Landskrona Fibromyalgiförening

Landskrona Fibromyalgiförening ligger vilande sedan mars 2016.

Om du vill forftsätta vara medlem i förbundet och få tidningen FibromyalgiNytt, kan du bli medlem i någon annan av förbundets lokala föreningar.

 

Föreningen kommer att ligga vilande i högst 5 år. Finns intresse för att under denna tid starta upp föreningen igen krävs det att ni är minst 5 stycken för bildandet av en interimsstyrelse. Allt material såsom organisationsnummer, hemsida, tidigare protokoll, viss ekonomi m.m. finns till förfogande.

 

Kontakta Fibromyalgiförbundets kansli så hjälper de till med att anordna en föreläsning och återuppstart av föreningen.

Foto: Anders Ebenfeldt/Studio-e