Internationella nyheter och artiklar 2017

Kan fibromyalgi vara ärftligt?
Hittills har ingen forskning bevisat att fibromyalgi är ärftligt, men det verkar som att vissa familjer upplever kluster av den kroniska sjukdomen.
2017-12-27
» Läs mer
Träning minskar oro hos fibromyalgipatienter, enligt ny studie.
Träning kan minska ångest hos patienter med fibromyalgi. Det visar en analys av 10 studier.
2017-12-07
» Läs mer
Ät hälsosamt och må bättre
Kosten har betydelse för hälsan när du har fibromyalgi och det är aldrig för sent att börja äta hälsosamt. Detta enligt en skribent i Fibromyalgianewstoday.
2017-10-20
» Läs mer
Svår PMS kan förvärra fibromyalgisymptom
Fibromyalgisymptom är värre hos kvinnor som lider av svår PMS, vilket har en skadlig inverkan på livskvaliteten. Detta enligt en ny studie.
2017-06-16
» Läs mer
NADH för fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom
NADH, eller reducerad nikotinamidadenindinukleotid, finns i alla levande celler och tillverkas naturligt i kroppen av B-vitaminet niacin.
2017-06-09
» Läs mer
Personlighetsdrag kan påverka fibromyalgisymptomens svårighetsgrad
Patienter med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom brukar falla in i en av två olika personlighetskategorier, där den ena kategorin uppvisar allvarligare sjukdomssymptom än den andra. Detta är en insikt som skulle kunna förbättra både utvärdering och behandling av patienter, baserat på deras specifika behov och psykologiska möjligheter.
2017-06-02
» Läs mer
Behandling med Q10 förbättrade kliniska, psykiska symptom hos FM-patienter
Behandling med koenzym Q10 förbättrade ett brett spektra av psykiska symptom hos patienter med fibromyalgi, detta enligt en ny studie. Behandlingen minskade även patienternas kliniska symptom och inflammation.
2017-05-29
» Läs mer
Fibromyalgismärta kan härstamma från neurogen inflammation i perifera nerver
Forskare är eniga om att central sensitisering spelar en avgörande roll I fibromyalgins patologi. En studie utförd av forskare vid Monash University påpekar Geoffrey Littlejohn att perifer neurogen inflammation i nerverna sannolikt också bidrar till symptomen vid fibromyalgi.
2017-05-09
» Läs mer
Hög förekomst av karpaltunnelsyndrom bland kvinnor med fibromyalgi
Det finns en hög förekomst av karpaltunnelsyndrom (CTS) bland kvinnor med fibromyalgi. Karpaltunnelsyndrom är ett tillstånd där mediannerven (en stor nerv som löper från armbågen genom handleden till handen) kläms eller pressas samman, vilket leder till stickningar och domningar i fingrarna.
2017-05-03
» Läs mer
Lägre serotoninnivåer och högre grad av fibromyalgi med framskridande graviditet
Turkisk studie.
2017-04-27
» Läs mer
Möjlig diagnostisering av fibromyalgi genom ögonundersökning
Att diagnostisera fibromyalgi kan vara svårt för läkare eftersom det inte finns något specifikt diagnostest och man får ofta förlita sig på en grupp av symptom beskrivna av patienten.
2017-04-27
» Läs mer
Den bärbara smärtlindringsenheten Quell ska testas på fibromyalgipatienter i USA
Den portabla smärtlindringsenheten Quell finns än så länge bara tillgänglig i USA, men kanske kan en kommande pilotstudie på fibromyalgipatienter kunna komma att ändra på det.
2017-04-21
» Läs mer
Remeron kan ge smärtlindring vid fibromyalgi
Mirtazapin (Remeron) skulle kunna vara en effektiv smärtlindringsbehandling vid fibromyalgi. Detta enligt resultatet av en klinisk fas 2-studie utförd i Japan.
