Svenska nyheter och artiklar 2015

Fick fibromyalgi av ett trauma
Catarina Andersson var mitt i livet. Såg sig själv som en tjej med många bollar i luften, med jobb, tre barn och en aktiv fritid. Plötsligt förändrades allt i ett enda slag, med ständig värk, trötthet och en vardag som knappt fungerade.
2015-12-14
» Läs mer
Florence är en app för patienter – som tagits fram av patienterna själva
Med appen Florence kan man ställa in påminnelser för de mediciner man tar. Man kan också föra loggbok över hur man mår. Appen finns redan tillgänglig för Iphone och en version för Android är på väg. Florence är kostnadsfri att använda.
2015-12-14
» Läs mer
Lova hanterar sjukdomen med crossfit och yoga
Lova Marcks har haft fibromyalgi sedan hon gick i gymnasiet. Och efter åratal av strid mot läkare, myndigheter och omgivning kan hon nu tänka framåt igen.
2015-12-07
» Läs mer
Mariette vill krossa fördomarna om kronisk smärta
När hon var 16 år föll hon ihop under en innebandyträning och blev sängliggandes i ett år. Sex år senare fick hon diagnosen fibromyalgi – kronisk smärta – och ställdes inför ett vägval. Nu driver Mariette Trempenau, 23, projektet #FuckChronicalPain med förhoppningen att kunna hjälpa andra.
2015-12-02
» Läs mer
Fibromyalgi tuff sjukdom att leva med
Fibromyalgi är en sjukdom som många förknippat med psykisk svaghet och inbillning. Glöm det. I dag vet man att det är fysisk smärta som för många är väldigt jobbig att leva med. - See more at: http://m.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4499556-fibromyalgi-tuff-sjukdom-att-leva-med#sthash.n4EeSgWQ.dpuf
2015-11-30
» Läs mer
Föreläsningar från Svenskt Smärtforum 2015
Flera av föreläsningarna från Svenskt Smärtforum 2015 finns nu att se på Svenskt Smärtforums hemsida. Tre av föreläsningarna handlar specifikt om fibromyalgi.
2015-10-26
» Läs mer
Patientlag ger starka signaler men långt kvar till jämlik vård
Trots en ny patientlag där de sjukas delaktighet i vården formellt är stärkt så är det långt kvar till en jämlik vård. Det konstaterade deltagarna i LIF:s seminarium ”Patientens val i fokus” den 15 oktober i Lund. Men flera projekt som ska stötta patienternas valmöjligheter ger ändå hopp.
2015-10-26
» Läs mer
Brister i bedömningen av sjukskrivnas arbetsförmåga
Bedömningen av arbetsförmåga och informationen i läkarintyg behöver förbättras i sjukskrivningsärenden. En mer effektiv samverkan mellan primärvårdens professioner och fokus på kvalitet i mötet mellan vårdpersonal och sjukskrivna patienter är viktiga faktorer. Det konstaterar Marine Sturesson i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 29 oktober.
2015-10-23
» Läs mer
"Många vet nog inte om att de är drabbade"
Louisa Sörensen är ovanlig. Hon har fibromyalgi, en sjukdom som ger värk i hela kroppen. Den brukar inte drabba så unga personer.
2015-09-11
» Läs mer
Pressmeddelande från Handikappförbunden: Komplexa skäl till frånvaro i skolan
Handikappförbunden välkomnar beskedet att regeringen nu äntligen tillsatt en utredning om de barn som av olika skäl inte går i skolan. ”Vi har länge drivit frågan om en utredning kring elever med oförklarligt hög frånvaro i skolan”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.
2015-09-10
» Läs mer
Pressmeddelande från Handikappförbunden
Viktig grupp utelämnas i Socialförsäkringsutredningen Handikappförbunden menar att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta.
2015-08-20
» Läs mer
Din andning - ett kraftfullt verktyg vid smärtlindring
Vår andning är ett enormt underskattat verktyg vid smärthantering. Hur vi andas har en omedelbar påverkan och genom att förändra vår andning kan vi antingen förstärka eller förminska smärta. När du förbättrar dina andningsvanor får du tillgång till ett kraftfullt verktyg för att minska smärta.
