Eskilstuna Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Annethe Andersson

mob. 0767-15 02 98

Adress

c/o Annethe Andersson
Bergadalsvägen 6
632 33 ESKILSTUNA

Telefon

0767-15 02 98

Telefontid tisdag-torsdag kl 11.00-12.00.

E-post

annethe016@gmail.com

Medlemskap

Årsavgift: enskild medlem 250 kr, flera i samma hushåll 350 kr
Plusgiro: 45 21 68-8
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.

Välkomna att besöka vårt forum!