Svenska nyheter och artiklar

Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs
Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension, höjs nästa år. – Det görs en årlig höjning av prisbasbeloppet, för att se till att våra ersättningar hänger med prisutvecklingen. Om så inte sker riskerar vi att urholka pensioner och andra stöd, genom att de halkar efter prisutvecklingen i samhället i stort, säger socialminister Annika Strandhäll.
2017-09-08
» Läs mer
”Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken”
Kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är risktillstånd som kan inverka på mycket mer än den fysiska hälsan. Det skriver Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och allergiförbundet, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt­lung, och Fredrik Löndahl, ordförande, Svenska diabetesförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.
2017-09-08
» Läs mer
”Större grepp krävs om vården ska bli jämlik”
Om patienter och professioner kan arbeta tillsammans på nya sätt så kan svensk hälso- och sjukvård bli världsledande när det gäller jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar, skriver fyra debattörer
2017-08-25
» Läs mer
Så ska vården rikta rätt fokus på patienten
Ökat patientinflytande och bättre möjligheter till patientmedverkan är en stark trend inom vården och ses som en viktig del i förbättringsarbetet - både internationellt och i Sverige. Frågan är bara hur det här ska tas från begrepp på pappret till verklighet.
2017-07-31
» Läs mer
Ny rapport: Primärvården måste stärkas
Förtroendet för primärvården i Sverige är svagt. Bara sex av tio svenskar har ett högt förtroende för sin vårdcentral, och 40 procent tycker att väntetiderna är för långa. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys skriver i en rapport att regeringen behöver genomföra en större reform av primärvården. En av nyckelfaktorerna är att sätta patienten och de individuella behoven i fokus.
2017-05-29
» Läs mer
Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly som ny ordförande
Den 18 maj bytte Handikappförbunden namn och blev Funktionsrätt Sverige. Man välkomnade också Lars Ohly som ny ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.
2017-05-22
» Läs mer
Fibromyalgi kopplas till kronisk inflammation
Hittills har fibromyalgi setts som ett psykosomatiskt tillstånd men nya forskningsrön visar nu att det finns en koppling till kronisk inflammation, både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Något som banar väg för bättre diagnostik och behandling.
2017-05-15
» Läs mer
Skåne förlänger avtal med Vidarkliniken
Stockholms Läns Landsting bröt avtalet med antroposofkliniken i Järna. Region Skåne har granskat verksamheten och ser inga som helst problem.
2017-03-27
» Läs mer
Arbetsgivare skyldiga att ta större ansvar för rehabilitering och återgång i arbete
Regeringen och Vänsterpartiet lägger nu fram förslag på åtgärder för att säkerställa tidigt stöd till den som sjukskrivits. Förslaget innebär att arbetsgivaren blir skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med sin anställda senast då personen varit sjukskriven i 30 dagar. Syftet är att stärka individens möjlighet till rehabilitering.
2017-03-23
» Läs mer
Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
Skatten sänks för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det föreslås i en promemoria från Finansdepartementet som skickas på remiss i dag. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.
2017-03-21
» Läs mer
"SoN har räddat mitt liv"
Gunilla Berglund Heimer lever med ständig smärta – något som hon lärt sig hantera tack vare sitt stora kulturintresse.
2017-03-17
» Läs mer
Nya patientlagen gav inte patienterna mer inflytande
Nej, det blev inte bättre. Patientlagen som ska ge patienten större inflytande i vården har inte fått genomslag, enligt en ny rapport.
2017-03-16
» Läs mer
Proteiner avslöjar fibromyalgi
Halterna av ett stort antal proteiner i ryggvätskan och blodet skiljer sig mellan patienter med fibromyalgi och friska personer. Detta enligt en nya svensk-norsk studie.
2017-03-07
» Läs mer
Daniella, 27: "En kamp att bli trodd av läkare"
Smärtorna i ben och rygg kunde vara så svåra att Daniella, 27, trodde att hon skulle förlora förståndet. Läkarna försökte - kanske löparknä? Efter lång kamp fick hon sin diagnos: fibromyalgi. - Det har varit en kamp att bli trodd av läkare och en lättnad att få en förklaring till smärtorna, säger hon.
2017-03-06
» Läs mer
Hon ska effektivisera vården
Regeringen inleder arbetet med en stor struktur- och kulturförändring inom hälso- och sjukvården. Stockholms läns landstings chefsläkare Anna Nergårdh blir särskild utredare.
2017-03-03
» Läs mer
Samband mellan störd sömn och smärta
Det finns ett tydligt samband mellan problem med sömnen och sjukdomen fibromyalgi. Hela 98% av alla med fibromyalgi har även sömnstörningar. Nu ska studier vid Örebro universitet fokusera på störd sömn hos friska personer, för att om möjligt hitta en lösning på smärtsymptomen.
2017-03-03
» Läs mer
Debatt: Ta fibromyalgi på allvar!
Fibromyalgi är den osynliga sjukdomen som ingen verkar ta på allvar – men som ändå är så verklig för alla som lever med den. Mer forskning och kunskapsspridning krävs därför, skriver Tamara Miranda.
2017-02-27
» Läs mer
Behandlande läkare vet mest om patienten
Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt.
2017-02-21
» Läs mer
Snart utses ny samordnare av primärvården
Regeringen kommer inom kort att utse en ny nationell samordnare av primärvården. Det uppger Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.
2017-02-10
» Läs mer
Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter
Pressmeddelande från Handikappförbunden.
2017-02-07
» Läs mer
Socialstyrelsen: Långt kvar till jämlik vård
Svensk vård har långt kvar till jämlikhet. Bor du på "fel" plats i landet riskerar du att inte få den sjukvård du behöver. Öppna jämförelser från Socialstyrelsen slår fast att det finns ett stort antal områden där förbättringar behövs av såväl förebyggande som planerad vård.
2017-02-06
» Läs mer
Satsning på smärtforskning ska ge bättre behandlingar
Smärta är ett symtom vid många sjukdomar, men kan också vara en svårbehandlad sjukdom i sig. Tack vare en donation på 30 miljoner kronor från entreprenören Leif Lundblad kan forskare vid Karolinska Institutet nu storsatsa på att bryta smärtans långvariga grepp.
2017-02-02
» Läs mer
Forskaren: Läkarna måste bli bättre på kronisk smärta
Många svenskar lider av kronisk smärta år efter år. Detta trots att det finns hjälp att få. Nu måste läkarna utbildas och bli bättre på att ställa diagnoser. Det menar läkaren och smärtforskaren Bo Christer Bertilson.
2017-01-27
» Läs mer
Örebroforskare undersöker samband mellan störd sömn och fibromyalgi
Problem med sömnen och sjukdomen fibromyalgi har ett samband. Nu ska studier på friska personer fokusera på störd sömn, för att om möjligt hitta en lösning
2017-01-24
» Läs mer
”Vården inte tillräckligt effektiv i sjukskrivningsprocessen”
Att använda arbetsterapeuters kompetens tidigt borde vara en självklarhet i sjukskrivningsprocessen, skriver Ida Kåhlin.
2017-01-17
» Läs mer