Litteratur

- Under Boktips hittar du en lista över olika böcker om fibromyalgi och smärta, men även böcker om bl.a. livsglädje.

 

- Under Uppsatser har vi samlat uppsatser om fibromyalgi, skrivna vid olika universitet och högskolor runt om i Sverige.

Sidan Övrig dokumentation är ny. Där kommer det bl a att finnas rapporter från Socialstyrelsen samt olika rapporter om fibromyalgi, både svenska och internationella.