Nationell förening

Kontaktperson

Jan Odin

tel. 031-41 44 11

Postadress

Jordhyttegatan 11
414 73 Göteborg

E-post

nationell@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 250 kr
Bankgiro: 5290-2400
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer samt eventuell e-post