KAK:s Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Zilla Nilsson

tel. 070 - 354 42 74

Adress

c/o Zilla Nilsson

Ängsvägen 8

731 35 KÖPING 

Telefon

070 - 354 42 74

E-post

koping@fibromyalgi.se

Medlemskap

Avgift: 200 kr
Plusgiro: 122 45 13-0
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelsedatum (ÅÅMMDD).

Gå med i vår Facebook-grupp!