Medlemskap

Du blir medlem i Fibromyalgiförbundet genom att gå med i någon av våra lokalföreningar. Som medlem i en förening kommer du i kontakt med andra med fibromyalgi, kan utbyta erfarenheter, få stöttning, träffas på föreningsaktiviteter som t.ex. fika, utflykter, medlemsträffar, träffar för anhöriga, föreläsningar m.m.


I dagsläget har förbundet 35 föreningar runt om i landet - från Ystad i söder till Skellefteåi norr. Se här vilken lokalförening som ligger närmast dig!

Om du vill få vår medlemstidning FibromyalgiNytt, men inte har någon förening i närheten, kan du gå med i valfri förening i landet.

Välkommen i gemenskapen!