Kristianstad Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Linda Rydell

mob. 0708-42 49 86

Adress

c/o Linda Rydell

Ljungslyckevägen 25

298 34 TOLLARP

Telefon

0708-42 49 86

E-post

kristianstad@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift 2018: medlem och stödmedlem 200 kr, familjemedlem 100 kr
Bankgiro: 332-3029
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.
Till nuvarande medlemmar: betala avgiften senast den 28 februari 2018.