Ängelholms Fibromyalgiförening

Kontaktperson

Ewa Persson

tel. 0435-530 76

Adress

c/o Torgträffen

Gasverksgatan 25

262 34 ÄNGELHOLM

Telefon

0435-530 76

E-post

angelholm@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 225 kr för enskild medlem, 150 kr för familjemedlem i samma hushåll
Plusgiro: 434 13 46-7
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.

Välkommen att besöka vårt forum!