2017-04-21
» Läs mer
Magnetisk resonanstomografi (MRI) kan underlätta diagnostisering av fibromyalgi
En dag kanske läkarna kan diagnostisera fibromyalgi med hjälp av en enkel MRI-skanning. En studie, publicerad i tidskriften Pain, har för första gången identifierat en annorlunda hjärnrespons på smärta och icke smärtsamt stimuli hos personer som lider av fibromyalgi.
2017-03-31
» Läs mer
Studie visar att medicinsk marijuana är effektivt vid migrän, fibromyalgi och IBS
Hundra procent av personer med migrän, fibromyalgi eller IBS och som använde medicinsk marijuana under minst 30 dagar rapporterade om minskad smärta och obehag, detta enligt en undersökning av 621 patienter med olika sjukdomar.
2017-03-28
» Läs mer
Ny studie: Belägg för både systemisk inflammation och neuroinflammation vid fibromyalgi
Ny studie visar på inflammation i centrala nervsystemet och även i resten av kroppen, hos patienter med fibromyalgi. Studien fann ett brett spektra av förhöjda inflammatoriska faktorer i blodet och ryggmärgsvätskan hos FM-patienter.
2017-03-24
» Läs mer
Att hantera utmattning vid fibromyalgi: icke-farmakologiska alternativ
Rekommendationer för hantering av trötthet/utmattning vid fibromyalgi.
2017-03-03
» Läs mer
Patienter med FM kan passa in i en av två tydliga undergrupper
Symptomen som fibromyalgidrabbade upplever kan delas upp i två tydliga undergrupper och ytterligare studier skulle kunna leda till individualiserade behandlingar. Detta enligt en ny granskning.
2017-02-24
» Läs mer
Fibromyalgipatienter har avtrubbade beröringsförnimmelser
Studie visar att personer med fibromyalgi upplever beröring annorlunda jämfört med friska personer, vilket antyder att det vid fibromyalgi föreligger en avvikande bearbetning av signaler i hudens nervfibrer typ C.
2017-02-24
» Läs mer
Fibromyalgins påverkan på sexlusten kan bero på störd sömn
Studie tyder på att dålig nattsömn bidrar till sexuella problem bland patienter med fibromyalgi.
2017-02-16
» Läs mer
Fibromyalgipatienter behandlas med intravenöst ketamin
Ashraf Hanna, läkare och chef för avdelningen för smärthantering vid Florida Spine Institute i USA, beskriver hur han använder intravenöst ketamin för att framgångsrikt behandla fibromyalgi.
2017-02-16
» Läs mer
Träning förbättrar smärtmoduleringen i centrala nervsystemet
Amerikansk studie från 2016.
2017-02-16
» Läs mer
Ny smärtförklaringsmodell vid FM
Ny modell för att förklara smärta för FM-patienter har positiva effekter på livsstilsförändringar och kommunikationsproblem.
2017-02-10
» Läs mer
Smärtkänsligheten hos musmodell med fibromyalgi minskade efter behandling med resveratrol och riskliolja
Forskare i Brasilien har funnit att en kombination av resveratrol och riskliolja hade välgörande effekter på smärtkänslighet och nedstämdhet på en modell av möss med fibromyalgi. Studien ger ytterligare belägg för att reaktiva syreföreningar skulle kunna bidra till fibromyalgisymptom och även skulle kunna visa vägen till nya behandlingsformer.
2017-02-06
» Läs mer
Håll dig lugn – och fortsätt med det – för din långsiktiga hälsas skull
Att reagera positivt i stressande situationer kan på lång sikt spela en avgörande roll för hälsan. Detta enligt forskning från 2015.
2017-01-23
» Läs mer
Hyperaktiv bisköldkörtel kan vara problem för kvinnor med fibromyalgi
Kvinnor med fibromyalgi uppvisar en hög förekomst av hyperparatyreos, en sjukdom orsakad av en överaktiv bisköldkörtel, detta enligt studien “High frequency of asymptomatic hyperparathyroidism in patients with fibromyalgia: random association or misdiagnosis?” publicerad 2016 i tidskriften Revista Brasileira de Reumatologia.
2017-01-20
» Läs mer