Internationella nyheter och artiklar 2015

Effekter av funktionell träning på smärta, benstyrka och balans hos kvinnor med fibromyalgi
Spansk studie från 2015.
2015-12-22
» Läs mer
Behandling med helkroppsvibrationer vid fibromyalgi: en systematisk litteraturgranskning
Spansk studie från 2015.
2015-12-22
» Läs mer
Kvinnor med FM uppvisar förbättrad kondition efter svamptillskott
Men forskarna förstår inte varför bara 1 av 2 antioxidanter förbättrade uthålligheten och smidigheten.
2015-12-21
» Läs mer
Funktionell status, livskvalitet och kostnader länkade till undergrupper av FM-patienter
Spansk studie
2015-12-21
» Läs mer
E-vitamin och protein kan förbättra fibromyalgisymptom
En mindre portugisisk studie publicerad i augusti 2015 fann samband mellan proteinintag och smärttröskel hos kvinnor med fibromyalgi. Den tyder också på att E-vitamin kan ha en inverkan på livskvaliteten. Utöver detta fann forskarna att deltagarna med fibromyalgi åt mindre och att de åt mat av lägre kvalitet jämfört med de friska kvinnorna i kontrollgruppen.
2015-12-18
» Läs mer
Effekterna av dålig sömnkvalitet på den sexuella funktionen hos kvinnor med FM
Turkisk studie.
2015-12-17
» Läs mer
Kvinnliga rökare med fibromyalgi och deras uppfattning om rökningens effekt på fibromyalgisymptom
Rökare med fibromyalgi har större smärtintensitet och funktionsförsämring jämfört med icke-rökare. Detta enligt en studie utförd vid Mayo Clinic i USA..
2015-12-14
» Läs mer
Muskelstyrka och smidighet länkat till smärta för kvinnor med fibromyalgi
Det kan verka enkelt att skriva ut ett recept på opioider och hoppas att det ska hjälpa personer som kämpar med fibromyalgi. Men den bästa vägen till smärtlindring kanske inte behöver involvera något läkemedel överhuvudtaget.
2015-12-09
» Läs mer
Kognitiv störning vid fibromyalgi: Långsam tillgång till det mentala lexikonet
Amerikansk studie från 2014.
2015-11-26
» Läs mer
Ny forskning kan leda fram till blodprov för diagnostisering av fibromyalgi
Ny forskning från Storbritannien skulle kunna leda fram till ett blodprov för diagnostisering av fibromyalgi.
2015-11-20
» Läs mer
Starkt samband mellan fibromyalgismärta och sömnkvalitet
Att ha dålig sömn resulterar inte bara i mer smärta hos fibromyalgipatienter, det är också kopplat till en lägre smärttröskel.
2015-11-13
» Läs mer
Forskare rekommenderar styrketräning för fibromyalgipatienter
I en ledarartikel publicerad i tidskriften Arthritis, Research & Therapy diskuterar Kim D. Jones från Oregon Health & Science University den växande mängd bevis som utmanar antagandet om att styrketräning skulle förvärra muskelsmärtan hos patienter med fibromyalgi.
2015-10-15
» Läs mer
Laserterapi och kinesiotejp som behandling vid fibromyalgi
Placebokontrollerad, randomiserad studie från Turkiet.
2015-09-24
» Läs mer
Män och kvinnor med fibromyalgi: Förhållandet mellan uppmärksamhetsfunktioner och kliniska symptom
Spansk studie av kognitiva funktioner och FM-symptom hos kvinnor respektive män med fibromyalgi.
2015-09-11
» Läs mer
Samband mellan fysisk kondition och fibromyalgins svårighetsgrad
Spansk studie från 2015.
2015-09-11
» Läs mer
Nanoteknik som möjlig behandlingsstrategi vid svår smärta
Forskare vid Kyoto University’s Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS) i Japan rapporterade tidigare i år om en ny teknik med möjlig terapeutisk relevans vid hantering av smärta. Studien (“Thermosensitive Ion Channel Activation in Single Neuronal Cells by Using Surface-Engineered Plasmonic Nanoparticles”) publicerades i tidskriften Angewandte Chemie International Edition.