2015-08-05
» Läs mer
Pressmeddelande från Handikappförbunden: Handikappförbunden välkomnar översyn av statsbidragen
Handikappförbunden delar i stort slutsatserna i Vårdanalys rapport ”Sjukt engagerad”, som idag presenteras i Almedalen. Vi välkomnar särskilt översynen av statsbidragen som i sin nuvarande form inte stimulerar till samgående och djupare samarbete mellan patientgrupper.
2015-07-03
» Läs mer
Pressmeddelande från Handikappförbunden
Det behövs ett samlat ansvar för hjälpmedel Regeringen kommer till hösten tillsätta en ny Hjälpmedelsutredning. Just nu pågår arbetet med att ta fram direktiven på Socialdepartementet. Idag har Handikappförbunden lämnat in sina önskemål. - Framför allt vill vi att människor ska slippa vända sig till olika instanser beroende...
2015-07-03
» Läs mer
Storsatsning på smärtforskning
AFA Försäkring satsar 50 miljoner kronor på nya forskningsprojekt om kronisk smärta. Drygt nio miljoner kronor tilldelas två LiU-forskare.
2015-06-24
» Läs mer
Slumpfynd hittade möjlig behandling mot fibromyalgi
Israeliska forskare såg av en slump att patienter som behandlades i tryckkammare på grund av post-traumatisk hjärnskada också blev av med eventuella fibromyalgisymtom. Därför gjorde forskarna en större studie med enbart fibromyalgipatienter, för att undersöka fyndet vidare.
2015-06-08
» Läs mer
Inflammation bakom kronisk smärta
Vid förkylning blir kroppen mer smärtkänslig. Det onda gör lite ondare när immunförsvaret är aktiverat och effekten är större hos kvinnor, det visar ny forskning som delvis förklarar kronisk smärta.
2015-06-01
» Läs mer
Hennes värk försvinner aldrig
SVT har intervjuat Yvonne Åsbom från Roslagens Fibromyalgiförening.
2015-06-01
» Läs mer
Omgivningens stöd viktigt för arbetsförmågan hos kvinnor med fibromyalgi
Ett gott stöd från omgivning, chefer och arbetskamrater är, tillsammans med välfungerande strategier för att hantera sin smärta, viktiga faktorer för att kvinnor med fibromyalgi ska kunna arbeta. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.
2015-05-29
» Läs mer
Stig Nyman - ny ordförande i Handikappförbunden
I dag samlades Handikappförbundens 39 medlemsförbund till kongress i Haninge. Under kongressen valdes Stig Nyman till ny ordförande i Handikappförbunden och han efterträder därmed Ingrid Burman, som varit ordförande sedan 2009.
2015-05-29
» Läs mer
Trots ständig värk blev jobbet Lindas räddning
Den svåra värken är alltid närvarande. Vissa dagar är hon sängliggande av smärta. Men en positiv inställning och drömmen om nytt jobb ger Linda Thuresson styrka att kämpa vidare mot fibromyalgin.
2015-05-28
» Läs mer
Smärtbetingning kan vara omedveten
Den allmänna uppfattningen om smärtbetingning är att det kräver en medveten tankeprocess, men nu kommer ny forskning som tyder på att det inte spelar någon roll om betingningen är medveten eller omedveten.
2015-05-26
» Läs mer
Han gav tips hur man tränar vid fibromyalgi
I snitt tar det åtta år innan en person får diagnosen fibromyalgi. Hemskt, tyckte Stefan Göthager, som föreläste i ämnet på tisdagskvällen.
2015-05-14
» Läs mer
Handikappförbundens slutreplik i Dagens Samhälle på debatten med Försäkringskassan
Om Försäkringskassan på allvar vill utveckla kvaliteten i de medicinska underlagen inom assistansersättningen måste man skapa förutsättningar för en öppen och tillitsfull dialog med dem som söker assistansersättning. Det finns ingen annan väg att gå.
2015-05-13
» Läs mer
De vill förändra attityder kring fibromyalgi
Mellan 250 000 och 300 000 personer i Sverige, framför allt kvinnor, är drabbade av den dolda folksjukdomen fibromyalgi. Sonja David och Marika Elisabethsdotter berättar om livet med sjukdomen.
2015-05-12
» Läs mer
Öppet brev till Försäkringskassan från HSO
Handikappförbunden har tagit del av den senaste tidens rapportering av Försäkringskassans och Region Skånes agerande i det så kallade Hässleholmsförsöket. Ett försök som pågått sedan 2014.
