Nyheter och artiklar

Nätutgivare kämpar mot fibromyalgisymptom
Under 17 år hade Joe Steck ett eget företag inom finansiell planering och efter det tjänade han sexsiffriga belopp som försäljare för en stålmonteringsfirma. Sedan började han plötsligt få trassel med sin fysiska hälsa.
2016-01-22
» Läs mer
Forskningsprojekt om träningens effekt på symptom
Forskningsprojektet "Män med Fibromyalgi och långvarig generaliserad smärta - effekt av träning på symptom och fysisk kapacitet", utfört inom Västra Götalandsregionens primärvård, hade som syfte att jämföra effekten av ett successivt stegrat styrketräningsprogram och ett lågintensivt bassängträningsprogram som utfördes under 12 veckor.
2014-06-25
» Läs mer
Män med fibromyalgi förblir ofta odiagnostiserade
Fibromyalgi är en komplex sjukdom att diagnostisera och behandla. Det finns ännu inget diagnostiskt test för att fastställa att man har fibromyalgi, det finns inget botemedel och det finns en mängd olika fibromyalgisymptom – smärta, trötthet, sömnproblem, minnes- och humörproblem - som kan överlappa, eller tas för symptom för, andra sjukdomar. En studie utförd av Mayo Clinic tyder på att många, speciellt män, förblir odiagnostiserade.
2014-04-02
» Läs mer
Män får också fibromyalgi
Mark Maginn hade en hemsk värk i hela ryggen, i höfterna och i nacken i över 15 år innan läkaren till slut gav honom ett namn på problemet – fibromyalgi. ”Jag var helt och hållet beredd på att leva mitt liv med plågsam smärta”, säger Maginn, en 61-årig före detta psykoterapeut boende i San Francisco. ”Jag blev lättad över att få en diagnos, men det är mer än lite oroväckande när du inser att du kommer att behöva dras med det hela livet”.
2010-12-07
» Läs mer
Hur män påverkas av fibromyalgi
Män med fibromyalgi pratar om sina symptom, sin diagnos och hur de hanterar omgivningens reaktioner.
2010-06-14
» Läs mer
Män med fibromyalgi 1
Om du är man och lider av fibromyalgi så har du kanske svårt att hantera din sjukdom. Detta på grund av att man vanligtvis tänker på syndromet fibromyalgi som en kvinnoåkomma och män som lider av den blir ofta förbisedda. Män får inte alltid samma fibromyalgibehandling eller känslomässiga stöd som kvinnor och många män har till och med problem att få en korrekt diagnos. Om du är man och kämpar mot fibromyalgins svårigheter så är det viktigt att du vet att du inte är ensam.
2009-03-18
» Läs mer
Män med smärtor av myalgityp - dagligt lidande bakom stark fasad
Män med myalgismärtor uppvisar som regel en yttre fasad av styrka och effektivitet och undviker att klaga. Det konstaterar Margareta Paulson, som den 3 juni försvarar en avhandling i ämnet vid Umeå universitet.
2004-03-09
» Läs mer

Män med fibromyalgi 2

Har verkligen män färre och lindrigare fibromyalgisymptom än kvinnor? Och har de svårare att få en diagnos än vad kvinnor har? FibromyalgiNytt bad några män med fibromyalgi att ge sina kommentarer och tala om hur de själva upplever att det är att vara man och ha fibromyalgi.

» Läs mer