Serotonin vid fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom

Störning i regleringen av serotonin: Symptom & behandlingsalternativ

Serotonin är en signalsubstans som hjälper till att reglera en mängd av kroppens funktioner. Tillsammans med melatonin är serotonin speciellt involverat i sömncykeln. Melatonin hjälper dig att somna och serotonin ser till att du vaknar upp och känner dig utsövd. Det är åtminstone vad melatonin och serotonin gör hos människor som har tillräckligt mycket av dessa substanser.

 
Mer och mer forskning vittnar om att personer med fibromyalgi (FM) kan ha för låga nivåer av serotonin. När det gäller kroniskt trötthetssyndrom (CFS eller ME/CFS) är experterna dock inte ense om huruvida serotoninnivåerna är för höga eller för låga.  Vissa studier pekar på att problemet vid ME/CFS kan handla om en låg aktivitet i serotoninreceptorerna, vilket skulle kunna innebära att hjärnan inte använder serotoninet på rätt sätt även om det finns mycket av det tillgängligt.


 
LÅGT SEROTONIN

Ingen signalsubstans kan agera på egen hand, utan alla samarbetar i ett komplext aktivitetsnät som forskare faktiskt bara precis har börjat förstå. Experter har emellertid ändå kunnat koppla samman olika signalsubstansobalanser med vissa sjukdomar och symptom och har kunnat hitta vissa sätt att hjälpa till att öka eller minska aktiviteten.  

 

Serotoninaktiviteten sker i flera områden i hjärnan och även i andra delar av kroppen, där det agerar som ett hormon. Dessa olika delar av hjärnan använder serotoninet på olika sätt och de innehåller också ett flertal olika sorts receptorer vilka också påverkar hur serotoninet används.  

 

Lågt serotonin är sammankopplat med många fysiska och psykiska/psykologiska symptom.

Fysiska symptom inkluderar:

 • Trötthet, trots att man har fått tillräckligt med vila
 • Störd sömn
 • Förändrad matlust
 • Heta vallningar och temperaturväxlingar
 • Huvudvärk

 

Exempel på psykiska/psykologiska symptom:

 • Förändrad sexlust
 • Humörstörningar
 • Depression
 • Irritation

 

Om serotoninnivåerna är extremt låga kan man även få följande symptom:

 • Muskelkramper
 • Problem med tarm & blåsa
 • Snabb & okontrollerad tankeprocess
 • Känslomässig ”avtrubbning”
 • Känslomässiga utbrott
 • Flyktfantasier
 • ”Minnestortyr” – älta/återuppleva sina mest traumatiska upplevelser
 • Tankar på att skada sig själv eller andra

 

Ett flertal medicinska tillstånd förbättras av mediciner som ökar serotonintillgängligheten bl.a. depression, sömnlöshet, RSL (Restless Legs Syndrome), IBS (Irritabel Bowel Syndrome), huvudvärk, OCD (Tvångssyndrom), anorexi, bulimi, social ångest, fobier, ADHD, post-traumatiskt stressyndrom och alkoholism.  

 

 

HÖGA SEROTONINNIVÅER & SEROTONINSYNDROM

Naturligt höga nivåer av serotonin är inte förknippade med många symptom. Att ta för mycket av ett serotoninhöjande läkemedel kan emellertid orsaka ett farligt tillstånd kallat serotoninsyndrom. Om du misstänker att du lider av serotoninsyndrom bör du söka medicinsk hjälp med en gång.

 

Symptom på serotoninsyndrom:

 • Förvirring
 • Ångest
 • Rikliga svettningar
 • Hög feber
 • Muskelstelhet
 • Ostadigt blodtryck

 

Med behandling botas serotoninsyndrom vanligtvis inom ett par dagar. I ovanliga fall kan det vara dödligt.  

 

 

ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN AV SEROTONIN

Ett flertal läkemedel på marknaden ökar det serotonin som finns tillgängligt för hjärnan. Hos personer med FM och/eller ME/CFS är de vanligaste selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI:s) såsom t.ex. Prozac, Paxil och Zoloft eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom Cymbalta och Savella, två av tre läkemedel som det amerikanska läkemedelsverket har godkänt för behandling av fibromyalgi.  

 

Om du föredrar naturliga behandlingar finns det ett flertal kosttillskott som har sammankopplats med högre tillgänglighet av serotonin.

 

Det enklaste sättet att öka serotoninnivåerna är att utsätta sig för mer solljus.  

 

Det finns inte mycket forskning som bekräftar att livsmedel kan öka serotoninnivåerna i hjärnan och det skulle kunna kräva en otroligt stor mängd för att uppnå önskad effekt. Något som man vanligtvis tror skulle kunna hjälpa är:

 • Kolhydratrika livsmedel, speciellt före sänggåendet (för att få en energikick under dagen lägger man även till protein)
 • Sammansatta kolhydrater, inklusive sädesslag, bönor
 • Vattenmelon
 • Mörk choklad (endast i små mängder)

 

Generellt sett är det riskfritt att experimentera med ovanstående livsmedel, men du bör inte förvänta dig mirakel och du bör undvika att göra extrema förändringar av din kost. Försäkra dig om att du genomför förändringarna i långsam takt och för in dina symptom och kostförändringar i en symptomdagbok för att få en korrekt bedömning av vad som fungerar. Du bör alltid samarbeta med din läkare när det gäller att bestämma vilka metoder du ska prova och för att avgöra hur dina behandlingar fungerar.  

 

Källa: About.com

 

Översättning: Johanna SpetzTillbaka

Finns det ord och termer som du inte förstår? Ladda ner vår ordlista med facktermer här.
Fibromyalgiförbundet är en objektiv förmedlare av internationella och svenska nyheter och artiklar om fibromyalgi och kronisk smärta. Förbundet rekommenderar inte några behandlingar som nämns i eventuella artiklar eller ställer sig bakom eventuella påståenden om att man har funnit en bot mot fibromyalgi.