Förbundet

År 1998 bildades Sveriges Fibromyalgiförbund, (SFF), i syfte att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja andra som drabbats av sjukdomen. År 2013 bytte förbundet namn till Fibromyalgiförbundet.

Förbundet har i dagsläget drygt 40 lokala föreningar runt om i landet.

Förbundets syfte

______________________________________________________________________

Vårt syfte är att ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Vi arbetar för:

  • att informera sjukvård, försäkringskassa, arbetsgivare etc. för att skapa större förståelse för sjukdomen.
  • att påverka politiska beslut som har betydelse för fibromyalgiker.
  • att genom utökad forskning om fibromyalgi få fram effektivare behandlingsformer.
  • att påverka så att vissa alternativa behandlingar ska ingå i högkostnadsskyddet.
  • att hjälpa och stödja medlemmar.
  • att alla fibromyalgiker ska få en bättre livskvalitet.
  • att hjälpa våra medlemmar att lära sig att leva med sin fibromyalgi.

 

SFF 10 år, 1998-2008

I samband med 10-årsjubileet år 2008 gav förbundet ut en jubileumsdokumentation, sammanställd av Anne-Marie von Essen, en av dem som var med och grundade förbundet.

Klicka på länken för att läsa/ladda ner dokumentationen.

SFF 10 år - Jubileumsdokumentation