidrabbade löp...
2008-07-16
» Läs mer
Doktorsavhandling visar att yoga hjälper till att lindra smärta
Marita Wolf började gå på yoga för att hon trodde att det skulle kunna hjälpa henne att klara av sin fibromyalgismärta.
Den 50-åriga kvinnan från Winona deltog i en yoga- och fibromyalgistudie som genomfördes av Lisa Rudrud från La Crosse, ...
2008-07-11
» Läs mer
Träning och fibromyalgi
Det finns mer bevis för att träning kan förbättra både humöret och kroppsfunktionen för människor med fibromyalgi.
Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som karakteriseras av utbredd smärta i muskler, ligament och senor, såväl som av u...
2008-07-07
» Läs mer
Hur ligger det till? En enkel förklaring av fibromyalgi.
Att förstå en komplex störning - för dem som inte har den.
Fibromyalgi är ett komplext tillstånd som är svårt att förstå, speciellt om du inte har en medicinsk utbildning. Efterso...
2008-07-03
» Läs mer
En första rapport från fibromyalgiundersökning vid City of Hope
Ämne: “Höga plasmanivåer av MCP-1 och eotaxin ger bevis för att grunden till fibromyalgi är immunologisk.”* - den första publiceringen av en tre år lång undersökning av fibromyalgipatienter hos fibromyalgispecialisten medicine doktor R. Paul St. Amand ** och det biomedicinska forsknings- och behandlingscentret City of Hope (“En immunologisk och genetisk analys av autoinflammatoriska gener i fibromyalgi”)
En rapport från forskningsstudien från City of Hope (Duarte, Kalifornien) beskriver nya observationer hos några av våra ...
2008-07-02
» Läs mer
Första resultaten av data från studien Phase IIa om UCB:s lakosamid för behandling av fibromyalgi
UCB tillkännagav i dag resultat baserade på analyser av deras kliniska studie Phase IIa av lakosamid som behandling mot fibromyalgi.
De första resultaten från denna ”proof of concept”-studie visade aktivitet av lakosamid vid fibromyalgisyndrom, men det ...
2008-06-27
» Läs mer
Att ta itu med sin fibromyalgi
Fibromyalgi är en smärtsam, kronisk sjukdom som inte är lätt att diagnostisera. Symptom som man ska vara uppmärksam på inkluderar konstant smärta, stela muskler och ömma områden på kroppen. Patienter blir extremt trötta på grund av sömnbrist
Personer som lider av fibromyalgi upplever en intensiv smärta i nacke, rygg, händer och även bäckenet och andra delar av...
2008-06-27
» Läs mer
Möjliga orsaker till fibromyalgi
Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd där du har långvarig smärta i vissa delar av kroppen. Det är en muskulär smärta, speciellt runt lederna. Det kan också förekomma smärta koncentrerad till ryggmärg, hjärna, nacke, axlar etc.
Människor med fibromyalgi klagar vanligtvis över värk i lederna, men det är faktiskt musklerna och senorna runt om som o...
2008-06-23
» Läs mer
Pregabalin (Lyrica) effektivt mot fibromyalgismärta oavsett förekomst av ångest eller depression
Pregabalin (Lyrica) förbättrar viktiga symptomområden hos patienter med fibromyalgi enligt ett stort globalt försök vars resultat rapporterades här på EULAR 2008, den årliga kongressen för European League Against Rheumatism.
Lesley Arnold, läkare vid det medicinska centret vid universitetet i Cincinnati (Ohio) genomförde tillsammans med sina k...
2008-06-17
» Läs mer
Forskning från fakulteten för hälsovetenskap på Jyvaskylas universitet ger nya rön om fibromyalgi
”Fysisk hälsa hos kvinnor som har fibromyalgi och som har passerat övergångsåldern” är nya utredningsresultat som specificeras i en undersökning publicerad i International Journal of Sports Medicine.
”Avsikten med den här undersökningen var att jämföra fysisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet mellan tjugotre kvinno...
