Skövde Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Anitha Gren

mob. 0706-89 42 05

Adress

Skövde Fibromyalgiförening
c/o Anitha Gren
Norra Bergvägen 1 B
541 32 SKÖVDE

E-post

skovde@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 150 kr
Plusgiro: 15 33 89-2  
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.

_______________________________________________________________
Skövde Fibromyalgiförening samarbetar med

BOKUTLÅNING!

Föreningen har flera böcker som du som medlem kan låna. Se hela listan här.