2015-09-09
» Läs mer
Fibromyalgi: Behovet av tupplurar ökar när symptomen förvärras
Orsaker till tupplurar inkluderar att må dåligt och att ha sovit dåligt natten före.
2015-09-04
» Läs mer
Preliminär studie om effekterna av balansträning vid fibromyalgi
Turkisk studie
2015-08-24
» Läs mer
Fibromyalgi ses nu som en livslång störning i centrala nervsystemet
Daniel Claw, medicine doktor och professor i anestesiologi vid University of Michigan, analyserade den neurologiska grunden för fibromyalgi på American Pain Society Annual Scientific Meeting i maj 2015.
2015-08-21
» Läs mer
Inflammation i hjärnan kopplar samman långvarig smärta med depression
För första gången har forskare upptäckt att hjärninflammation orsakad av långvarig nervsmärta kan påverka signalerna i den del av hjärnan som har att göra med humör och motivation. Denna upptäckt tyder på att det finns en mekanism som kopplar samman långvarig smärta med de depressions- och ångestsymptom som många patienter med långvarig smärta upplever.
2015-08-14
» Läs mer
Personer med fibromyalgi löper större risk att drabbas av IBS
Taiwanesisk studie från 2015.
2015-08-14
» Läs mer
Män och kvinnor med fibromyalgi
Förhållandet mellan uppmärksamhetsfunktioner och kliniska symptom
2015-08-14
» Läs mer
Intresset för yoga bland FM-patienter
Internationell nätundersökning.
2015-08-03
» Läs mer
Vänder sig till konsten för att hantera sin kroniska sjukdom
Kellys artistiska talang kom fram när hon drabbades av fibromyalgi.
2015-06-26
» Läs mer
Behandling med testosterongel mot smärta hos kvinnor med FM
Amerikansk studie från 2015
2015-06-15
» Läs mer
Fibromyalgiskov: En kvalitativ analys
En studie från Mayo-kliniken i USA (januari 2015).
2015-06-12
» Läs mer
Kognitiva beteendeterapier vid fibromyalgi – en granskning
Forskare vid Cochrane Collaboration har gjort en granskning av forskningen om effekten av kognitiva beteendeterapier vid fibromyalgi. Man fann 23 relevanta studier som sammanlagt omfattade 2 031 personer. Här följer ett sammandrag av resultatet av deras granskning.
2015-06-01
» Läs mer
Akupunktur vid fibromyalgi
Randomiserad, kontrollerad studie inriktad på omedelbar smärtrespons. Brasiliansk studie.
2015-06-01
» Läs mer
Utlöser verkligen whiplash fibromyalgi?
Efter ett år hade mindre än 1 % av whiplashdrabbade utvecklat fibromyalgi.
2015-05-29
» Läs mer
Sinne- kropp-terapier vid fibromyalgi
Nyzeeländsk granskning.
2015-05-20
» Läs mer
Memantin som behandling vid fibromyalgi
En dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie med uppföljning efter 6 månader.
2015-04-27
» Läs mer
Hälsorelaterad livskvalitet vid fibromyalgi och refraktär kärlkramp
En jämförelse mellan två icke-maligna smärttillstånd.
2015-04-27
» Läs mer
Ökat antal steg per dag förespår förbättring av den fysiska funktionen hos vuxna med fibromyalgi
Amerikansk studie från 2014.
2015-03-27
» Läs mer
Musik lindrar smärta och förbättrar funktionell rörlighet vid fibromyalgi
Ytterligare en studie som visar att musik kan användas för smärtlindring.
2015-03-20
» Läs mer
Avslappning genom guidad visualisering och dess effekt på smärta och depression hos FM-patienter
Spansk studie från 2015.
