Fibromyalgiföreningen Vilhelmina

Fibromyalgiföreningen Vilhelmina ligger vilande i två år fr o m dec 2017.

Vid ev frågor kontakta Fibromyalgiförbundet.