Tjustbygdens Fibromyalgiförening

Kontaktpersoner

Mona Nilsson

Lisbeth Avelin

tel. 0730-46 65 26

tel. 0768-12 84 16

Postadress

c/o Berit Odenstrand

Björklundsgatan 4B
593 34 VÄSTERVIK

Telefon

0703-08 79 06

E-post

vastervik@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 250 kr, stödmedlem 150 kr
Bankgiro: 267-8043
Swish: 0768128416

Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår och vad inbetalningen gäller.