Fibromyalgiföreningen Helsingborg

Fibromyalgiföreningen Helsingborg ligger vilande i två år fr o m juni 2018.

Vid ev frågor kontakta Fibromyalgiförbundet.