Fibromyalgiföreningen Borås

Kontaktperson

Gunilla Lecoq

0705-28 34 44

Adress

Fibromyalgiföreningen Borås
Träffpunkt Simonsland
Viskastrandsgatan 5
506 30 BORÅS

Telefon

0705-28 34 44

E-post

boras@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 150 kr
Plusgiro: 183 35 86-9
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.