2008-06-17
» Läs mer
Ny global studie visar att fibromyalgi innebär en avsevärd belastning och att den kan ha en potentiell inverkan på ekonomin
En ny global studie av fibromyalgipatienter och läkare visar att fibromyalgi, ett långvarigt smärttillstånd, resulterar i låg livskvalitet och innebär en finansiell börda för patienter, vilket ofta resulterar i en oförmåga att arbeta och tjäna pengar.
BRISTER INOM LÄKARUTBILDNINGEN KAN BIDRA TILL PROBLEMET Bördan av att lida av fibromyalgi kan förvärras ytterligare av ...
2008-06-16
» Läs mer
En osynlig sjukdom
Fibromyalgi är ett gäckande medicinskt tillstånd som orsakar smärta och kronisk trötthet.
Steven Galbreath, 49 år, är en fundersam, välbyggd man med ett hjärtligt skratt. Han har lockar av svart hår och en guld...
2008-06-09
» Läs mer
Lilly skickar in kompletterande ansökan om nytt läkemedel Cymbalta (R) för kronisk smärta till amerikanska läkemedelsverket
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) meddelade att de har lämnat in en kompletterande ansökan om ett nytt läkemedel (sNDA) till det amerikanska läkemedelsverket (FDA) för att få godkännande för en ny beteckning för Cymbalta (R) (duloxetinen HCl) för hanteringen av kronisk smärta.
Utöver tidigare avslutade smärtstudier av perifert diabetisk neurogensmärta och fibromyalgi så baseras inlämnandet på re...
2008-06-04
» Läs mer
Fibromyalgismärta knuten till störning i centrala nervsystemet
Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som orsakar utbredd smärta och ömhet i hela kroppen. I en studie från University of Michigan, publicerad i tidskriften ”The Journal of Pain”, bestyrks det genom patienters ökade känslighet för ljud och tryck på huden att fibromyalgi har att göra med avvikelser i det centrala nervsystemet.
Forskarna i Michigan studerade 31 personer för att bestämma om det finns ett globalt problem i centrala nervsystemet som...
2008-06-03
» Läs mer
Hopp för dem som lider av fibromyalgi
I en tid när de flesta kvinnor njuter av aktiva liv kunde Patti Eglington inte ta sig ur sängen. Drabbad av en outhärdligt smärta verkade hennes kropp förråda henne. Eglingtons tillstånd gjorde henne till fånge i sitt eget hem och hindrade henne från att vara en praktisk och aktiv mamma för sin unga dotter. ”Jag kände mig som en 80-årig kvinna i en 40-årings kropp”, säger hon.
Desperat i sin jakt på lindring sökte Eglington hjälp hos allt ifrån artritspecialister till psykiatriker. Ingen verkade...
2008-05-28
» Läs mer
Fibromyalgisymptom
Majoriteten av dem som lider av syndromet fibromyalgi (FM) har en form av allmänt utspridd muskelsmärta eller smärta på ca 18 ömma punkter (tender points) på kroppen. Smärtan känns oftast överallt även om den kan starta i en viss del av kroppen, såsom nacke och axlar, och över tiden sedan sprida sig till andra delar av kroppen.
Fibromyalgismärta varierar ofta beroende på vilken tid på dagen det är, vilken aktivitetsnivå man har, väder, sömnmönste...
2008-05-27
» Läs mer
Brist på medvetenhet ett bakslag för diagnos och behandling av fibromyalgi
Stelhet och ledsmärta, extrem trötthet, sömnlöshet, stelhet och svaghet, migrän, försämring av minnet och dålig koncentration. Dessa är de försvagande symptom som varje dag orsakar allvarlig, långvarig smärta för de ca 10 miljon amerikaner som är drabbade av fibromyalgi.
Få människor kan uttala, än mindre beskriva tillståndet fibromyalgi, som varken är smittsamt eller livshotande, men smär...
2008-05-26
» Läs mer
Fibromyalgi och tilläggssymptom
Ända sedan jag var en ung flicka har jag klagat över smärta. Jag förstod inte varför jag hade så ont. Det var inte förrän alldeles nyligen som jag blev diagnostiserad med denna livsbegränsande sjukdom.