2015-05-08
» Läs mer
Debattartikel i Dagens Samhälle
Stor grupp arbetslösa bortglömda sedan 1980 Arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken har en blind fläck. För två av tre grupper med hög arbetslöshet...
2015-05-08
» Läs mer
Gunnel blev frisk med antiinflammatorisk mat!
Gunnel vägrade acceptera läkarnas dom – att hon skulle tvingas leva med ständig smärta resten av sitt liv. Med hjälp av antiinflammatorisk kost har hon nu lyckats bli både frisk och smärtfri. – Det går att läka sig själv!
2015-04-28
» Läs mer
Slopad tidsgräns - ett steg på vägen
Handikappförbunden har länge arbetat för ett tryggare socialförsäkringssystem och för rätten till god och aktiv rehabilitering.
2015-04-21
» Läs mer
Pressmeddelande från Handikappförbunden
Funktionshindersperspektivet en blind fläck i regeringens politik - Handikappförbunden kommenterar vårpropositionen
2015-04-16
» Läs mer
Patientlagen samlar gamla bestämmelser, men stärker den patientens ställning?
När den nya Patientlagen började gälla den 1 januari 2015 var det egentligen inte så mycket nya bestämmelser – mest handlar det om att bestämmelser som funnits sedan tidigare i olika författningar har samlats ihop. Myndigheten för vårdanalys har gjort en kartläggning av patienters ställning i den svenska sjukvården, en kartläggning som ska användas för en senare analys om huruvida den nya lagen kommer att flytta fram patienternas ställning.
2015-03-26
» Läs mer
Lyrica misslyckas i fibromyalgistudie
Yngre människor med fibromyalgi blev inte hjälpta av Lyrica i en fas IV-studie.
2015-03-17
» Läs mer
Handikappförbunden och Lika Unika i gemensam debattartikel om lönebidraget i tidningen Arbetet.
Arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning får inte kompensation för extra kostnader. Det kostar jobb och livskvalitet, skriver funktionshinderrörelsen. Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. Många har bra utbildning och helt vanliga jobb inom alla delar av arbetslivet.
2015-03-13
» Läs mer
Debattartikel från Handikappförbunden
Tillgänglighet behövs i likabehandlingsarbetet. I Diskrimineringsombudsmannens handledning ”Lika rättigheter i skolan” står följande: ”Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och utvecklas.”. Det här ska naturligtvis gälla alla elever, med eller utan funktionsnedsättning, men hur det ska göras är inte lika självklart.
2015-03-12
» Läs mer
Debattartikel från Handikappförbunden
Handikappförbundens debattartikel om en tillgänglig skola i Dagens samhälle
2015-03-10
» Läs mer
Pressmeddelande från Handikappförbunden
Socialförsäkringen måste omfatta alla, även Handikappförbundens medlemmar
2015-03-03
» Läs mer
Fibromyalgi - rätt mat tog bort jobbig värk
För 17 år sedan blev Lotta Ahlén, 47, sjukskriven och sedan sjukpensionär på grund av sin svåra fibromyalgi. Men för två år sedan började hon äta LCHF-kost och träna på gym. Det har lett till en viktminskning på 40 kilo och mindre besvär av fibromyalgin. Nu har hon börjat jobba igen.
2015-02-20
» Läs mer
Den personliga integriteten måste skyddas i registerforskning
Pressmeddelande från Handikappförbunden.
2015-02-10
» Läs mer
Videoföreläsning med Diana Kadetoff - Svenskt Smärtforum 2014
Implikationer av centrala inflammationsparametrar för perception av smärta hos fibromyalgipatienter
2015-01-22
» Läs mer
"Få kollegor har intresse för fibromyalgi"
Läkaren Bo Fråst, som i många år jobbat med just fibromyalgipatienter och var den som skrev LOH-intyget åt Maria Hallberg, säger att hennes situation är långt ifrån unik. – Det är en hård tid för de allra flesta med fibromyalgi i Sverige.
2015-01-13
» Läs mer
Monica tog strid för sin rätt
Monica Wertin, Norsjö har gått en tuff kamp med Försäkringskassan om sjukpenningen. Hon har åkt på flera smällar men även fått rätt i förvaltningsrätten. ”Ge inte upp”, är hennes råd till andra som befinner sig i samma läge.
2014-11-04
» Läs mer