Borlänge-Falun Fibromyalgiförening

Kontaktpersoner

Borlänge
Majsan Källström
majsan@bahnhof.se


Falun
Siv Kristoffersson


tel. 0243-807 56

mob. 0703-74 42 64

 

tel. 023-420 22

mob. 0736-26 72 29

Adress

HSO Klöverstigen 10 C
784 51 BORLÄNGE

E-post

borlange@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 200 kr
Plusgiro: 83 75 33-9
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.
Informationsfolder Ung med Fibro, Dalarnas Distrikt