Ystads Fibromyalgiförening

Postadress

c/o Wiveca Andersson
Bisp Eskilsgatan 1B
27234 Simrishamn

Besöksadress

Surbrunnsvägen 24 (korsvirkeshuset vid sidan om Cabinen)

E-post

ystad@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 250 kr, stödmedlem 150 kr
Plusgiro: 66 96 56-1
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.