Förbundet

År 1998 bildades Sveriges Fibromyalgiförbund, (SFF), i syfte att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja andra som drabbats av sjukdomen. År 2013 bytte förbundet namn till Fibromyalgiförbundet.

Förbundet har i dagsläget drygt 40 lokala föreningar runt om i landet.

______________________________________________________________________

Förbundets syfte

är att ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Vi arbetar med att

  • informera sjukvård, försäkringskassa, arbetsgivare etc. för att skapa större förståelse för sjukdomen.
  • påverka politiska beslut som har betydelse för fibromyalgiker.
  • genom utökad forskning om fibromyalgi få fram effektivare behandlingsformer.
  • påverka så att vissa alternativa behandlingar ska ingå i högkostnadsskyddet.
  • hjälpa och stödja medlemmar.
  • alla fibromyalgiker ska få en bättre livskvalitet.
  • hjälpa våra medlemmar att lära sig att leva med sin fibromyalgi.