Ovansiljans Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Ingmarie Lagerqvist

Ingela Ossmyr

tel. 070-211 24 66

tel. 070-732 93 32

Adress

c/o Star Anneli Andersson   
Gesundavägen 42   
792 90 SOLLERÖN

Telefon

0250-211 31

E-post

mora@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 220 kr (stödmedlem, t.ex. familjemedlem, make/maka: 100 kr)
Bankgiro: 208-7021
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.

_______________________________________________________________
Av hänsyn till varandra så har vi tystnadslöfte.
Vi pratar med varandra - inte om varandra.