Falkenbergs Fibromyalgiförening

Kontaktpersoner

Elisabeth Gustavsson
Gun Engström

tel. 073-659 62 82
tel. 070-308 62 05

Adress

c/o Elisabeth Gustavsson
Parkrosvägen 24
311 98  GLOMMEN

Telefon

0346-927 03

E-post

falkenberg@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 175 kr
Bankgiro: 5339-4672
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.

Ung med fibromyalgi

Kontakta Elisabeth (073-659 62 82) eller Gun (070-308 62 05).

Facebookgrupp för unga med FM i Halland