Fyrbodals Fibromyalgiförening

Kontaktpersoner

Carina Håkansson

mobil: 070-686 86 56

e-post: carina.hakansson@live.se

Kjell Odalgård
telefon: 0521-420 65
mobil: 0708-40 46 19
e-post. kjell.odalg.46@gmail.com

Post- och besöksadress

Vassbottengatan 16
462 38 Vänersborg

Telefon

Ovanstående kontaktpersoner eller övriga i styrelsen.

E-post

fyrbodal@fibromyalgi.se

Medlemskap

Avgift: 200 kr för enskild medlem, 300 kr gemensamt för makar/sammanboendem samt familjemedlemskap 350 kr (minst 3 personer folkbokförda på samma adress)
Bankgiro: 292-6368
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.

Stödj vår förening via Sponsorhuset!