Fibromyalgiföreningen i Uppland

Kontaktpersoner

Birgitta Lång

 

Anne-Christine Elsborg 

tel. 018-35 25 15

 

tel. 018-71 09 21

Adress

c/o Marie Björck 
Moga Onsåker 82
740 10 ALMUNGE

E-post

uppsala@fibromyalgi.se

Medlemskap

Årsavgift: 200 kr (familjemedlem 100 kr)
Bankgiro: 391-1641
Vid inbetalning glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress samt födelseår.