Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna

Kontaktperson

Ordförande
Margareta Andersson


tel.076-028 73 22
maggana408@gmail.com

Adress

Gillesgatan 7
554 54  JÖNKÖPING

Telefon

072-45 222 11

E-post

jonkoping@fibromyalgi.se

Expeditionstid

Onsdagar ojämna veckor kl. 10.00-13.00

Medlemskap

Avgift: 175 kr, stödmedlem 100 kr
Bankgiro: 5398-7681
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.