Värnamo Fibromyalgiförening

Postadress

c/o Helena Assiks-Nilsson
Karlslundsvägen 5
331 97  VÄRNAMO

Telefon

073-52 88 201

E-post

varnamo@fibromyalgi.se

Hemsida

www.varnamofibro.se

Medlemskap

Avgift: 200 kr för enskild medlem, 300 kr gemensamt för sammanboende par
Kontakta oss per telefon eller e-post så hjälper vi dig att bli medlem!