Man med fibromyalgi

Bara för att fibromyalgi främst drabbar kvinnor ska man inte glömma bort att även män drabbas. 85-90 % av dem som får diagnosen FM är kvinnor. Varför är skillnaden så stor? Beskriver män sina besvär på ett annat sätt? Är det omanligt att klaga över värk i hela kroppen? Just detta att fibromyalgi ses som en kvinnosjukdom gör det svårare för män att få rätt diagnos när de uppsöker läkare. En del av förklaringen till att kvinnor oftare blir diagnostiserade med fibromyalgi kan vara det faktum att de har lägre smärttrösklar än män. Det har också visat sig att män har färre ömma punkter, s.k. "tender points" än vad kvinnor har, vilket försvårar diagnostiseringen.
Det är mycket möjligt att det finns ett mörkertal för män med fibromyalgi, att andelen män är högre, men att de ofta får en annan diagnos, t.ex. förslitning, diskbråck och utbrändhet.