Roslagens Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Yvonne Åsbom
tel. 0176-165 90

Adress

c/o Yvonne Åsbom
Lennart Torstenssons väg 2 C
761 43 NORRTÄLJE

E-post

norrtalje@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: enskild medlem 230 kr, gemensam medlemsavgift för makar/sammanboende 330 kr
Bankgiro: 657-8041
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.

Välkommen att besöka vårt forum!