Halmstads Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Ann-Christin Svensson

tel. 0708-13 37 73
annchristinsvensson@yahoo.se

Adress

c/o Ann-Christin Svensson
Gamla Prästvägen 24 B
302 63  HALMSTAD

Telefon

0708-133 773

E-post

halmstad@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 225 kr
Bankgiro: 398-7971
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt födelseår.

Facebookgrupp för unga med FM i Halland