De flesta människor förstår inte varför personer med fibromyalgi har ont hela tiden. Sjukdomen har ingen känd orsak och ...
2008-05-26
» Läs mer
Fibromyalgi drabbar kvinnor oftare än män
Fibromyalgi kan drabba så många som 3 - 6 procent av USA:s befolkning. Kvinnor drabbas mer än män, men det är oklart vad orsaken till denna skillnad är.
Känner du dig uttröttad? Har du ont överallt utan att förstå vad som är fel? I så fall kan du lida av fibromyalgi, ett k...
2008-05-16
» Läs mer
Fibromyalgi nu i strålkastarljuset
Lisa Davenport visste att allt inte stod rätt till. Den här ”drivkraftiga initiativtagaren”, som hon beskriver sig själv, fann att hon fick svårare och svårare att fungera och led av en oförklarlig smärta, huvudvärk och konstant trötthet som trotsade hennes Typ A-personlighet.
Efter sju år av lidande, och mycket forskning, var Davenport övertygad om att hon hade fibromyalgi, ett tillstånd som ho...
2008-05-16
» Läs mer
Träning kan lindra fibromyalgismärta
Yoga och andra lätta, fysiska aktiviteter har visat sig öka livskvaliteten för personer med långvarig smärta. Studier visar att de som lider av långvarig smärta kan reducera graden av smärtsymptom genom att lägga till måttfull träning till sin behandling.
Träning är oftast det sista personer som lever med långvarig smärta vill göra. Men nya studier föreslår att fysisk akti...
2008-05-14
» Läs mer
Att bekämpa fibromyalgismärta
Melissa Meszko säger att homeopatisk behandling har lindrat hennes fibromyalgismärta. För inte så länge sedan kunde Melissa Meszko inte komma upp ur sin säng – än mindre bädda den. I över 15 år har hon fått höra att hon har en mängd olika sjukdomar. ”De talade om för mig att det berodde på hormoner, de sade att det är reumatism”, säger Meszko. ”Jag tror att de tänkte att jag bara var tokig”.
Meszko är en av nästan fyra miljoner människor som är diagnostiserade med en grupp av oförklarliga symptom kända under n...
2008-05-08
» Läs mer
Att hantera sin fibromyalgi
Tips på hur man hanterar sin sjukdom är väldigt viktigt för människor som är drabbade av fibromyalgi.
Fibromyalgi är en sjukdom som påverkar mellan 7-10 miljoner vuxna amerikaner. Skador på grund av olycksfall kan vara en ...
2008-04-03
» Läs mer
Fibromyalgismärta är kopplad till förändringar i signalsubstans i hjärnan
Forskare vid universitetet för Michigan Health System har hittat en nyckelkoppling mellan smärta och en specifik hjärnmolekyl. Detta är en upptäckt, som ger ny inblick in i det ofta gäckande och kroniska smärttillståndet fibromyalgi.
Forskare upptäckte att minskade nivåer av hjärnans signalsubstans glutamat (glutaminsyra) resulterade i minskad smärta h...
2008-03-13
» Läs mer
Yoga ger lindring för människor med fibromyalgi
Nya studier visar att yogautövning kan lindra ömhet i muskler och ”tender points” orsakade av fibromyalgi (FM).
I en av studierna visade sig yoga vara effektivare än beröringsterapier såsom exempelvis massage. ”Till och med Mayo-k...
2008-03-04
» Läs mer
Fibromyalgismärta – ett komplicerat tillstånd
Läkare upplever svårigheter med att diagnostisera fibromyalgi och till dags dato har man inte hittat någon lösning. Men det betyder inte att det inte finns något hopp om ett botemedel mot fibromyalgi
Fibromyalgi uppvisar en uppsjö av symptom som inkluderar värk i muskler, ben och leder, sömnproblem och extrem trötthet....
2008-02-25
» Läs mer
Studie visar att simning lindrar fibromyalgsmärta
Tre entimmarspass per vecka lindrade fibromyalgisymptomen.
Simning kan markant lindra smärta som orsakas av fibromyalgi, en sjukdom utan känt botemedel, framhärdade europeiska for...
2008-02-21
» Läs mer