2015-03-13
» Läs mer
Förhållande mellan fysiska symptom, känslomässig ångest och smärtvärdering vid fibromyalgi
Alexitymi innebär att den drabbade har svårt att identifiera och beskriva egna och andras känslor och det är ett tillstånd som ofta har identifierats vid fibromyalgi. Tidigare studier har undersökt förhållandet mellan alexitymi och känslomässig ångest, medan kopplingen med smärtvärdering har varit okänd.
2015-03-02
» Läs mer
Effekterna av träningsformen ai chi vid fibromyalgi
En mindre spansk studie visade att träningsformen ai chi ledde till positiva effekter vid fibromyalgi.
2015-02-26
» Läs mer
Sömnstörningar hos vuxna kvinnor med FM
Spansk-amerikansk studie från 2014.
2015-02-23
» Läs mer
Mindfulnessmeditation lindrar fibromyalgisymptom hos kvinnor: Randomiserad klinisk studie
Amerikansk studie från 2014.
2015-02-23
» Läs mer
Tillskott av D-vitamin kan minska fibromyalgismärta
Fibromyalgipatienter med låga D-vitaminnivåer kan få smärtlindring genom att ta tillskott av D-vitamin. Det skulle kunna vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ eller komplement till andra behandlingar menar forskarna bakom studien.
2015-02-11
» Läs mer
Starkt samband mellan spänningshuvudvärk och fibromyalgi
Armenisk studie.
2015-02-09
» Läs mer
Effektivitet av akupunktur vid fibromyalgi
Studiens syfte var att utvärdera effektiviteten av akupunktur som behandling vid fibromyalgi.
2015-02-09
» Läs mer
Fibromyalgidrabbad: Jag kan inte fly från smärtan
Under många år led Sarah Pollard av gåtfulla muskelbesvär som gjorde varje dag till en kamp. Till slut fick hon en diagnos.
2015-02-06
» Läs mer
Fibromyalgin är så svår att förklara, svår att förstå och ändå så smärtsam
Intervju med tre ungdomar på Malta – Christian, Veronica och Christabel – som alla har fibromyalgi.
2015-02-03
» Läs mer
Fibromyalgi kopplat till problem med luktsinnet
En studie utförd av forskare vid universitetet i Tel-Aviv visade att fibromyalgi har samband med problem med luktsinnet. En grupp med FM-patienter jämfördes med en kontrollgrupp och en separat grupp med patienter med systemisk skleros. Resultatet visade att FM-patienterna hade sämst luktsinne av de tre grupperna i studien.
2015-01-29
» Läs mer
Passiv kroppsuppvärmning förbättrar sömnmönstret hos kvinnor med FM
Brasiliansk studie.
2015-01-29
» Läs mer
Män och kvinnor utstår smärta på liknande nivåer
Under åren har ett antal kliniska studier visat på viktiga könsskillnader vad gäller smärtkänslighet vid sjukdom, läkemedelseffekt samt återhämtning efter narkos. Dessutom sammanfaller dessa resultat med den allmänt utbredda uppfattningen att kvinnor tolererar smärta bättre än män.
2015-01-21
» Läs mer
Mag-tarmproblem vid fibromyalgi
En inblick i mag-tarmbesvär vid fibromyalgi – kliniska tecken och underliggande mekanismer.
2015-01-21
» Läs mer
Lider fibromyalgipatienter av kognitiv nedsättning?
Patienter med fibromyalgi klagar ofta över ett flertal kognitiva störningar som starkt påverkar deras vardagsliv och arbetsliv. Förhållandet mellan försämrade kognitiva funktioner och självupplevd dysfunktion är emellertid fortfarande oklart.
2015-01-21
» Läs mer
Grupperingssystem hjälper till att kategorisera fibromyalgipatienter utifrån svårighetsgrad
Genom att använda sig av en omfattande symptomförteckning har forskare föreslagit ett system för att kategorisera patienter med fibromyalgi i olika undergrupper. Detta beskrivs i en amerikansk studie presenterad våren 2014.
2015-01-13
» Läs mer
Låga nivåer av specifikt cytokin hos fibromyalgipatienter
Spansk studie
2015-01-13
» Läs mer