Forskningsstiftelsens styrelse

För att undvika skräppost skriver vi inte ut fullständiga e-postadresser. All e-post ska gå till @fibromyalgi.se.

Ordförande
Marie-Louise Olsson

Tel. 0708-66 11 30
E-post: ordforande

Sekreterare

Elisabeth Gustavsson

Tel. 073-659 62 82
E-post: elisabeth.gustavsson
 

Kassör

Kajsa Dijkstra Ericsson

Tel. 070-607 14 74
E-post: kajsa.dijkstra.eriksson
 

Ledamot

Gunilla Lecoq

Tel. 0705-28 34 44
E-post: gunilla.lecoq

 

Ledamot

Mary Granlund

Tel.
E-post: 

Ledamot

Kerstin Johansson

Tel.
E-post: