Fibromyalgiföreningen i Alingsås

Fibromyalgiföreningen i Alingsås är vilande från och med  2018, eftersom det saknas medlemmar som kan tänka sig att jobba i styrelsen.

Kontakta förbundet om intresse finns att starta upp lokalföreningen igen.