Nyheter från Försäkringskassan

Ny väg in till Försäkringskassan (januari 2016)
Försäkringskassan har sedan årsskiftet infört en ny kontaktväg in till myndigheten. Det är Försäkringskassans kundforum där medborgarna kan få svar på sina frågor inom två timmar.
Läs mer.

Borte gränsen i sjukförsäkringen tas bort - frågor och svar (januari 2016)
Försäkringskassan svarar på några korta frågor om vad som gäller framöver när den bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort.
Läs mer.

Ny guide för personer som lever med funktionsnedsättning (mars 2015)
Försäkringskassan gör det enklare för dem som lever med funktionsnedsättning. Nu lanseras en guide på Försäkringskassans webbplats, som visar vilka ersättningar man kan ha rätt till från Försäkringskassan.
Läs mer.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förenklar tillsammans (december 2014)
Tillsammans med Arbetsförmedlingen har Försäkringskassan tagit fram förslag som förenklar för den som har rätt till rehabiliteringspenning.
Läs mer.

Arbetsplatsnära stöd (juni 2014)
Från den 1 april 2014 är det arbetsgivaren som kan få ekonomiskt stöd för att utreda behov av anpassning eller andra åtgärder för att underlätta återgång i arbete.
Läs mer.

Nu kraftsamlar Försäkringskassan för att bättre kunna möta enskildas behov (oktober2013)
Försäkringskassan kommer från årsskiftet 2014 att börja arbeta efter en ny modell där resurser styrs om till att motsvara den enskildes behov på ett bättre sätt. Den nya modellen utgår från sex olika livssituationer.
Läs mer.

Ny metod för att utreda arbetsförmåga testas nu i åtta landsting (maj 2013)
Den nya metoden för att bedöma arbetsförmåga hos den som varit sjukskriven i 180 dagar kommer nu att testas i åtta landsting. Ett av de viktigaste målen är att öka den enskildes delaktighet och förståelse för besluten.
Läs mer.

Bättre och enklare om du blir sjuk (april 2013)
Försäkringskassan kraftsamlar för att skapa en ny, bättre och enklare sjukförsäkringsprocess. Nu ökar vi fokus på de mest behövande och siktar på att radikalt förkorta handläggningstiderna. Målet är att öka tryggheten för den enskilde om livet tar en ny vändning.
Läs mer.

Nya webbtjänster (september 2012)
Försäkringskassan lanserar en mobilwebb som är en miniversion av den ordinarie webbplatsen. Tjänsterna som erbjuds är bl.a. beställning av blanketter och intyg, sjukanmälan och beställning av EU-kortet.
Läs mer.

Få koll med Kassakollen (juni 2012)
Försäkringskassan lanserar en ny tjänst, Kassakollen, som preliminärt
beräknar vad man kan få för ersättning från socialförsäkringen om man blir sjuk, får barn eller om man kan få bostadsbidrag.
Läs mer.