Stockholms Fibromyalgiförening - StoFF

Kontakt/telefon

08-21 71 40

Onsdagar kl. 18.00 - 20.00

Om ingen svarar är det viktigt att Du lämnar ett meddelande så ringer vi upp.

Adress

c/o Helena Nurminen
Ullvidevägen 41 D, bv
162 44 VÄLLINGBY

E-post

stockholm@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 250 kr
Plusgiro: 195 75 32-3
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.

StoFF samarbetar med ABF i Stockholm.