Nyheter och artiklar

Här kan du läsa nyheter och artiklar både från Sverige och världen.

 

Många artiklar innehåller medicinskt fackspråk och därför har vi sammanställt en ordlista över medicinska facktermer för att underlätta läsningen.

Fibromyalgiförbundet är en objektiv förmedlare av internationella och svenska nyheter och artiklar om fibromyalgi och kronisk smärta. Förbundet rekommenderar inte några behandlingar som nämns i eventuella artiklar eller ställer sig bakom eventuella påståenden om att man har funnit en bot mot fibromyalgi.