Hässleholms Fibromyalgiförening

Kontaktpersoner

Margareta Hedlund

mob. 070-956 59 79

Postadress

c/o Margareta Hedlund
Björkgatan 14
282 62 Bjärnum

E-post

hassleholm@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 200 kr, stödmedlem 100 kr
Bankgiro: 5703-6543
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.