Fibromyalgi och sex

Fibromyalgi kan påverka sexlivet med allt ifrån smärta vid beröring till minskad sexlust på grund av medicinering.

Hur fibromyalgin kan påverka

Fibromyalgi kan påverka sexlivet på flera sätt:
  • Att utsättas för tryck mot kroppen under intima stunder kan öka muskelvärken.
     
  • FM kan orsaka känslomässiga problem som depression, dålig självbild, ångest eller rädsla för att bli bortstött. Alla dessa problem kan göra att din sexlust minskar.
     
  • Vissa typer av läkemedel, som hjälper mot fibromyalgi, kan ha biverkningar som påverkar sexlusten. De är till nytta för en viss del av hjärnan, men kan förstöra din sexlust.

Många har problem för att de är rädda för smärta, men om man undviker sex på grund av att det ökar smärtan så kan detta starta en ond cirkel där sex blir associerat med en stor rädsla. Att man förväntar sig smärta är också något som många har problem med. 

 

Fibromyalgismärta är dock ingen ”farlig” smärta, så du behöver inte vara rädd för att göra saker även om det gör ont. Ibland är det värt att göra det för den totala upplevelsen.

 

En brasiliansk rapport visade att kvinnliga fibromyalgipatienter var mindre nöjda med sitt sexliv jämfört med friska kvinnor, plus att de upplevde mer smärta och trötthet under sex.

Rapporten visade även att kvinnor med fibromyalgi jämförelsevis hade en mindre tendens att ta initiativ till sex och forskarna kom fram till att sexualiteten över lag är mycket försämrad hos FM-patienter när man jämför dem med friska kontrollpersoner. 

En turkisk studie från 2012 visade att kvinnor med fibromyalgi var mer deprimerade och hade samlag mer sällan jämfört med en grupp friska kontrollpersoner. Av resultatet kunde författarna dra slutsatsen att fibromyalgi har en negativ påverkan på den sexuella funktionen hos kvinnor med FM och att denna dysfunktion förvärras av depression.

Professionell hjälp

Vad kan man då göra för att försöka komma tillrätta med de negativa effekter som fibromyalgi har på sexlivet? En del av problemen kan kanske underlättas genom att ta till professionell hjälp:

 

Ta upp problemet med din läkare

Berätta för din läkare att fibromyalgin påverkar ditt sexliv negativt. Om du får läkemedel som minskar sexlusten kan din läkare se över doseringen och även titta på om det eventuellt går att byta ut läkemedlet mot något annat läkemedel som inte har lika stor negativ påverkan. Tillsammans kan ni även arbeta fram ett smärtbehandlingsprogram för att minska smärtan under sexuell aktivitet.

 

Prata med din gynekolog

Ta även upp dina problem med din gynekolog. Hon/han kan ge dig tips på sexuella ställningar som är mer bekväma, beroende på var någonstans du har ont. Ta gärna med dig din partner på dessa samtal. Det berör ju er båda två. 

 

Ta hjälp av en kurator/terapeut

En kurator eller terapeut kan hjälpa dig med dina känslomässiga problem, t.ex. att bli mer bekväm med att prata om din trötthet och smärta med din partner. Att prata om det kan hjälpa din partner att förstå hur det förändras från dag till dag. På så sätt kan ni ta vara på de bra dagarna tillsammans och då kommer inte din partner att känna sig bortstött de dåliga dagarna. Men inget av detta kan hända om du inte pratar om problemet. Lid inte i tysthet. Detta är ett mycket vanligt problem bland dem som lider av ett långvarigt smärttillstånd.

 

På sidan Hitta tillbaka till lusten hittar du lite tips och idéer om vad du och din partner kan göra själva för att förbättra ert sexliv.